Elverum-drapet:

Drapsoffer tryglet politiet:
– Systemet sviktet

Kvinnen som ble drept i Elverum fikk gjentatte avslag på søknad om omvendt voldsalarm. Voldsforebyggingen går altfor treigt, mener fagorganisasjoner.

DRAP: En kvinne ble natt til tirsdag funnet død i en bil i nærheten av sykehuset på Elverum. I samme bil fant politiet en hardt skadet mann. Foto: Terje Bendiksby / NTB
DRAP: En kvinne ble natt til tirsdag funnet død i en bil i nærheten av sykehuset på Elverum. I samme bil fant politiet en hardt skadet mann. Foto: Terje Bendiksby / NTB

En 30 år gammel kvinne ble natt til tirsdag funnet død i en bil i nærheten av sykehuset i Elverum.

Mannen som er siktet for drapet, ble erklært død tirsdag kveld. Siden april i fjor har han vært ilagt et besøksforbud mot kvinnen.  

Dette forbudet skal 32-åringen ha brutt minst syv ganger, blant annet ved å plassere flere sporingsenheter på bilen hennes. Så sent som i november ble mannen siktet for alvorlig personforfølgelse av kvinnen. 

FUNNET I BIL: Den avdøde kvinnen og den siktede mannen ble funnet i en bil i nærheten av sykehuset i Elverum. Foto: Harald Eiken / TV 2
FUNNET I BIL: Den avdøde kvinnen og den siktede mannen ble funnet i en bil i nærheten av sykehuset i Elverum. Foto: Harald Eiken / TV 2

Pirashanthy Sivabalachandran var den avdøde kvinnens bistandsadvokat frem til hun ble drept. Nå er hun bistandsadvokat for den etterlatte familien.

Sivabalachandran forsøkte gjentatte ganger å få innvilget omvendt voldsalarm for den nå avdøde kvinnen. 

 – Dette var noe hun tryglet politiet om. Det siste halve året ba hun om å få innvilget omvendt voldsalarm gjentatte ganger, både da hun leverte anmeldelser, satt i avhør og via meg, sier Sivabalachandran til TV 2. 

Ifølge bistandsadvokaten fikk kvinnen gjentatte avslag på forespørslene, da politiet mente at handlingene til 32-åringen ikke var voldelige nok. 

En omvendt voldsalarm skal sikre at en person har forbud mot å oppholde seg i et gitt område, overholder dette forbudet. 

Dette skjer ved hjelp av en fotlenke, som sender et varsel til politiet dersom personen beveger seg inn i det angitte området.

– Den omvendte voldsalarmen ville stanset mye av hans bevegelser mot henne. Man kan aldri hundre prosent beskytte seg, men om hun hadde hatt dette, ville det kanskje ikke eskalert som det gjorde, sier bistandsadvokaten.

Tidslinje i saken

April 2023: Den drapssiktede 32-åringen blir ilagt besøksforbud mot den nå avdøde 30-åringen, etter at hun anmeldte ham.

Juni 2023: 32-åringen blir ilagt et forelegg for å ha brutt besøksforbudet tre ganger.

August 2023: Mannen blir pågrepet og varetektsfengslet i fire uker etter å ha brutt besøksforbudet ytterligere fire ganger, ved å plassere sporingsenheter på kvinnens bil.

September 2023: Politiet vil forlenge varetektsfengslingen, men får ikke medhold av tingretten som sier faren for gjentakelse er svekket. Politiet anker til lagmannsretten, men får ikke medhold.

Oktober 2023: Besøksforbudet forlenges.

November 2023: Mannen blir siktet for alvorlig personforfølgelse av kvinnen. – Det er fortsatt meget høyt konfliktnivå mellom partene, sier tingretten.

Januar 2024: Kvinnen blir funnet drept i en bil utenfor Elverum sykehus. Mannen er også i bilen med kritiske skader, og blir senere erklært død på Ullevål sykehus.

Derfor fikk hun ikke voldsalarm

Politiinspektør Marthe Notøy i Oslo politidistrikt sier de tar kritikken fra bistandsadvokaten til etterretning og varsler en gjennomgang av saken. 

– Vi ser nå på hvordan vi skal håndtere denne saken videre, blant annet basert på kritikken og med tanke på erfaringslæring, sier Notøy i en pressemelding.

Politiet viser til at saken har vært aktivt etterforsket fra første anmeldelse ble mottatt i april 2023, samt at den drapssiktede mannen ble varetektsfengslet i fire uker i august. I september ville politiet forlenge varetektsfengslingen, men fikk ikke medhold i dette. 

KRITIKK: – Oslo politidistrikt har stor forståelse for familiens sorg og tar kritikken fra bistandsadvokaten til etterretning, sier politiinspektør Marthe Notøy. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
KRITIKK: – Oslo politidistrikt har stor forståelse for familiens sorg og tar kritikken fra bistandsadvokaten til etterretning, sier politiinspektør Marthe Notøy. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

–  I forkant av dette hadde fornærmede anmodet om voldsalarm. Ut fra en helhetsvurdering ble anmodningen avslått, ettersom voldsrisikoen ble vurdert som lav på det tidspunktet, forklarer Notøy.

Hva gjelder ønsket om omvendt voldsalarm, viser politiinspektøren til at dette er noe som ilegges av retten i forbindelse med pådømmelse i straffesak. 

–  Etterforskningen har også omfattet kartlegging av om vilkårene for å påstå omvendt voldsalarm for retten var til stede, blant avklare omfanget av forbudssonen tilpasset partene.

Les hele uttalelsen fra Oslo politidistrikt her. 

