MANGE ABORTER: I 2008 ble det kun født 68 barn med Downs syndrom i Norge. (Foto: PA photos)
MANGE ABORTER: I 2008 ble det kun født 68 barn med Downs syndrom i Norge. (Foto: PA photos)

Downs fører til abort i ni av ti tilfeller

De siste ti årene har om lag 90 prosent av gravide som får påvist Downs syndrom hos fosteret, valgt å ta abort.

Det viser nylig offentliggjorte tall fra Medisinsk fødselsregister, hvor man siden 1999 har samlet inn data om årlige antall aborter og årsaker.

– Av gravide som får fosterdiagnostikk og påvist Downs, velger om lag 90 prosent å bryte svangerskapet. Dette er tall som har holdt seg relativt stabile over den tiden vi har data på dette, sier assisterende avdelingsdirektør Kari Klungsøyr ved Medisinsk fødselsregister til Stavanger Aftenblad.

Ap vil gi tidlig ultralyd

Arbeiderpartiet ønsker tilby å alle gravide ultralyd fra uke tolv, men spørsmålet om rutinemessig ultralyd er omstridt. Motstanderne av ordningen frykter at det kan føre til at flere gravide får påvist Downs syndrom eller misdannelser hos fosteret og derfor velger å ta abort.

I dag er det kun kvinner over 38 år som får tilbud om tidig ultralyd og/eller fostervannsprøve, og de fleste som føder barn med Downs syndrom, er under 38 år.

Flere blir født

Det fødes likevel flere barn med Downs enn det blir abortert i Norge, i 2008 ble det født 68 barn med Downs, men Klungsøyr tror det vil snu dersom man innfører tidlig ultralyd og videre undersøkelser av mor.

– Hvis vi innfører screening av alle gravide, er det grunn til å tro at aborttendensen kan overføres til hele befolkningen. Våre tall, samt erfaringer fra Danmark, gjør at vi tror det, sier Klungsøyr, som legger til at hun ikke har grunnlag for å si noe om hvor mange som vil velge å benytte seg av et eventuelt tilbud om ultralyd i uke tolv.

(©NTB)

Mer innhold fra TV 2