Norges Handikapforbund:

Ekskluderes fra store deler av nye milliardtog

På de 17 nye fjerntogene til åtte milliarder kroner er rullestolbrukere utestengt fra lekerom, komfort- og reclainervogner.

RASENDE: Magnhild Sørbotten, nestleder i Norges Handikapforbund, er rasende etter togkjøpet. Foto: Sveinung Skjong-Arnestad/FFO
RASENDE: Magnhild Sørbotten, nestleder i Norges Handikapforbund, er rasende etter togkjøpet. Foto: Sveinung Skjong-Arnestad/FFO

– Tegningene over vognsettene viser at rullestolbrukere ikke vil ha tilgang til syv av åtte vogner fordi midtgangen og passasjen mellom vognene er for trang, sier Magnhild Sørbotten, nestleder i Norges Handikapforbund.

Tirsdag har hun vært i møte med politisk ledelse i samferdselsdepartementet og fortalt om hvordan rullestolbrukere reagerer på innkjøpsavtalen som er blitt sterkt kritisert.

– Norske tog bygger fremtidens togløsning med fortidens holdninger til ekskludering, sier Sørbotten.

Kraftsalven kommer etter at statseide Norske tog har valgt å kjøpe 17 nye fjerntog til en pris av åtte milliarder kroner – men uten trinnløs innstigning fra plattformer.

Rullestolbrukere må løftes inn og ut av heis, og er avhengig av assistanse.

Skryter av togene

På hjemmesiden til Norske tog uttaler prosjektleder for fjerntog, Sille Svenkerud Førner, følgende:

«For Norske tog har det vært viktig at de nye togene skal være enkelt tilgjengelig for alle, også de med rullestol. De nye togene vil være universelt tilgjengelig i henhold til gjeldende jernbanestandard.»

PLASS FOR RULLESTOL: Her har Norske tog sikret plass for rullestolbrukere. Foto: Norske tog
PLASS FOR RULLESTOL: Her har Norske tog sikret plass for rullestolbrukere. Foto: Norske tog

«Det vil være to enkle og effektive rullestolheiser i hvert tog, det blir flatt gulv og ingen innvendige trinn gjennom hele toget, fire rullestolplasser og HC-toalett. Rullestolbrukere vil også kunne benytte seg av bistrotilbud og sovekupeer.»

– Utestenges

– Norske tog sier toget innvendig er tilnærmet universelt utformet, sannheten er at det er langt unna universelt utformet, mener Sørbotten.

Barn i rullestol og barn med foreldre i rullestol, har ikke tilgang til togets lekerom, ifølge Sørbotten.

– Ingen ville i dag sagt at jenter, eller barn som ikke er blendahvite, skulle utestenges fra å leke med alle andre barn, men for Norske Tog og Jernbanedirektoratet er det greit å utestenge barn i rullestol og barn med foreldre i rullestol fra togets lekerom, sier Sørbotten.

ILLUSTRASJON: I februar skrev Norske tog på egen nettside: «Nå starter en designprosess hvor Norske tog, sammen med leverandøren, skal gjøre de siste tilpasningene og justeringene før togene settes i produksjon». Foto: Stadler/Norske tog
ILLUSTRASJON: I februar skrev Norske tog på egen nettside: «Nå starter en designprosess hvor Norske tog, sammen med leverandøren, skal gjøre de siste tilpasningene og justeringene før togene settes i produksjon». Foto: Stadler/Norske tog

Dette er ifølge Sørbotten kun et av flere eksempler på hvordan de nye fjerntogene setter begrensninger for rullestolbrukere.

SKUFFET OG SINT: Egge er regionleder i Norges Handikapforbund NHF Sørvest og mener regjeringen må gripe inn og stanser togavtalen. Foto: Eva Frimanslund / TV 2
SKUFFET OG SINT: Egge er regionleder i Norges Handikapforbund NHF Sørvest og mener regjeringen må gripe inn og stanser togavtalen. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Vi er rett og slett ført bak lyset, sier rullestolbruker Guri Anne Nesdal Egge (41). Hun er regionleder for Handikapforbundet i Hordaland og Rogaland.

Ingen adgang

Magnhild Sørbotten er rasende og mener Norske tog rosemaler virkeligheten.

– Her kommer det klart fram at det skal være enkel overgang mellom vognene, at dette er prioritert framfor trinnfri adkomst. Men dette vil ikke være mulig for rullestolbrukere.

Det betyr at rullestolbrukere ikke har tilgang til komfortvogn, familievogn og reclainer-seter som rullestolbrukere kan flytte seg over i.

