BANEHEIA:

Eksperter reagerer på at sentral informasjon manglet: – Svært betenkelig

Den nye Baneheia-etterforskningen har avdekket flere opplysninger som aldri ble gjort kjent for Gjenopptakelseskommisjonen. Eksperter reagerer på at informasjonen kommer frem først nå.

- Det er helt åpenbart for meg at dette blir en sak vi kommer til å måtte jobbe med og lære av i lang, lang tid fremover, sier ekspert på etterforskning av vold og drap, Ivar Fahsing ved Politihøgskolen.Han har skrevet politistudentenes lærebok om etterforskning og har en doktorgrad i beslutnigspsykologi.Da Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia 19. mai 2000, var han selv ansatt i Kripos.Nå velger Fahsing å snakke om Bane