SVs alternative budsjett:

Disse vil hun kreve mer skatt av

SVs finanstopp Kari Elisabeth Kaski mener skattepolitikken må skrus hardere til.

KLAR FOR BUDSJETTFORHANDLINGER: SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski med partileder Kirsti Bergstø. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2
KLAR FOR BUDSJETTFORHANDLINGER: SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski med partileder Kirsti Bergstø. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Vi skrur hardere til, sier Kari Elisabeth Kaski.

I et intervju med TV 2 presenterer den profilerte finanspolitikeren nå noen av de viktigste grepene i SVs alternative budsjettforslag for 2024.

SVs forslag vil ifølge Kaski gi åtte av ti lønnsmottakere lavere skatt enn i år.

– Vi mener regjeringens skatteopplegg ikke er omfordelende nok. Så vi skrur mer til på skatt, sånn at folk flest kommer ut mer i pluss med vårt opplegg, sier hun.

For å oppnå dette, vil SV øke skattenivået enda mer enn det regjeringen har foreslått for de med de høyeste inntektene. Økningen er spesielt skarp for de som tjener mer enn 2 millioner kroner i året. Alle som tjener under 800.000 kroner, vil derimot få et skattekutt.

Slik vil SV endre skatten din

Oversikten viser hvordan SV vil endre skatten på inntekt og utbytte for ulike inntektsgrupper i 2024, sammenlignet med skattenivået i år.

0–150.000: -754

150.000–200.000: -2.244

200.000–250.000: -3.339

250.000–300.000: -3.786

300.000–350.000: -5.627

350.000–400.000: -5.854

400.000–450.000: -5.919

450.000–500.000: -5.870

500.000–600.000: -5.790

600.000–750.000: -5.324

750.000–1.000.000: -1.360

1.000.000–2.000.000: 11.762

2.000.000 og over: 148.801

I alt: 426

I tillegg går SV inn for en skatteskjerping for de med de største formuene, og SV foreslår en ekstra høy skatt for formuer over 100 millioner kroner.

Kaski avviser at det vil føre til flere skatteflyktninger dersom SV får gjennomslag for sin skattepolitikk i neste års statsbudsjett.

– Jeg mener den ikke gjør det fordi Norge er et så attraktiv å drive næringsvirksomhet i, men det klart at jeg heller ikke vil holdes som gissel av noen av landets aller rikeste som søker skatteparadiser, sier hun til TV 2.

Derfor foreslår SV også å tette skattehull for dem som vurderer å flytte ut av landet.

– Sånn at man ikke kan reise ut med alle pengene sine uten å skatte av penger som har vært opptjent i Norge.

Foreslår ny oljeavgift

Men det er ikke bare de med høye inntekter og høy formue som må betale mer i skatt med SVs opplegg.

Også oljeselskapene må bidra:

– Vi vil ha en omstillingsavgift for norsk sokkel som gjør at de må betale en ekstra avgift per produserte enhet olje og gass.

BUDSJETT: Kari Elisabeth Kaski (SV) torsdag morgen. SV er regjeringens foretrukne partner i budsjettforhandlingene. Foto: Javad Parsa / NTB
BUDSJETT: Kari Elisabeth Kaski (SV) torsdag morgen. SV er regjeringens foretrukne partner i budsjettforhandlingene. Foto: Javad Parsa / NTB

Kaski forklarer at den nye avgiften er ment å bidra til at utvinning av olje og gass blir mindre lønnsomt, slik at omstillingen vekk fra olje og gass går raskere. SVs konkrete forslag er at avgiften skal ligge på 50 kroner per fat, noe som vil gi staten nye inntekter på 6 milliarder kroner i året.

– Dette er penger som vil gå rett til oljefondet, sier Kaski.

– Så det er ikke penger dere må ha for å få budsjettet til å gå i balanse?

– Nei, det er rett og slett for å gjøre det mindre lønnsomt å utvinne olje og gass.

 Foto: Javad Parsa / NTB
Foto: Javad Parsa / NTB

Vil hente mer fra bankene

En annen bransje som må betale mer i skatt hvis SV får viljen sin, er finans.

Etter et år med rekordhøye renteoverskudd mener Kaski tida er inne for å øke skatten på overskudd i bankene. I det alternative budsjettet foreslår SV å endre finansskatten slik at staten på sikt vil få inn 5,7 milliarder kroner mer i året.

Endringen vil likevel gi 2 milliarder kroner i minus i 2024 på grunn av omleggingen som må til.

FRIST: Stortinget har satt seg som mål å få endelig vedtatt statsbudsjettet for 2024 innen 4. desember. Foto: Jan-Peter Dahl / TV 2
FRIST: Stortinget har satt seg som mål å få endelig vedtatt statsbudsjettet for 2024 innen 4. desember. Foto: Jan-Peter Dahl / TV 2

Samtidig mener SV at konkurransen mellom bankene må styrkes og reguleringen bli bedre, slik at bankene ikke bare kan lempe den økte skattekostnaden over på kundene.

Velferdsløft

Et annet satsingsfelt i det alternative budsjettet er velferd. Der lover Kaski både økte ytelser og lavere priser.

– Vi har vært opptatt av at folk må få bedre kjøpekraft. Dyrtida kommer til å vedvare selv om prisveksten går ned, fordi vi har fått varige prisøkninger, blant annet på matvarer.

Blant SVs hovedgrep er:

Gratis kjernetid i SFO for 3. trinn.

Gratis tannhelse for alle over 75 år. SV har i tidligere budsjettforhandlinger sikret at staten tar 75 prosent av tannlegeregningen for de som er under 25 år.

Økt barnetrygd. SV går inn for en økning på 200 kroner i måneden for barn over 6 år.

Økt minstesats på uføretrygd på 7.500 kroner fra 1. juli.

Økt minstesats på arbeidsavklaringspenger med 7.500 kroner fra 1. april.

Det er nå ventet at budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringspartiene på Stortinget vil begynne om kort tid.

Kommer en enighet på plass i tide, er planen at det det endelige budsjettvedtaket skal gjøres mandag 4. desember.