eggdonasjon-nei - Politikere sier nei til eggdonasjon

Et flertall i Bioteknologinemnda går inn for å tillate eggdonasjon i Norge, men Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Fremskrittspartiet sier nei.

Arbeiderpartiet har ikke tatt stilling til saken. Partiet vil se på saken når den varslede evalueringen av bioteknologiloven skal behandles, skriver Aftenposten.

Et flertall i Bioteknologinemnda går inn for å åpne for at kvinner kan få egg fra andre kvinner i Norge. Sæddonasjon er tillatt og har vært praktisert i Norge siden 1930, men eggdonasjon er forbudt. Bioteknologinemnda mener at menn og kvinner må behandles så likt som mulig.

– Det er ingen holdbare begrunnelser for å opprettholde et forbud mot eggdonasjon når sæddonasjon er tillatt, sier Arne Sunde, medlem i Bioteknologinemnda og seksjonsleder ved fertilitetssenteret ved St. Olavs hospital.

Sonja Sjøli i Høyre mener saken handler om barns rett til å kjenne sitt biologiske opphav, og hun frykter at eggdonasjon vil kunne bane vei for surrogati.

– Eggdonasjon gjør det uklart hvem som er barnets mor. Er det eggdonor eller den som har båret barnet fram? spør Sjøli. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2