NSM inngikk ulovlig låneavtale:

Direktør Sofie Nystrøm går på dagen

Nasjonal sikkerhetsmyndighet inngikk en låneavtale på 200 millioner kroner uten tillatelse, ifølge Justisdepartementet.

GÅR AV: Direktør Sofie Nystrøm melder avgangen sin samme dag som det ble kjent at NSM hadde inngått et ulovlig lån på 200 millioner kroner. Foto: Lage Ask / TV 2
GÅR AV: Direktør Sofie Nystrøm melder avgangen sin samme dag som det ble kjent at NSM hadde inngått et ulovlig lån på 200 millioner kroner. Foto: Lage Ask / TV 2

I november ble det oppdaget at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) hadde inngått en ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner.

Lånet ble tatt opp i forbindelse med NSMs leieavtale på Fornebu.

– Nå er det klart at NSM har tatt opp dette lånet uten fullmakt, og uten å informere noen av departementene, sier justisminister Emilie Enger Mehl under en pressekonferanse.

Ifølge Mehl har lånet NSM har tatt opp svært ugunstige betingelser, blant annet en rente på nesten 10 prosent for store deler av beløpet.

Justisministeren til TV 2: – Ikke en sak jeg forventet å få på bordet

Avtalen ble inngått med selskapet Norwegian Property ASA, som eies av skipsreder John Fredriksen som bor på Kypros. DN omtalte denne koblingen først.

– Videre i avtalen så ligger det at långiveren kan si opp låneavtalen og kreve tilbakebetaling av hele lånet omgående. Dette er et eksempel på et vilkår som vi ikke kan se at det ville vært mulig for NSM å innfri, forteller Mehl.

LOKALER: Her NSM sitt kontor på Fornebu, som åpnet i oktober. Foto: Gorm Kallestad / NTB
LOKALER: Her NSM sitt kontor på Fornebu, som åpnet i oktober. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Grunnlovsstridig

Lånet er også i strid med Grunnloven, fastslår departementet i en pressemelding. Det er i henhold til Grunnlovens paragraf 75 Stortinget som må bevilge midlene som kreves for å dekke statens utgifter.

NSM-direktør Sofie Nystrøm har bedt om å få fratre med umiddelbar virkning.

– Dette er svært alvorlig for NSM. Vi tar dette på høyeste alvor, NSM som EOS-tjeneste er helt avhengig av tillit. Vi skal rydde opp i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet, sier fungerende direktør i NSM, Helge Rager Furuseth.

– Justis og beredskapsdepartementet har varslet en gjennomgang i samarbeid med Forsvarsdepartementet. NSM avventer denne før vi kommenterer på detaljer rundt denne saken, sier Furuseth videre.

Departementet har akseptert Nystrøms avgang.

– Da det ble klart for Justis- og beredskapsdepartementet at NSM hadde et lån, satte departementet straks i gang undersøkelser i saken. Dette arbeidet pågår fortsatt. Departementet kan ikke nå utelukke at det videre arbeidet vil avdekke flere kritikkverdige forhold, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i pressemeldingen.

FEIRING: Fra åpningen av lokalene i oktober. Sofie Nystrøm (t.v.), justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og Geir Arild Engh, leder i avdelingen for forsvar mot avanserte digitale trusler i NSM. Foto: Gorm Kallestad / NTB
FEIRING: Fra åpningen av lokalene i oktober. Sofie Nystrøm (t.v.), justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og Geir Arild Engh, leder i avdelingen for forsvar mot avanserte digitale trusler i NSM. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Saken vil bli gjenstand for en ekstern gjennomgang. Justis- og beredskapsdepartementet vil også gjennomgå egne rutiner for økonomi- og etatsstyring av NSM og rutiner for behandling av leiesaker, heter det i pressemeldingen.

Mehl har beordret NSM om å stoppe alle utbetalinger relatert til låneavtalen.

Regjeringen er nå i dialog med utleieren, som også er långiver, med sikte på å få avviklet det ulovlige lånet.

– Jeg beklager det som har skjedd. Det er alvorlige regelbrudd, og jeg tar det hele og fulle ansvar for dem, sier Nystrøm i en uttalelse via NTB.

– Alvorlig

På en pressekonferanse fredag ettermiddag kaller justisministeren saken alvorlig.

– At en statlig virksomhet tar opp et lån innebærer også at virksomheten tiltar seg Stortingets rolle som bevilgende myndighet. En rolle som Stortinget er tillagt i grunnloven, sier hun

På grunn av sakens alvor er også Forsvarsdepartementet involvert i en ekstern gjennomgang av omstendighetene rundt inngåelsen av låneavtalen, forteller Mehl.

ALVORLIG: Justisminister Emilie Enger Mehl understreker at underliggende etater i staten ikke kan ta opp lån. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
ALVORLIG: Justisminister Emilie Enger Mehl understreker at underliggende etater i staten ikke kan ta opp lån. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Justisdepartementet har gått i dialog med långiveren og opplever den som god med sikte på å avslutte den ulovlige avtalen raskest mulig. Og sammen med forsvarsministeren, så vil jeg også iverksette en umiddelbar gjennomgang av alle husleieavtaler som er inngått med NSM de siste 10 årene.

– Videre i avtalen så ligger det at långiveren kan si opp låneavtalen og kreve tilbakebetaling av hele lånet omgående. Dette er et eksempel på et vilkår som vi ikke kan se at det ville vært mulig for NSM å innfri

Til TV 2 understreker Mehl at det er ulovlig for underliggende etater i staten å ta opp lån.

– Den norske staten har masse penger på bok i pensjonsfondet, og det er klare regler mot at vi skal ta opp mer lån. Og det er heller ikke anledning for underliggende etater til å gå utover de bevilgningene man har fått fra Stortinget.

Ber Stortinget om ekstra midler

Regjeringen har fredag foreslått overfor Stortinget å bevilge NSM 200 millioner kroner ekstra, for å kunne innfri lånet raskest mulig.

STARTER GRANSKING: Justisminister Emilie Enger Mehl og hennes departement vil granske saken. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
STARTER GRANSKING: Justisminister Emilie Enger Mehl og hennes departement vil granske saken. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg har fått informasjon om at NSM har hatt denne typen låneavtaler siden 2014, og NSM har ved flere anledninger vært i dialog med departementet i forkant av inngåelsen av avtalen. Da jeg ble klar over regelbruddet, iverksatte jeg umiddelbart undersøkelser og tiltak for å korrigere, sier Nystrøm videre.

Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet har ifølge pressemeldingen iverksatt en gjennomgang av alle husleieavtaler inngått av NSM de siste ti årene.

De to departementene vil nå sette inn en midlertidig ledelse av NSM, for å sikre at samfunnsoppdraget ivaretas.

– Når en så seriøs institusjon gjør slike ting, er det oppsiktsvekkende. Det er likevel ingenting som tilsier at NSM har sviktet sikkerhetsmessig, kommenterer Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning på Stabsskolen.

Justisministeren: – Alvorlig feil