STRØMSTANS: Togtrafikken lammes av strømstans (Foto: Holm, Morten/Scanpix)
STRØMSTANS: Togtrafikken lammes av strømstans (Foto: Holm, Morten/Scanpix)

Dobbeltspor vil gi dobbelt passasjertall

Moderne dobbeltspor på Østlandet vil gi en fordobling av passasjertallene, viser beregninger fra Jernbaneverket.

Antall passasjerer på strekningen Oslo-Skien/Halden/Lillehammer, det såkalte InterCity-triangelet, vil øke fra 9,4 millioner i 2008 til 20 millioner i 2025 med moderne dobbeltspor, og på deler av strekningene vil tallet bli tredoblet, viser to nye mulighetsstudier fra Jernbaneverket ifølge Aftenposten.

Til sammenligning vil passasjertallet øke til 15,6 millioner med vedtatte utbyggingsplaner.

På Vestfoldbanen vil passasjertallet ifølge mulighetsstudiene øke fra 4,8 til 11,5 millioner med dobbeltspor, mens passasjertallet på Østfoldbanen vil øke fra 2,1 til 4,3 millioner.

Ifølge prosjektleder Anne Siri Haugen i Jernbaneverket er mulighetsstudiene de grundigste som er utført hittil for Vestfoldbanen og Østfoldbanen som helhet. Studiene viser at 35-40 prosent av de nye passasjerene på InterCity-strekningene være personer som ellers ville kjørt i bil.

- Dobbeltspor gir en utbygging som vil gjøre østlandsområdet til et mer dynamisk bo- og arbeidsmarked, med Oslo som tyngdepunkt i en mer eller mindre sammenhengende tomillionersby, sier Haugen til Aftenposten.

Dobbeltspor vil også gi en markant reduksjon i reisetida, viser Jernbaneverkets utredninger. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2