DREPT: Den profilerte forsvarsadvokaten Tor Kjærvik ble drept av sønnen i sitt eget hjem på Røa i april i fjor. Foto: Frode Sunde / TV 2 og Tore Meek / NTB
DREPT: Den profilerte forsvarsadvokaten Tor Kjærvik ble drept av sønnen i sitt eget hjem på Røa i april i fjor. Foto: Frode Sunde / TV 2 og Tore Meek / NTB
Drapet på Tor Kjærvik:

Dømt utilregnelig – får likevel arve faren

Den drapstiltalte sønnen til tidligere advokat Tor Kjærvik (70) er dømt til tvungent psykisk helsevern. Han mister ikke arveretten til sin far.

Den 37 år gamle sønnen til Tor Kjærvik er også dømt for drapsforsøk mot Merete Bertheussen, Tor Kjærviks samboer gjennom 20 år.

For Bertheussen var det viktig at tiltalte skulle miste retten til å arve sin far. Også statsadvokaten mente at tiltalte skulle miste arveretten.

– Jeg mener det er støtende mot Tor Kjærvik, hans familie og etterlatte dersom man skal la tiltalte arve han, sa statsadvokat Sturla Henriksbø i sin prosedyre i retten.

FORNÆRMET: Merete Bertehussen under hovedforhandlingen i Lillestrøm tinghus. Foto: Frode Sunde / TV 2
FORNÆRMET: Merete Bertehussen under hovedforhandlingen i Lillestrøm tinghus. Foto: Frode Sunde / TV 2

Retten går ikke med på dette, og mener at sønnen fortsatt skal få arven. Han er imidlertid dømt til å betale Bertheussen 120.000 kroner i erstatning, i tillegg til 150.000 i oppreisning.

– Denne delen av dommen vil vi måtte gjennomgå grundig og i samråd med bistandsadvokaten for å vurdere om det er grunnlag for anke, sier statsadvokat Sturla Henriksbø til TV 2.

Bor på åstedet

Bertheussen bor i dag på åstedet. I tillegg til at hun ble øyevitne til drapet, skjøt 37-åringen åtte skudd mot henne også.

Arvespørsmålet er viktig for henne med tanke på å finne seg et nytt sted å bo.

Retten skriver at det er «lett å tenke seg at Tor Kjærvik ville ønsket at hans samboer slapp å leve videre i boligen der ugjerningene ble begått, og at hun ble gitt økonomisk handlingsrom til å kjøpe seg annen bolig i samme strøk».

AKTOR: Statsadvokat Sturla Henriksbø sa under rettssaken at han mente det ville være støtende om tiltalte ikke ble fradømt arveretten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
AKTOR: Statsadvokat Sturla Henriksbø sa under rettssaken at han mente det ville være støtende om tiltalte ikke ble fradømt arveretten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Samtidig viser retten til det de mener er et dilemma, der fradømmelse av arveretten ikke gir mer arv til Kjærviks samboer, men til avdødes brødre.

Selv om den ene broren i retten uttalte at han ville hjelpe Bertheussen, mener retten at en slik uttalelse ikke har noen rettslig virkning.

Retten skriver videre:

«Etter en samlet vurdering er retten kommet til at det ikke foreligger spesielle omstendigheter for å fradømme tiltalte arveretten».

– Fornærmede er svært skuffet over at tingretten kom til at arveretten ikke skulle fradømmes. Dette fremstår som uforståelig for fornærmede, sier advokatfullmektig Marte Holm på vegne av advokat Ellen Holager Andenæs.

37-åringens forsvares av advokat John Christian Elden. Han mener retten har gjort helt rett i å ikke fradømme tiltalte arveretten.

– Hun var ikke part i det spørsmålet. Det var avdødes brødre som ville vært alternative arvinger. Her har retten fulgt loven. Sønnen var syk og ikke kriminell, sier Elden i en tekstmelding til TV 2.

Han legger til at den domfelte nå står overfor en langvarig behandling og at han ikke kommer til å motsette seg at hun bruker leiligheten eller andre tiltak som kan lette Bertheussens situasjon.

– Ikke uventet

Det har underveis i etterforskningen vært knyttet usikkerhet til tiltaltes tilregnelighet, men her er dommen i tråd med aktors påstand:

– Retten er enig med påtalemyndigheten i at slik som bevisene foreligger så er det en usikkerhet om han var tilregnelig eller ikke, og den usikkerheten må komme han til gunst, sier Henriksbø.

– Han er vurdert til å være utilregnelig og dømt til tvungent psykisk helsevern. Det var ikke uventet, fortsetter han.

I retten fortalte den 37 år gamle sønnen til Tor Kjærvik at han drepte faren på grunn av det han gjennom mange år oppfattet som en betent familiekonflikt.

PROFILERT: Advokat Tor Kjærvik (70) var en av forsvarerne i både NOKAS-saken og Orderud-saken. Foto: Berit Roald / NTB
PROFILERT: Advokat Tor Kjærvik (70) var en av forsvarerne i både NOKAS-saken og Orderud-saken. Foto: Berit Roald / NTB

De sakkyndige og statsadvokaten mener at denne konflikten var en del av 37-åringens vrangforestillinger, og at det aldri var noen reell konflikt.

Han ringte 112 og erkjente drapet bare noen minutter etter at han forlot åstedet. I retten erkjente han også at han forsøkte å drepe Tor Kjærviks samboer, Merete Bertheussen.

Pakket mobil i sølvpapir

I de første fem månedene av etterforskningen benektet 37-åringen at han hadde symptomer på psykose, før han til slutt åpnet seg opp for en av de rettsoppnevnte sakkyndige.

Under sin prosedyre trakk statsadvokaten frem det påtalemyndigheten mener er tre tegn til psykose hos 37-åringen forut for drapshandlingen.

Det første handler om at sønnen til Kjærvik mente at faren overvåket han. Han hadde derfor en egen telefon som han kun brukte til å holde kontakt med Tor Kjærvik. Denne telefonen pakket han inn i sølvpapir og la i kjelleren da han ikke brukte den.

Det andre symptomet handler om at sønnen følte at faren tok bolig i kroppen hans, og at han kunne føle farens puls i sin egen kropp.

For det tredje har tiltalte både i avhør og i retten forklart at han forut for drapet opplevde å se en versjon av seg selv snakke til han i et speil, uten at han selv faktisk sa noe.

Kuttet kontakt med familien

I tiden forut for han drepte faren sin, kuttet han kontakt med hele familien. I retten fortalte han at han gikk inn i en tung periode da han i 2016 mistet jobben han hadde hatt i ti år.

Året etter kuttet han kontakten med sin mor, bror, onkel og kjæreste.

– Årsaken var at jeg følte meg overvåket av moren min og N.N. (ekskjæresten) spesielt. I denne tiden begynte jeg i terapi etter anmodning fra min far, forteller han.

Temaet for terapien var familien og familiekonflikten. Tiltalte beskrev i retten det hele som «nyttesløst».

Samtidig lastet han ned en app som blokkerte numrene til ekskjæresten og flere familiemedlemmer.

– Men pappa holdt jeg kontakt med. Han spurte hvordan det gikk og hva jeg drev med, også var han veldig opptatt av adressen min. Jeg opplevde det som kontrollerende. Derfor valgte jeg å gå i konflikt med faren min også, forteller han.

Noen uker før drapet i april i fjor brøt tiltalte kontakten med sin egen far. Han ble likevel svært skuffet over at faren gikk med på å bryte kontakten.