Ekspert: – Ikke veldig overrasket

Mistenkt russisk spion pågrepet i Tromsø skal ha operert under falsk identitet. – Spionen kan ha fått god innsikt i norske sårbarheter, sier krigsekspert.

EKSPERT: Ståle Ulriksen er forsker ved FHS Sjøkrigsskolen og NUPI. Foto: Frode Hoff / TV 2
EKSPERT: Ståle Ulriksen er forsker ved FHS Sjøkrigsskolen og NUPI. Foto: Frode Hoff / TV 2

En mann med brasiliansk statsborgerskap ble mandag formiddag pågrepet av politi på vei til jobb på Universitet i Tromsø.

Han er også del av en forskningsgruppe som forsker på «spørsmål og utfordringer» rundt krig og fred.

PST mistenker at mannen opererer under falsk identitet, og egentlig er russisk og jobber for russisk etterretningstjeneste.

– Jeg er ikke veldig overrasket over at de nå har avdekket en russisk spion i Tromsø. Men er nok overrasket over metodikken. Vi har sett en del eksempler på de siste månedene med russere som har operert med falsk identitet i andre europeiske land, sier forsker ved FHS Sjøkrigsskolen og NUPI , Ståle Ulriksen til TV 2.

Han legger til at man ikke trenger å ha falsk identitet for å få innpass i akademia.

Ifølge politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener mannen er en såkalt «illegalist», altså en person som har bygd seg opp en identitet som vanlig borger mens han i det stille jobber for utenlandsk etterretning.

Fremtredende miljø

Ulriksen sier han ikke kjenner konkret til arbeidet til den pågrepne.

– Men dersom personen har forsket på hybride trusler i Norge kan vedkommende ha fått god innsikt i norske sårbarheter.

Havrett er en felles betegnelse på de folkerettsregler som regulerer statens rettigheter, plikter og myndighetsutøvelse på havet.

Ifølge Ulriksen er det stor interesse for norsk akademia, blant russere og kinesere.

– I Tromsø er forskning både på Nordområdene og havrett ganske sikkert av interesse for Russland. Forskning på havet og havretten er i konstant utvikling, og norske miljøer er gode på dette. Det er stor interesse fra andre land. Det kommer til å bli viktigere fremover.

Forsket på hybrid krigføring

Krigsforsker ved NUPI sier Norge er et åpent og tilgjengelig land.

– Internasjonalisering innenfor akademia er noe man blir målt på. Det er viktig, men man har kanskje vært litt for godtroende i mange tilfeller. Det er jo en viss motsetning mellom sikkerhetstenking på den ene siden og akademiske idealer på den andre siden.

Mannen som nå er internert kom til Norge på et forskeroppdrag ved Universitetet i Tromsø høsten 2021. Her har han blant annet forsket på nordområdene og hybride trusler.

Forsvarsadvokaten til den siktede sier mannen stiller seg uforstående til anklagene.