Dette tallet på arbeidsledighet i Norge har du aldri sett før

TV 2 har forsøkt å finne ut hvor mange som er arbeidsledige her i landet. Vi fant 223.165. Det tilsvarer en arbeidsledighet på 7,8 prosent.

I Norge har vi tre ulike tall som viser hvor mange som er arbeidsledige. Ifølge NAV var det i desember registrert 2,8 prosent helt ledige arbeidssøkere. Det utgjør 78.556 personer.Summen av helt ledige arbeidssøkere og arbeidssøkere på tiltak, var ifølge NAV på 3,6 prosent.I tillegg publiserer SSB sine tall. Den siste målingen viser en ledighet på 4,9 prosent.88.000 arbeidssøkere faller utVi har vært i kontakt med 550 mennesker som alle står utenfor arbeidslivet