NASJONAL TRUSSELVURDERING:

Dette truer Norge mest

TROMSØ (TV 2): Personer tilknyttet det kinesiske militæret befinner seg i Norge, men Russland er fremdeles den største trusselen.

STØRRE TRUSSEL: Personer tilknyttet det kinesiske militæret (PLA), befinner seg i Norge. Her fra utenriksminister Espen Barth Eides besøk i Kina tidligere i februar. Avbildet sammen med Kinas utenriksminister Wang Yi Foto: Kjetil Iden / TV 2
STØRRE TRUSSEL: Personer tilknyttet det kinesiske militæret (PLA), befinner seg i Norge. Her fra utenriksminister Espen Barth Eides besøk i Kina tidligere i februar. Avbildet sammen med Kinas utenriksminister Wang Yi Foto: Kjetil Iden / TV 2

For aller første gang nevnes kunstig intelligens som en potensiell trussel mot rikets sikkerhet.

Det kommer frem i årets nasjonale trusselvurdering fra PST, E-tjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

– Eksempelvis kan KI brukes i påvirkningsoperasjoner, sosial manipulering, eller til å finne sårbarheter i programvare, heter det i rapporten. 

FRYKTER KI: Etterretningstjenestene frykter at kunstig intelligens skal bli et nyttig verktøy for fiendtlig etterretning. Her er Google sin språkmodell «Bard». Foto: Truls Aagedal / TV 2
FRYKTER KI: Etterretningstjenestene frykter at kunstig intelligens skal bli et nyttig verktøy for fiendtlig etterretning. Her er Google sin språkmodell «Bard». Foto: Truls Aagedal / TV 2

Etterretningstjenestene har imidlertid ikke observert at det har blitt brukt i cyberoperasjoner i Norge, men forventer at teknologien vil utnyttes til slike formål i tiden som kommer.

PST opplyser til TV 2 at man spesielt frykter at narrativ som evner å splitte befolkningen, skal bli mer treffsikker enn tidligere som følge av kunstig intelligens.

Terrortrusselnivået i Norge er på et moderat nivå. Etterretningstjenestene vurderer det som mulig at ekstreme islamister og høyreekstremister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge i 2024.

Nordkoreansk cyberangrep

Etterretningstjenestene informerer også for første gang om at en nordkoreansk cyberaktør i 2022 stjal store mengder informasjon fra en norsk virksomhet som kan skade norske sikkerhetsinteresser.

STJAL INFORMASJON: I årets nasjonale trusselvurdering kommer det frem at et nordkoreansk cyberangrep stjal store mengder informasjon fra norsk virksomhet. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
STJAL INFORMASJON: I årets nasjonale trusselvurdering kommer det frem at et nordkoreansk cyberangrep stjal store mengder informasjon fra norsk virksomhet. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Den nordkoreanske cyberaktøren tok kontakt med en ansatt på LinkedIn og utga seg for å være en rekrutterer fra et IT-selskap. 

– Samtalen flyttet seg deretter til WhatsApp, hvor den ansatte ble lurt til å åpne en ondsinnet fil som inneholdt skadevare, heter det i rapporten.

Etterretningstjenestene regner med at det vil komme flere slike angrep fra både Nord-Korea og Iran, også i 2024.

Det er imidlertid Russland og Kina som fremdeles utgjør den største trusselen mot Norge, ifølge rapporten.

Endrer forhandlingskortene

Kina får en stadig voksende posisjon i trusselvurderingen, og vil være en betydelig etterretningstrussel i årene som kommer, ifølge rapporten.

Sikkerhetstjenestene advarer i år om at personell tilknyttet det kinesiske militæret (PLA) befinner seg i Norge.

– Kinesiske forskningsledere, gjesteforskere og studenter fra institusjoner tilknyttet PLA jobber i Norge, heter det i rapporten

GRÅSONE: PST-sjef i Finnmark, Johan Roaldsnes, forklarer at kinesiske aktører operer i gråsonen med tanke på lovlig og ulovlig etterretningsvirksomhet. Foto: PST
GRÅSONE: PST-sjef i Finnmark, Johan Roaldsnes, forklarer at kinesiske aktører operer i gråsonen med tanke på lovlig og ulovlig etterretningsvirksomhet. Foto: PST

Sjef for PST i Finnmark, Johan Roaldsnes, har et konkret eksempel på hvordan også cyberangrep blir brukt som virkemiddel av Kina. 

– Før eller etter en næringsdelegasjon besøker Nord-Norge, kommer det et cyberangrep som har som formål å endre forhandlingskortene for de kinesiske aktørene, sier Roaldsnes.

Roaldsnes forklarer at kinesiske etterretningsaktører opererer i gråsonen mellom lovlig og ulovlig virksomhet, og at man over tid har sett at Kina ønsker å posisjonere seg i Arktis.

– Russland kan ses på som ekstremvær som kommer og går i denne sammenhengen, mens Kina er klimaendringer. Vi får generelt veldig mange henvendelser av aktører som ønsker mer kunnskap om kinesiske trusler, sier Roaldsnes.

Dette er Russland opptatt av

Det er fremdeles Russland som står øverst på listen over trusler mot rikets sikkerhet.

Ifølge sjef for PST i Troms, Gunnar Fugelsø, skiller den kinesiske etterretningsvirksomheten seg fra den russiske. 

Der kinesisk etterretningsvirksomhet er «sofistikert» og i gråsonen mellom lovlig og ulovlig, er Russland mer pragmatisk, ifølge Fugelsø.

– I 2024 forventer vi at Russland vil fortsette å være villig til å operere med høy grad av risiko i sin etterretningsvirksomhet i Norge, sier Fugelsø.

MILITÆRT FOKUS: PST-sjefen i Troms, Gunnar Fugelsø, er tydelig på at det er det militære Russland er mest opptatt av å skaffe informasjon om. Foto: Lars Åke Andersen
MILITÆRT FOKUS: PST-sjefen i Troms, Gunnar Fugelsø, er tydelig på at det er det militære Russland er mest opptatt av å skaffe informasjon om. Foto: Lars Åke Andersen

Ifølge Fugelsø er Russland mer opptatt av det kortsiktige og med større fokus på det militære.

Det er spesielt dette Russland er opptatt av i Norge, ifølge sikkerhetstjenestene: 

Aktører involvert i våpendonasjoner og opplæring av ukrainsk personell:

Virksomheter tilknyttet norsk olje og gassvirksomhet.

Norsk teknologi med sivil og militær nytteverdi.

Norsk forsvar og alliert militær virksomhet i Norge.