Dette var det skjulte spillet under ekstremværet

Myndighetene vurderte drastiske grep for å sikre mat under Hans.

STORE ØDELEGGELSER: Buttingsrud camping i Ringerike ble helt oversvømt under ekstremværet. Foto: Frode Sunde / TV 2
STORE ØDELEGGELSER: Buttingsrud camping i Ringerike ble helt oversvømt under ekstremværet. Foto: Frode Sunde / TV 2

I det skjulte ble det vurdert enda mer drastiske restriksjoner under Hans enn det som ble kommunisert offentlig.

Den niende august hadde regnet bøttet ned i flere dager. Demninger, bruer og veier sto i fare.

Ødeleggelsene begynte å bli dramatiske og alarmen gikk for fullt.

Den kvelden blir det kalt inn til et møte på kort varsel fra Direktoratet for beredskap (DSB). Forsvaret, politiet, statsforvalterne og de andre viktige etatene møtes, viser referater TV 2 har fått innsyn i.

Direktørene for avdelingene tegner et dramatisk bilde.

På møtet blir det diskutert flere tiltak for hvordan de skal håndtere krisen.

– Situasjonen kan gå ut over drikkevann og det må kommuniseres med de berørte deler av befolkningen at de må lagre vann. Det er viktig at dette kommuniseres på en måte som ikke skaper uro.

Det uttalte Statsforvalteren i Oslo og Viken på møtet.

BREDT: Under Hans var det en rekke krisemøter. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
BREDT: Under Hans var det en rekke krisemøter. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Med støtte fra politiet og de andre etatene blir det bestemt at uttalelsene utad til befolkningen skal samkjøres.

Fryktet for matsikkerheten

Statsforvalteren i Innlandet tegner et drastisk bilde.

«Det er store belastninger på kritisk infrastruktur.» Det blir vurdert å stenge fungerende veier for å redusere mengden biler på veiene.

– En av de største utfordringene er knyttet til transport, samferdsel og stengte veier, særlig mellom sør og nord. Det kan være nødvendig å innføre restriksjoner på de veiene som fortsatt fungerer, står det i referatet.

Avdelingsdirektør i DSB, Johan Marius Ly, sier dette var et av flere tiltak som ble vurdert under ekstremværet.

– Det var vanskelig fremkommelighet flere steder fordi veier var rast ut. Da var det viktig å sikre fremkommelighet for de som har behov for det.

100 ÅR: Direktøren ved Metrologisk institutt kunne vise dystre prognoser. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
100 ÅR: Direktøren ved Metrologisk institutt kunne vise dystre prognoser. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Situasjonen har blitt mer alvorlig utover dagen. Det er behov for å markere overfor befolkningen at dette er en alvorlig situasjon, sier Knut Storberget, statsforvalter i Innlandet.

På grunn av stengte veier og kapasitetsproblemer blir det fryktet for at mat og viktige varer ikke kommer fram.

– Det var større belastning på småveier, som ikke nødvendigvis tåler den trafikken. Det ble diskutert som et mulig virkemiddel for å sikre at blant annet nødetater kommer fram.

Drivstoff- og politiutfordringer

Under Hans ble mange togstrekninger stengt. Det viser seg at drivstoff til Gardermoen var utfordrende, men at det ble funnet løsning etter hvert.

For politiet var dette en nasjonal krise, og det ble vurdert flere tiltak.

– Det kan flyttes ressurser fra alle deler av landet. Situasjonen vil vare over helgen, noe som kan utfordre kapasitet flere steder, sa fungerende politidirektør, Håkon Skulstad på møtet.

Hvis det skulle utvikle seg, opplyste Hovedredningssentralen at svenske kolleger kunne bistå med helikopter dersom det var nødvendig.

På møtet var også direktøren for Metrologisk institutt, Roar Skålin.

Han kunne informere om regnet skulle avta de neste dagene, men flomfaren var fortsatt på det høyeste nivået.

Krevende for alle

– Flere kommuner melder om kapasitetsutfordringer og det kommer stadig inn anmodninger om støtte fra disse, sa Statsforvalteren i Innlandet under det første møtet, niende august.

Mens ekstremværet Hans pågikk hadde DSB flere slike møter med andre etater, forteller avdelingsdirektøren.

Det er nyttig for å sikre at alle de ulike etatene, har en felles forståelse over hva de står ovenfor, og hvordan ulike tiltak vil påvirke flere sektorer samtidig.

STENGTE VEIER: Flere bekker og elver fant nye løp etter nedbøren under ekstremværet Hans. Her ved Aurdal i Valdres renner vannet over E-16. Foto: Cornelius Poppe/NTB
STENGTE VEIER: Flere bekker og elver fant nye løp etter nedbøren under ekstremværet Hans. Her ved Aurdal i Valdres renner vannet over E-16. Foto: Cornelius Poppe/NTB

– Heldigvis er det veldig sjeldent vi har den type ekstremvær. Jeg kan ikke huske sist, men klimaendringene gjør at vi må forvente mer ekstremvær i tida som kommer, forteller Ly.

Været førte med seg store ødeleggelser på hus, veier, hager og eiendeler. Det er tøft for de som jobber med det.

– Det utfordrer alle, ikke minst nødetatene og alle som sto i det, ute i områdene.

– Det er bare å berømme den innsatsen som ble gjort. Av sivilforsvaret, politiet, brannvesen, helsepersonell, veimyndighetene med flere. Det er de som har følt trykket på dette.