Kritisk til tidsbruk

I desember vedtok Stortinget en lovendring som legger til rette for mer bruk av elektronisk kontroll, også kalt omvendt voldsalarm. Når lovendringen vil tre i kraft, vil terskelen for å få innvilget omvendt voldsalarm senkes. 

Det mener flere har tatt for lang tid. 

– Vi er utålmodige. Vi ønsker fortgang i å få rullet ut omvendt voldsalarm, men endringen som kom før jul er både viktig og bra, sier seniorrådgiver Frøydis Sund ved Likestillingssenteret. 

UTÅLMODIG: Frøydis Sund er seniorrådgiver ved Likestillingssenteret, et tverrfaglig kompetansesenter med likestilling som fagområde. Foto: Bjørnar Solberg
UTÅLMODIG: Frøydis Sund er seniorrådgiver ved Likestillingssenteret, et tverrfaglig kompetansesenter med likestilling som fagområde. Foto: Bjørnar Solberg

Sund, som har spesialisert seg på forebygging av vold, er tydelig på at vi har verktøyene som trengs for å forhindre drap som det i Elverum. Hun trekker først og fremst frem omvendt voldsalarm.

– Det viktige med å bekjempe vold er å plassere ansvaret der det hører hjemme. Det er alltid hos voldsutøver og ikke hos den som blir utsatt for vold, sier Sund. 

Tydelig signal

Lovendringen, som trådte i kraft like før jul, skulle åpne for bedre beskyttelse i nettopp saker hvor besøksforbud blir brutt gjentatte ganger. 

I vedtaket fra Stortinget slås det fast at «formålet med endringene er å bedre etterlevelsen av besøksforbud og kontaktforbud». 

Sund mener det er oppsiktsvekkende at det ikke ble iverksatt tiltak mot 32-åringen etter gjentatte brudd på besøksforbudet.  

Hun mener vold mot kvinner er et så stort samfunns- og likestillingsproblem at slike saker må tas på alvor i enda større grad. 

– Jeg håper dette aldri skjer igjen, men det er åpenbart for sent i dette tilfellet. 

Sund mener dette er et tydelig signal til både politiet og justisministeren om at det må bli fortgang i arbeidet mot vold i nære relasjoner, og særlig bruken av omvendt voldsalarm. 

– Her har dessverre systemet sviktet, konstaterer hun. 

– Funker åpenbart ikke 

Leder for Krisesentersekretariatet Ane Fossum er enig i at de politiske prosessene går altfor tregt.

– Dette har vi etterlyst over tid, sier hun. 

Hun påpeker at det i 2022 var rekordmange som ble ilagt besøksforbud. Samtidig var det rekordmange brudd.

– Besøksforbud funker åpenbart ikke når det er stadig flere brudd på det, sier hun. 

HÅP: Daglig leder i Krisesentersekretariatet Ane Fossum håper lovendringen vil føre til mer bruk av omvendt voldsalarm. Foto: Krisesentersekretariatet
HÅP: Daglig leder i Krisesentersekretariatet Ane Fossum håper lovendringen vil føre til mer bruk av omvendt voldsalarm. Foto: Krisesentersekretariatet

Ifølge Fossum er bruken av omvendt voldsalarm langt mer begrenset, selv om det har vist seg å være mye mer effektivt enn besøksforbud. 

– Det er åpenbart at det er et behov der, og det er viktig at vi benytter de verktøyene som finnes og som vi vet at fungerer, sier Fossum. 

Lederen for Krisesentersekretariatet mener politikernes uttalelser om voldsforebygging ikke står i stil med faktisk handling.

– Vold i nære relasjoner er et stort, stort problem. Man må bruke penger og ressurser på tiltak, og det føler jeg mangler, sier hun. 

Fossum tror og håper den ferske lovendringen vil føre til økt bruk av omvendt voldsalarm. Samtidig påpeker hun at endringen kommer for sent for den drepte kvinnen i Elverum.

– Dette er dessverre nok en sak som viser at man ikke klarer å avverge den alvorligste partnervolden, avslutter Ane Fossum.

Trenger du noen å snakke med? Kontakt VO-linjen på 116 006 eller chat anonymt her. 

– Må bli bedre

TV 2 har forelagt Justisdepartementet kritikken fra fagorganisasjonene. Statssekretær Sigve Bolstad (Sp) kan ikke kommentere den konkrete saken i Elverum, da den fremdeles er under etterforskning. 

Han understreker samtidig at regjeringen ønsker å bedre situasjonen for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. 

– Vi må bli bedre på å forebygge vold i nære relasjoner, beskytte ofre, avdekke flere saker og ivareta utsatte med omsorg, skriver Bolstad i en e-post til TV 2.

ALVORLIG: – Det er svært viktig for oss at de som er i et voldelig forhold vet det er hjelp å få, sier statssekretær Sigve Bolstad (Sp). Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
ALVORLIG: – Det er svært viktig for oss at de som er i et voldelig forhold vet det er hjelp å få, sier statssekretær Sigve Bolstad (Sp). Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Statssekretæren viser videre til at det var regjeringen som i sommer foreslo lovendringen for å utvide bruken av omvendt voldsalarm i sommer, et forslag som ble vedtatt i desember. 

–  Lovforslaget ble behandlet og vedtatt rett før jul av Stortinget, og endringene vil tre i kraft raskt, i trå med vanlig praksis.

Bolstad viser til at regjeringen har satt av 100 millioner kroner for å følge opp forebyggende og beskyttende tiltak i årets statsbudsjett. 

– Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet og tar i ytterste konsekvens liv. Rett før jul la regjeringen frem en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Planen inneholder over 100 tiltak under 9 departement, og skal bidra til at vi forebygger og beskytter bedre, avdekker flere saker og ivaretar utsatte på en mer omsorgsfull måte, sier Bolstad.