NYTT PROSJEKT: Haukeland Universitetssjukehus skal produsere sin egen tørket blodplasma. Overlege Torunn Oveland Apelseth leder pionerprosjektet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
NYTT PROSJEKT: Haukeland Universitetssjukehus skal produsere sin egen tørket blodplasma. Overlege Torunn Oveland Apelseth leder pionerprosjektet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Dette skal redde liv ved store blødninger

For første gang skal tørket blodplasma lages ved et norsk sykehus. Det skal styrke beredskapen til helsetjenesten over hele landet.

– Gjennom å plassere ut tørket blodplasma nærmere pasientene kan behandling som betyr forskjell på liv og død starte tidligere, sier Torunn Oveland Apelseth, overlege ved Haukeland universitetssjukehus.

Haukeland universitetssjukehus skal nå bli landets første til å produsere tørket blodplasma. Arbeidet med å utvikle produktet kan starte opp etter at Helse Bergen nylig fikk tildelt 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge.

Blodplasma er den svakt gule væsken som blodcellene er i og utgjør omkring 55 prosent av kroppens blodvolum. Et voksent menneske har mellom fem og seks liter blod.

Tørket blodplasma skal brukes av ambulanser, luftambulansen, lokalsykehus, Forsvaret og kommunehelsetjenesten.

Vil bli selvforsynt

Målet er at Norge skal bli selvforsynt med tørket plasma som benyttes i behandling av pasienter med livstruende blødning.

TØRKET: Den tørkede plasmaen tilsettes sterilt vann før den gis til pasienter. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
TØRKET: Den tørkede plasmaen tilsettes sterilt vann før den gis til pasienter. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Å starte blodoverføring raskt reduserer dødelighet ved store blødninger. Tørket blodplasma er lett å oppbevare og ta med seg, sier prosjektleder Torunn Oveland Apelseth.

Apelseth jobber til vanlig som seksjonsoverlege på avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin. Avdelingen har de siste to årene jobbet sammen med Forsvaret og kolleger fra Sverige og Finland om utvikling av tørket blodplasma.

I dag produseres tørket plasma bare i Tyskland, Frankrike og Sør-Afrika. Kun Røde Kors i Tyskland er godkjent som leverandør av plasma til Norge.

– Stadige leveringsproblemer gir Norge en usikker tilgang og dårlig beredskap, sier Apelseth.

Tørket plasma fremstilles ved blodplasma isoleres fra fullblod og tørkes. Når den skal brukes, tilsettes sterilt vann.

Holdbar i 15 måneder

– Fordelen er at tørket plasma har en holdbarhet på 15 måneder, i motsetning til ferskt blod som går ut på dato etter 21-35 dager, sier overlegen.

I dag brukes importert, tørket blodplasma av luftambulansetjenesten her i landet. Her ser man store fordeler med nasjonal produksjon.

– Det er avgjørende at pasienter raskest mulig får erstattet tapt blod, så en stabil tilgang til tørket blodplasma vil betydelig styrke vår beredskap, sier anestesilege Christopher Bjerkvik.

BEREDSKAP: Antestesilege Christopher Bjerkvik mener norsk produksjon av tørket plasma vil bedre beredskapen i hele landet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
BEREDSKAP: Antestesilege Christopher Bjerkvik mener norsk produksjon av tørket plasma vil bedre beredskapen i hele landet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Han jobber på luftambulansen i Bergen og forteller at de ukentlig trenger å tilføre pasienter blod på sine utrykninger.

– Blodplasma vil også være viktig ved uforutsette blødninger ved kirurgi eller fødsler, trafikkulykker, voldshendelser eller for eksempel for mennesker som går på blodfortynnende medisiner og får et blødende magesår, sier anestesilegen.

Både anestesilegen på luftambulansen og prosjektlederen mener Norge som land er i en særstilling når det gjelder utfordringer med å sikre lik tilgang på anbefalt behandling til pasienter med alvorlig blødning.

Viktig for distriktene

– Folk som bor i distriktene, og spesielt de som bor i Nord-Norge, har lang transporttid til sykehus. I tillegg er ambulansetransport ofte utfordrende. Derfor må vi lage gode systemer for å sikre tilgang til blodtransfusjon for pasienter med livstruende blødninger lokalt, sier hun.

BEHOV: Luftambulansen i Bergen rykker ukentlig ut til pasienter som trenger blod. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
BEHOV: Luftambulansen i Bergen rykker ukentlig ut til pasienter som trenger blod. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Haukland universitetssjukehus jobber nå med å knytte til seg aktører som kan bidra med å utvikle prosjektet videre.

– Vi ser etter kompetanse på tørking av blodet, samt rett emballasje og volum på pakkene. Går alt etter planen er produktet klart om 2-3 år, sier prosjektleder Torunn Oveland Apelseth.