Eksperter mener koronatiltak i fengslene har medført ulovlig tilleggsstraff for innsatte

Stortinget sa ja til lovendring som kan ha ført til ulovlig tilleggsstraff for innsatte i norske fengsel. Bjørn skulle sone syv måneder i fengsel, men fikk fire måneder i tillegg hvor han var underlagt strenge restriksjoner i egen bolig.

Med støtte fra et flertall i Stortinget vedtok Justisdepartementet i mars en midlertidig forskrift for å forebygge koronasmitte i norske fengsel.Kriminalomsorgen fikk dermed grønt lys for å iverksette flere tiltak. Et av disse er utvidet bruk av såkalt straffavbrudd.Straffavbrudd betyr at innsatte får et opphold i soningen av straff. Dette oppholdet regnes ikke som en del av straffen.TV 2 har sett på praktiseringen av straffavbrudd. Undersøkelser viser at et ukjent antal

Mer innhold fra TV 2