STUDIE: NKVTS gjennomførte forekomststudien på oppdrag fra justisdepartementet og rapporten ble overrakt til Emilie Enger Mehl (Sp) tirsdag. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
STUDIE: NKVTS gjennomførte forekomststudien på oppdrag fra justisdepartementet og rapporten ble overrakt til Emilie Enger Mehl (Sp) tirsdag. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
Ny rapport om vold og overgrep:

Dobling i rapporterte voldtekter siden 2014

Halvparten av respondentene som opplevde voldtekt oppga at det skjedde før fylte 18 år. – Høyere tall enn forventet, forteller forskerne bak studien.

Norsk Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) legger i dag frem en ny rapport om omfang av vold og voldtekter i den norske befolkningen. Justisminister Emilie Enger Mehl mottok rapporten tirsdag morgen.

Studien ble sist gjennomført i 2014 og funnene fra dagens rapport overrasket forskerne.

– Det var høyere tall enn vi forventet og håpet på, sier prosjektleder Maria-Theresa Grønning Dale til TV2.

Dobling i voldtekter

Den tydeligste forskjellen fra da studien ble gjennomført i 2014 er økningen i rapporterte voldtekter av kvinner i aldersgruppen 18-29 år. Her er antallet som rapporter at de har blitt voldtatt i løpet av livet doblet på ni år.

Hele 19% av kvinner i denne aldersgruppen forteller at de har blitt utsatt for voldtekt ved tvang, vold eller sovende. Forskerne mener det kan være flere grunner til denne økningen.

HØYE TALL: Forsker og prosjektleder Maria-Theresa Grønning Dale (t.v) og forsker Helene Flood Aakvaag (t.h) presenterer de høye voldtektstallene for justisministeren tirsdag . Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
HØYE TALL: Forsker og prosjektleder Maria-Theresa Grønning Dale (t.v) og forsker Helene Flood Aakvaag (t.h) presenterer de høye voldtektstallene for justisministeren tirsdag . Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Det kan være en reell økning av voldtekter og det kan være på grunn av en økt bevisstgjøring i samfunnet rundt akkurat dette. Men forekomsten er uansett høy og det er ingenting i våre studier som tilsier at det går nedover, sier forsker Helene Flood Aakvaag .

Et annet funn som overrasket var forekomsten av voldtekter i den yngste målgruppen.

– I denne studien er 50% under 18 når de blir utsatt for voldtekt første gang, så det tyder jo på at barn og unge er en gruppe der vi må tenke forebygging, forteller Flood Aakvaag.

Forsker Grønning Dale er enig med sin kollega:

– Det er jo helt klart et budskap til de som skal lage handlingsplaner og iverksetter tiltak. Er det ett sted de skal rette tiltakene mot, så er det helt klart mot unge og også barn, sier hun.

Færre anmelder

Studien viser at det er en reell økning av alle de alvorligste voldsformene siden 2014 blant både menn og kvinner. Men kvinner er fortsatt mest utsatt for voldtekt og seksuell vold.

– Menn er helt klart utsatt for voldtekt og overgrep de også, og det er like alvorlig. Men tallene våre viser at der 1 av 5 kvinner rapporter at de har blitt utsatt for voldtekt ved makt eller tvang, så er tilsvarende tall for menn 3 %, forteller prosjektleder Grønning Dale.

Selv om studien viser en høy andel kvinner som rapporterer å ha blitt voldtatt, er tallet på kvinner som anmelder disse overgrepene lav.

SKAM: Mange kvinner oppgir at skam og skyld er grunnen til at de velger å ikke anmelde overgrep og voldtekt ifølge studien fra NKVTS Foto: Truls Aagedal / TV 2
SKAM: Mange kvinner oppgir at skam og skyld er grunnen til at de velger å ikke anmelde overgrep og voldtekt ifølge studien fra NKVTS Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det er fortsatt er et stort gap mellom de som har blitt utsatt for vold og overgrep, og hvor mange som faktisk anmelder. Vi ser for eksempel at blant kvinner som har blitt utsatt for voldtekt er det én av fem som har anmeldt saken, forteller Grønning Dale.

Studien viser også at at de fleste respondentene som hadde vært utsatt for en voldtekt, uavhengig av kjønn, oppga at politiet ikke var kjent med hendelsen. Forskerne forteller at grunnene til å ikke anmelde også er kjønnsdelt.

– Vi ser at den ene grunnen som omtrent alle oppgir, er at de er usikker på om det var alvorlig nok. Men så ser vi at for kvinner så er det også mye skyld og skam, og vi ser også at de er redd for at det vil skade dem selv eller andre nærstående, forteller Aakvaag.

For menn handlet det oftere om årsaker knyttet til rusmidler.

Bekymringsfull utvikling

Økningen fra forrige undersøkelse i 2014 er bekymringsfull og vond å høre om, mener justisminister Emilie Enger Mehl.

– NKVTS konkluderer med at vold og overgrep er nokså vanlig i Norge. Det er trist, sier Mehl.

– Nå skal vi se på den forebyggende siden, men også hvordan man blir ivaretatt av helsevesenet, og gjennom en eventuell straffesak. Hver eneste voldtekt, hvert eneste slag er et offer for mye. Her må vi trappe opp innsatsen, sier hun.

Åtte departementer samarbeider om denne innsatsen, ifølge Mehl.