Dobling i høye studielån

Over dobbelt så mange studenter ender med over 300.000 kroner i studielån som for fem år siden. Støtten må økes, mener Norsk Studentunion.

Antall studenter med høye studielån har økt kraftig de siste årene, ifølge tall Universitas har hentet inn. Mens gjennomsnittlig studielån etter endt utdanning var 180.000 kroner for 2004-studentene, lå snittet på 220.000 i 2008.

I tillegg var det bare rundt 10 prosent av studentene som lånte over 300.000 kroner for fem år siden. I fjor hadde andelen steget til 23 prosent.

Velferdsansvarlig i Norsk Studentunion (NSU), Ingjerd Lindeland, tror at lav studiefinansiering gjør lånene høye. NSU jobber for å øke stipendandelen fra 40 prosent til 50 prosent.

– Fordi studenter må jobbe ved siden av studiene, kan studenter bli forsinket i studieforløpet og dermed ende opp med høyere studielån. Hvis studenter får mer penger, har de tid til å jobbe med studiene, og færre vil stryke på eksamen, sier Lindeland.

Hun peker også på bachelorgradens svekkede stilling som en mulig årsak. Flere enn før føler nå at de må ta mastergrad.

Prisvekst forklarer en begrenset del av økningen. 180.000 2004-kroner tilsvarte 195.000 kroner i 2008. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2