BANEHEIA:

Eksperter reagerer på at sentral informasjon manglet: – Svært betenkelig

Den nye Baneheia-etterforskningen har avdekket flere opplysninger som aldri ble gjort kjent for Gjenopptakelseskommisjonen. Eksperter reagerer på at informasjonen kommer frem først nå.

– Det er helt åpenbart for meg at dette blir en sak vi kommer til å måtte jobbe med og lære av i lang, lang tid fremover, sier ekspert på etterforskning av vold og drap, Ivar Fahsing ved Politihøgskolen.

DØMT: Jan Helge Andersen pekte på Viggo Kristiansen som hovedmann. Begge fikk lange straffer etter å ha blitt funnet skyldig. Faksimile: VG
DØMT: Jan Helge Andersen pekte på Viggo Kristiansen som hovedmann. Begge fikk lange straffer etter å ha blitt funnet skyldig. Faksimile: VG

Han har skrevet politistudentenes lærebok om etterforskning og har en doktorgrad i beslutnigspsykologi.

Da Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia 19. mai 2000, var han selv ansatt i Kripos.

Nå velger Fahsing å snakke om Baneheia-saken, og de nye opplysningene som har kommet frem den siste tiden.

– Det har tatt litt tid for meg, og det er en sak som er vond for alle. Samtidig må vi klare å se på dette som et stort steg fremover for rettssikkerheten i Norge.

– Vi har som et av få land en Gjenopptakelseskommisjon, og vi er i stand til å stille spørsmål ved et av de mest opprivende straffesakene i en generasjon. sier han til TV 2.

Flere nye funn

Siden gjenåpningen av dommen mot Viggo Kristiansen (42) i februar i fjor, har Oslo politidistrikt etterforsket Baneheia-saken på nytt.

De har, etter det TV 2 forstår, ikke funnet noe som knytter Kristiansen til handlingene. Imidlertid har de gjort flere nye funn knyttet til Jan Helge Andersen (41) som ikke tidligere har vært kjent.

I tillegg har det kommet frem opplysninger som Agder politidistrikt var kjent med, men som de ikke opplyste om i forbindelse med de ulike begjæringene om gjenopptakelse:

– Svært betenkelig

I 2019 skrev statsadvokatene i Agder sin siste uttalelse til Gjenopptakelseskommisjonen.

Verken voldtektsanklagene, den ladde salongrifla eller de ukjente opplysningene om hva som sto i pågripelsesbegjæringen ble tatt med i uttalelsen.

Tvert imot skrev førstestatsadvokaten Erik Erland Holmen følgende:

«Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig».

På dette tidspunktet hadde de vært kjent med anmeldelsen i 10 år.

Holmen har ikke ønsket å kommentere dette. Han henviser til at saken etterforskes av Oslo politidistrikt og Oslo statsadvokatembeter.

Ivar Fahsing reagerer på det som er kommet frem.

– Det er svært betenkelig at denne informasjonen kommer opp så sent. Det kan bero på to ting: Enten at de som har skrevet påtegningen ikke har vært klar over at anmeldelsen finnes, eller at de har vært klar over det og uttalt seg mot bedre vitende. Vi får håpe det er det første alternativet som gjelder, sier han og fortsetter:

– Men det gjør det ikke mindre alvorlig, for dette er åpenbart viktig informasjon for å kunne vurdere hva som skjedde i Baneheia den fredagen.

ÅPENBART VIKTIG: Ivar Fahsing er ikke i tvil om at informasjonen om anklagene både hadde og har relevans. Foto: Alf Simensen / TV 2
ÅPENBART VIKTIG: Ivar Fahsing er ikke i tvil om at informasjonen om anklagene både hadde og har relevans. Foto: Alf Simensen / TV 2

Får knallhard kritikk

Han får støtte fra tidligere drapsetterforsker Jørn Lier Horst, som i dag er forfatter og krimekspert i TV 2-programmet «Åsted Norge».

– Dette skaper et inntrykk av at politiet og påtalemyndigheten i Agder forsøker å konstruere en fortelling som ikke stemmer med virkeligheten. Det er i tråd med hvordan saken har blitt behandlet fra start av, der politiet gikk ut og sa at de hadde DNA-bevis som knyttet Krisitiansen til åstedet, sier han.