OMTALE PÅ EGEN NETTSIDE: Norske tog omtaler avtalen slik: Sikrer fremtidens reiseopplevelse med økt komfort, fleksibilitet og valgmuligheter. Foto: Stadler
OMTALE PÅ EGEN NETTSIDE: Norske tog omtaler avtalen slik: Sikrer fremtidens reiseopplevelse med økt komfort, fleksibilitet og valgmuligheter. Foto: Stadler

– Ingen ville funnet på å si at kvinner, homofile, eller jøder ikke fikk sitte i komfortvognen, men skulle henvises til egne løsninger i en annen vogn, sier Sørbotten

Politisk har det i flere år vært en målsetting at flere skal bruke tog.

– Men mennesker med nedsatt funksjonsevne er tydeligvis ikke en del av de som skal kunne delta i det grønne skiftet.

Sjokkmelding

For å sikre god universell utforming har Norske tog samarbeidet med Toggruppen, en brukergruppe med representanter fra blant annet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norges Handikapforbund.

Men 25. april kom sjokkmeldingen: Togene har to trappetrinn i sin innstigningsløsning og kompenserer dette med heis.

– Vi mener dette er uakseptabelt. At innstigningsløsningen ikke er drøftet med Jernbanedirektoratets brukermedvirkningsforum for tog i forkant av avgjørelsen, er sterkt kritikkverdig, sier Sørbotten.

RYSTET: – Vi har dårlige erfaringer med bruk av ramper og heis, hvor passasjerer opplever å «forsinke toget» og stresse tog-personalet, sier Magnhild Sørbotten, nestleder i Norges Handikapforbund. Foto: Sveinung Skjong-Arnestad/FFO
RYSTET: – Vi har dårlige erfaringer med bruk av ramper og heis, hvor passasjerer opplever å «forsinke toget» og stresse tog-personalet, sier Magnhild Sørbotten, nestleder i Norges Handikapforbund. Foto: Sveinung Skjong-Arnestad/FFO

Sørbotten peker på at Norge gjennom eget lovverk og internasjonale forpliktelser har et sterkt nok rammeverk som skal sikre bedre universell utforming av togene.

– Vi har dårlige erfaringer med bruk av ramper og heis, hvor passasjerer opplever å «forsinke toget» og stresse togpersonalet. Vi får også jevnlig fortalt historier om rullestolbrukere som ikke kommer med toget, fordi heisen ikke virket den dagen.

De første togene skal etter planen settes i trafikk fra slutten av 2026.

Tilgang til kafé og sovekupé

Norske tog og administrerende direktør Øystein Risan er forelagt kritikken fra Sørbotten.

– Det er dessverre mange fysiske begrensninger når det kommer til tog. Det er også grunnen til at det, så vidt vi er kjent med, ikke finnes fjerntog i verden som er fullt ut universelt utformet, sier Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog.

Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog. Foto: Norske tog
Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog. Foto: Norske tog

Risan peker på større og mer robuste heiser og rampe som reserveløsning, at rullestoler skal få tilgang til kafeen og at nye sovekupeer er tilrettelagt for rullestoler.

– Norske tog la inn ønske om trinnfri adkomst i konkurransen for å undersøke om markedet kunne tilby dette. Dessverre var det en løsning som ingen av leverandørene i konkurransen ga et tilbud på. Dette handler om at fysiske forhold ved infrastrukturen og været i Norge setter begrensninger.

Snodig

– Jeg syntes svaret på slutten, der Risan mener det er norsk vær og infrastruktur som er årsak til at man ikke får tilbud på trinnfri adkomst, er snodig, påpeker Magnhild Sørbotten til TV 2.

– Det kjører jo 150 Flirt-tog på norske skinner. På stasjoner med perronghøyde 76 cm vil disse togene alltid levere trinnfri adkomst, påpeker Sørbotten.

Ifølge Øystein Risan har togprodusenten Stadler bekreftet at togtypen Smile ikke er mulig å benytte som fjerntog i Norge grunnet særlig de ovennevnte forholdene; for stor variasjon av plattformhøyde, krav til aksellast og værforhold i Norge.

– Også Sveits har krevende vinterforhold. De før nevnte Smile-togene går bl.a. mellom Zürich og Milano og fungerer fint. Burde ikke dette la seg gjøre i Norge også?

– Det er riktig at det også er snø i Sveits, men forholdene på Bergensbanen og Nordlandsbanen er svært krevende.

Vil ikke spekulere

– Dere valgte å ha trinnfri adkomst som et «kan-krav». Har du reflektert over om et absolutt krav kunne ha presset togselskapene til bedre produktutvikling av universelt utformede tog?

– Det kan jeg ikke spekulere i, forklarer Risan.

– Vår opplevelse er at Stadler har strukket seg langt i å innfri våre krav. Dette toget blir trolig et av de aller best universelt tilgjengelige togene i Europa.