hund
hund

Dyreplagere skal tas

Landbruksminister Terje Riis-Johansen vil gjøre det lettere for Mattilsynet å frata folk retten til å ha husdyr.

- Det er på høy tid at landbruksministeren kommer med noen forslag som reelt kan forbedre dyrevelferden i Norge, sier Live Kleveland, jurist i Dyrevernalliansen. Skjerper loven I forslaget til ny dyrevelferdslov skal Mattilsynet skal få mulighet til å frata mennesker retten til å har dyr. Det blir også forbudt for personer under 16 år å ha dyr hvis det ikke er foresatte som står bak dyreholdet. - Vi ser en årlig situasjon hvor en del dyr i forbindel

Mer innhold fra TV 2