TYDELIG: Jørn Lier Horst er ikke i tvil om hva han mener om Agder-politiets håndtering av Baneheia-saken. Foto: Heiko Junge / NTB
TYDELIG: Jørn Lier Horst er ikke i tvil om hva han mener om Agder-politiets håndtering av Baneheia-saken. Foto: Heiko Junge / NTB

Horst mener det brukes «retorikk for å overtale og overbevise om at dommen er riktig».

– Å underslå opplysninger er svært alvorlig. Objektivitetsprinsippet må gjelde på alle stadier av en sak, sier Horst, som mener at informasjonen om voldtektsanklagen ville vært relevant for Gjenopptakelseskommisjonen.

Visste ikke om anmeldelsen

Kommisjonens leder, Siv Hallgren, bekrefter at de verken var kjent med anklagen eller at den fornærmede kvinnen fikk erstatning.

– Slik jeg leser vedtaket, så synes jeg at dette burde vært sendt over til kommisjonen, sier Hallgren.

VISSTE INGENTING: Siv Hallgren sier at Gjenopptakelseskommisjonen ikke var klar over voldtektsanklagen, men at de gjerne skulle vært det. Foto: Thomas Evensen / TV 2
VISSTE INGENTING: Siv Hallgren sier at Gjenopptakelseskommisjonen ikke var klar over voldtektsanklagen, men at de gjerne skulle vært det. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Fahsing mener det er helt naturlig at politiet kan gå i bekreftelsesfeller når de etterforsker store og kompliserte saker, altså tendensen mennesker har til å lete etter opplysninger som stemmer overens med egne antakelser.

– Norsk politi og påtalemyndighet er bygget opp på en måte som gjør at man skal unngå at disse bekreftelsesfellene smitter over, slik at ikke alle går i fella. I denne saken er det grunn til å stille spørsmål ved om systemet har fungert, sier han.

Forskeren sier at han ikke har noen grunn til å tro at noen bevisst har forsøkt å ramme en eventuelt uskyldig tredjepart.

– Uansett utfall av denne saken, er dette noe vi kan lære veldig mye av. Norsk politi er en lærende organisasjon, og dette både kan og må vi lære av, sier han.

– Kristiansen er rystet

Kristiansens forsvarer, Bjørn André Gulstad, reagerer sterkt på at informasjonen ikke har kommet frem til kommisjonen.

– Dersom disse opplysningene hadde vært kjent på et tidligere tidspunkt, så antar jeg at saken hadde vært gjenåpnet på et tidligere tidspunkt og spart Viggo Kristiansen for mange år med lidelse, sier han.

VESENTLIG: Bjørn André Gulstad mener opplysningene kunne spart Viggo Kristiansen for flere år i fengsel dersom de ble kjent tidligere. Foto: Frode Sunde / TV 2
VESENTLIG: Bjørn André Gulstad mener opplysningene kunne spart Viggo Kristiansen for flere år i fengsel dersom de ble kjent tidligere. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Hva tenker Kristiansen selv om de opplysningene som nå fremkommer?

– På den ene siden er han selvsagt rystet over dette. På den andre siden er det ikke så mye som overrasker en person som muligens har sittet 21 år uskyldig i fengsel.

Avviser anklagen

Oslo statsadvokatembeter ønsker ikke å kommentere denne saken.

Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, sier at hans klient fastholder at voldtektsanklagen er uriktig.

TV 2 har gjentatte ganger de siste månedene forsøkt å få et intervju med Agder politidistrikt. De ønsker ikke å stille opp med henvisning til at saken etterforskes i Oslo.

INGEN DETALJER: Politimester i Agder, Kjerstin Askholt, vil ikke svare på konkrete spørsmål om håndteringen av Baneheia-saken. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB
INGEN DETALJER: Politimester i Agder, Kjerstin Askholt, vil ikke svare på konkrete spørsmål om håndteringen av Baneheia-saken. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

I en e-post skriver politimester Kjerstin Askholt følgende:

– Jeg kjenner meg helt trygg på at Oslo statsadvokatembeter vil ta alle momenter med i sin totalvurdering i denne saken, også det som gjelder Agder politidistrikts etterforskning og håndtering av saken.

– Utover det kan jeg fortsatt ikke kommentere noen enkeltheter. Sett fra mitt ståsted er det først og fremst viktig at Oslo statsadvokatembete gis mest mulig ro til å gjennomføre sitt arbeid på en grundig måte, skriver hun.