ØVELSE: Trøndelag brann- og redningstjeneste har denne uka øvd på redning med vannscootere i Nidelva i Trondheim. Foto: Frank Lervik / TV2
ØVELSE: Trøndelag brann- og redningstjeneste har denne uka øvd på redning med vannscootere i Nidelva i Trondheim. Foto: Frank Lervik / TV2
TRONDHEIM:

– Disse vil redde liv

Med nesten 100 utrykninger til hendelser i Nidelva hvert eneste år ville Trøndelag brann- og redningstjeneste gjøre noe for å øke beredskapen.

Antallet uønskede hendelser i elva som svinger seg gjennom Trondheim sentrum har vært så høyt de siste årene at noe måtte gjøres. Nå har Trøndelag brann- og redningstjeneste gått til anskaffelse av vannscootere som kan brukes i redningsoperasjoner.

Verktøy som vil redde liv

Denne uka har mannskaper testet vannscooternes muligheter under redningsøvelser i Nidelva, en stor og strømsterk elv som går gjennom Trondheims bysentrum.

OVERBEVIST: Brannkonstabel og instruktør Geir Haugdahl er overbevist om at vannscooterne vil redde liv i Nidelva. Foto: Frank Lervik / TV2
OVERBEVIST: Brannkonstabel og instruktør Geir Haugdahl er overbevist om at vannscooterne vil redde liv i Nidelva. Foto: Frank Lervik / TV2

– Vannscooterne er svært raske og vi kommer lett til de fleste steder opp igjennom elva. Disse vil redde liv i tiden fremover. Det kan jeg si med hundre prosent sikkerhet, sier Geir Haugdahl.

Han er vannscooterinstruktør og brannkonstabel ved maritim avdeling i Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Korter ned utrykningstiden

Så langt har Trøndelag brann- og redningstjeneste gått til anskaffelse av to rednings-vannscootere.

– Vi leter kontinuerlig etter nye verktøy som kan øke vår beredskap og korte ned utrykningstiden. De to nye rednings-vannscootere som vi fikk levert i høst, skal bidra til det, forteller Ola Kviteng - avdelingsleder for beredskapsavdelingen i Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Ulykkesutsatt elv

De siste fem årene har det vært 498 hendelser i Nidelva og i Kanalen i Trondheim, der Brann- og redningsetaten på en eller annen måte har bidratt. Dette understreker behovet for å øke beredskapen.

– Det har vært stor oppmerksomhet rundt sikkerheten langs og i Nidelva i Trondheim sentrum de siste årene. Kommunen har blant annet satt opp flere gjerder, og vårt bidrag er disse rednings-vannscoterne. En av disse vil få fast plass på vår nye brannbåt som vi får levert til sommeren, sier Kviteng.

Den nye brannbåten er også av en slik størrelse at den ikke vil komme seg så langt opp i elva. Men der kommer vannscooterne seg frem uten problem, forklarer avdelingslederen.

I tiden fremover vil mannskapet som bemanner brannstasjonen ved Nyhavna i Trondheim sentrum få opplæring. Dette er redningsdykkere og båtpersonell som allerede har mye erfaring med redning i vann.

Brer om seg

Firmaet Hodet Over Vann As er den ledende leverandøren av vannscootere til brann- og redningstjenestene i Norge. De leverer spesialutstyrte rednings-vannscootere til en pris på cirka 450.000 kroner.

– Vannscooteren vår heter Rescuerunner, og i dag finnes de fra Sarpsborg i sør til Sortland i nord. Stadig flere har skjønt at dette er et nyttig verktøy for livredning i vann. De er lette å flytte med henger og sette ut i innsjøer, elver og i sjøen der de trengs, og de tåler grunt vann og stein godt, forteller daglig leder Lars Fossum.

Fakta: Disse områdene har Rescuerunner i dag

Mo i Rana Brann og redningstjeneste, Sarpsborg Brann og feiervesen, Gauldal Brann og redning IKS, Kongsberg Brann og redningstjeneste, Rogaland Brann og redning IKS, Sortland Brann og redningstjeneste og Trøndelag brann og redning IKS. I tillegg har 4 Røde kors hjelpekorps Rescuerunner

ULYKKESUTSATT: Brannvesenet rykker ofte ut til Nidelva i Trondheim i forbindelse med ulykker og andre hendelser. Foto: Frank Lervik / TV2
ULYKKESUTSATT: Brannvesenet rykker ofte ut til Nidelva i Trondheim i forbindelse med ulykker og andre hendelser. Foto: Frank Lervik / TV2

– Konservativt brannvesen

Han legger til at de fleste redningsetatene som nå har anskaffet seg rednings-vannscootere har elver i sine ansvarsområder. At dette først nå er blitt et vanlig redskap hos brann- og redningstjenesten i Norge, tror han skyldes et konservativt brannvesen.

– Det tar tid før nye ting blir innarbeidet i den etaten. For 10-15 år siden hadde ingen brannvesen ATV (All Terrain Vehicle). Nå har nesten alle det. Redningsselskapet så nytten av vannscootere for mange år siden, poengterer Fossum.

13 års erfaring

Redningsselskapet har i alt 25 rednings-vannscootere plassert rundt om i landet. De første kom i 2009 og erfaringene er gode.

– De blir brukt i søk både langs land og strand, og de er et godt verktøy der redningsskøytene ikke kommer frem på grunn av vanndybden. De kan også evakuere folk fra havarerte fartøy, samt slepe mindre fartøy som har gått på grunn, forteller Marius Dahlen i Redningsselskapet.

LANG ERFARING: Redningsselskapet har hatt rednings-vannscootere i beredskapen sin siden 2009. Foto: Redningsselskapet
LANG ERFARING: Redningsselskapet har hatt rednings-vannscootere i beredskapen sin siden 2009. Foto: Redningsselskapet

Godt supplement

Dahlen er prosjektleder i Redningsselskapets maritime mobile innsats-konsept. Han forteller at 20 av rednings-vannscooterne er plassert på stasjoner der de også har ei redningsskøyte. Fem brukes av Redningsselskapets maritime innsatsteam som er plassert på Østlandet.

– De er et godt supplement til redningsskøytene, og de er gode verktøy både i salt- og ferskvann og i elver. At brann- og redningsetatene nå også kjøper inn slike vil styrke beredskapen, og det er jo det alle vi som driver med dette hele tiden jobber for, avslutter Dahlen.