eksamen-17.mai - Vurderer å flytte eksamen til før 17. mai

Arbeiderpartiet er positivt til at russen får ta skriftlig eksamen før 17. mai. Kunnskapsdepartementet har sendt saken på høring.

Fra og med 2013 kan russen trolig pugge først og feste etterpå, skriver Aftenposten.

Kunnskapsdepartementet foreslår nå å endre opplæringsloven slik at skoleåret for elever i 3. klasse på studieforberedende program blir delt i en periode med ordinær opplæring og en eksamensperiode.

– Arbeiderpartiet har ikke konkludert i spørsmålet, men vi er i utgangspunktet positiv til flytting av skriftlig eksamen til før 17. mai. En forutsetninger imidlertid at man kommer fram til en løsning der alle elever i 3. klasse sikres det antall undervisningstimer de har lovmessig krav på, sier Marianne Aasen (Ap), leder i Stortingets undervisningskomité, til Aftenposten.

Hvis Ap sier ja til eksamen før 17. mai, bli det trolig flertall for forslaget i Stortinget. Endringen vil i så fall tre i kraft fra 1. august 2012, og vil dermed ikke omfatte russen neste år.

Det er 32 år siden Arbeiderpartiet vedtok å legge eksamen til etter 17. mai. Målet med vedtaket i 1979 var å dempe russefeiringen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2