Eksamen bør avlyses for både grunnskolen og videregående

Utdanningsdirektoratet anbefaler å avlyse både skriftlig og muntlig eksamen i grunnskole og videregående skole denne våren.

EKSAMEN KAN BLI AVLYST: Både i 2020 og i fjor ble alle skriftlige og muntlige eksamener på disse trinnene avlyst på grunn av koronapandemien. Nå kan det altså skje for tredje gang. Foto: Gorm Kallestad
EKSAMEN KAN BLI AVLYST: Både i 2020 og i fjor ble alle skriftlige og muntlige eksamener på disse trinnene avlyst på grunn av koronapandemien. Nå kan det altså skje for tredje gang. Foto: Gorm Kallestad

Det går fram av en risikoanalyse som direktoratet la fram mandag.

Unntaket er for privatister og kandidater som må ta eksamen for å bestå faget.

– Eksamen er en viktig del av sluttvurderingen i Norge. Selv om det er mange argumenter for å avlyse eksamen, er det også argumenter for å gjennomføre. Dette har derfor vært en krevende vurdering å gjøre, sier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

Avlyst i 2020 og 2021

Både i 2020 og i fjor ble alle skriftlige og muntlige eksamener på disse trinnene avlyst på grunn av koronapandemien. Nå anbefaler altså Utdanningsdirektoratet altså at det skal skje for tredje gang.

Det er Kunnskapsdepartementet som skal ta den endelige avgjørelsen.

Flere har krevd at eksamen avlyses, blant dem Oslos skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

VURDERER: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Foto: Beate Oma Dahle
VURDERER: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Foto: Beate Oma Dahle

– Vi har nå mottatt rapporten fra Utdanningsdirektoratet, og må sette oss grundig inn i denne. Jeg vil også ha egne møter med fylkeskommunene og organisasjonene i skolesektoren for å få deres innspill. Regjeringen vil fatte en beslutning så raskt som mulig, sier kunnskapsminister Tonje Brenna i en uttalelse til TV 2.

– Må sette oss godt inn den

Brenna sier hun er svært opptatt av å ha et så godt beslutningsgrunnlag som mulig.

– Den 9. desember ba jeg Utdanningsdirektoratet om å gjøre en vurdering av eksamensgjennomføringen våren 2022. Udir ble i tillegg bedt om å vurdere om regelverket for standpunktvurdering og eksamen må justeres i lys av korona-pandemien. Vurderingen skulle ta hensyn til ulike smittescenarioer og til at elevene har hatt stor variasjon i undervisningen og tilstedeværelse. Det er viktig for meg å få et så godt beslutningsgrunnlag som mulig.

Brenna sier at Kunnskapsdepartementet nå må sette seg grundig inn i saken.

– Eksamen er en viktig del av sluttvurderingen for norske elever, og vi må derfor sette oss godt inn i rapporten fra Utdanningsdirektoratet og høre med sektoren før vi tar en avgjørelse. En eventuell avlysning av eksamen fører med seg en rekke dilemmaer. Selv om det er mange argumenter for å avlyse eksamen, er det også argumenter for å gjennomføre. Dette er derfor vanskelige og viktige avveininger.

Mener Brenna må se på alternativene

Høyres nestleder og skolepolitiske talsperson, Jan Tore Sanner, ber nå Brenna om å vurdere alternativene til å avlyse eksamen.

– Jeg vil oppfordre kunnskapsministeren til å vurdere alternativer til å avlyse alle eksamener. Å avlyse eksamen må være siste utvei, sier Sanner.

– Eksamen er en viktig rettighet som gir elevene mulighet til å bli vurdert anonymt uten at verken tidligere resultater eller personlige forhold spiller inn. Jeg forventer at regjeringen vurderer dette nøye og ser på hvordan vi kan gjennomføre eksamen i så stor grad som mulig, sier Sanner.

Sanner er tydelig å at det er muligheter for å tilpasse eksamen slik at det står i tråd med hvordan skoleåret har vært for skoleelevene. Blant annet peker han på at muntlig eksamen er en mulighet.

– Muntlig eksamen er et ingen grunn til å avlyse nå. Det er en eksamen som kan tilpasses lokalt ut fra hvordan skoleåret har vært lokalt, sier Sanner.

Han er og tydelig på at dersom eksamen avlyses er det viktig å prioritere avgangselevene ved videregående skoler.

– Dersom kunnskapsministeren vurderer å avlyse deler av de skriftlige eksamenene, mener jeg det er viktig å prioritert at avgangselevene for tatt eksamen, forteller Sanner.

Forventer en rask avklaring

Både Rødt og Skolelederforbundet ber nå regjeringen om en rask avklaring på om eksamen blir avholdt eller ikke til våren.

– Rødt forventer at regjeringen raskt vil følge opp Utdanningsdirektoratet siden anbefalinger og avlyser eksamen til våren, sier Hege Bae Nyholt stortingsrepresentant for Rødt og leder av utsannings- og forskningskomiteen.

Nyholt er klar på at elevene som skal ha eksamen til våren risikerer å betale en dobbel pris dersom eksamen avholdes.

– Først gjennom lite fysisk og skiftende undervisning og deretter risikerer de dårligere resultater ettersom de har ulike forutsetninger til å ta eksamen, sier Nyholt.

– Det er en forskjellsbehandling vi ikke kan godta, sier Nyholt.

For Skolelederforbundet er det avgjørende at det er hensynet til elevene som står sterkest.

– Vi håper eksamen blir avlyst for å få en forutsigbarhet for elevene, sier rådgiver i Skolelederforbundet Alf Aschim.

Aschim forteller at de er bekymret for konsekvensene det vil ha for elevene dersom eksamen blir avholdt.

– Vi er bekymret for at elvene vil komme til å droppe ut dersom eksamen gjennomføres, sier Achim.