17 milliarder i året til integrering:

Disse innvandrertallene viser Norges utfordringer

– Det er for mange som blir stående utenfor arbeidslivet, og som ikke lærer seg godt nok norsk, sier integreringsminister Jan Tore Sanner.

Mens 17 prosent av befolkningen i Norge defineres som innvandrere, er hele 40 prosent av de som er registrert arbeidsledige, innvandrere.40 prosent av de som mottar sosialhjelp er også innvandrere.I tillegg lever fire av ti innvandrerbarn i fattigdom.Det er syv ganger så mange som resten av befolkningen.Hvert år bruker regjeringen enorme summer på integrering. Norges nye integreringsminister Jan Tore Sanner (H) er ikke helt fornøyd med hva de får igjen for pengene.

Mer innhold fra TV 2