NATO-SPLITTELSE: SV-leder Audun Lysbakken ble hørt på partiets landsstyremøte i helgen. Et stort flertall vil ikke lenger at Norge skal melde seg ut av Nato. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
NATO-SPLITTELSE: SV-leder Audun Lysbakken ble hørt på partiets landsstyremøte i helgen. Et stort flertall vil ikke lenger at Norge skal melde seg ut av Nato. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
Landsstyret i SV:

Dropper «Norge ut av Nato»

SVs landsstyre stemte søndag for å droppe kravet om norsk utmeldelse av Nato.

Med klart flertall, 22 mot 14 stemmer, har landsstyret i SV vedtatt at partiet ikke lenger skal jobbe for at Norge melder seg ut av Nato.

Men spørsmålet skal endelig avgjøres på SVs landsmøte i mars.

I formuleringen som fikk klart flertall, heter det blant annet:

«SVs mål er en europeisk og nordisk sikkerhetsordning som er uavhengig av USA. Det kan skje gjennom en etablering av et nytt sikkerhetspolitisk fellesskap når den politiske situasjonen i Europa gjør det mulig, eller gjennom at Nato forandres og tyngdepunktet forskyves til Europa. Et nordisk forsvarssamarbeid vil samtidig være det beste fundamentet for norsk alliansepolitikk. Slik endring må trolig skje gradvis og kollektivt. SV vil derfor arbeide for dette, framfor en norsk utmelding av Nato.»

Nato-motstand

Mindretallet vil endre den siste setningen til: «SV vil derfor arbeide for å bygge andre allianser og sikkerhetsordninger som bedre ivaretar verdensfreden og norske sikkerhetsinteresser.»

Partileder Audun Lysbakken kommenterer vedtaket slik:

– SVs kritikk av Nato og Norges avhengighet av USA er like tydelig som før, men en norsk utmelding er ikke veien å gå når Sverige og Finland er på vei inn i Nato. Norge skal stå sammen med våre nordiske naboer, ikke alene. Det langsiktige målet er fortsatt en nordisk- og europeisk sikkerhetsordning som er uavhengig av USA. Veien dit går gjennom samarbeid med andre land.

Frykter ny USA-president

Lysbakken oppfordrer også alle andre partier til å delta i en debatt om alliansepolitikken.

– Det er utrolig at det ikke er en bredere debatt om Norges store avhengighet av USA når vi på ny kan få en ekstrem president fra ytre høyre i Det hvite hus om bare to år, sier Lysbakken.

Helgens vedtak i SVs landsstyre er historisk. SVs forløper Sosialistisk Folkeparti ble stiftet som en avskalling fra Arbeiderpartiet i 1961. Nettopp uteriks, sikkerhets og forsvarspolitikken var hovedsaken, og SV har alltid vært motstander av atomvåpen og norsk medlemsskap i Nato. Partiets alternativ har vært et forsvarsforbund i Norden, uavhengig av stormaktene USA og Russland. Men etter at Sverige og Finland har søkt medlemsskap i Nato, er dette alternativet helt urealistisk. SV vil fremdeles satse på et tett og uavhengig nordisk forsvarssamarbeid, men nå altså innenfor Nato-paraplyen.

Motstand

Men hvilken holdning SV endelig skal ha vedtas endelig på landsmøtet om to måneder. Og debatten om Nato er ikke over i SV. For mange med lang fartstid i partiet ligger natomotstanden grunnfestet som en hovedgrunn til at man velger akkurat dette partiet. Landsmøtet i mars vil trolig også ende opp med et relativt stort mindretall som fortsatt står på partiets tradisjonnelle motstand mot norsk Natomedlemsskap.