Årets billigste strøm i dag:

Dette må til for at vi skal ha billig strøm i vinter

Det er stor usikkerhet knyttet til strømprisene fremover. Det mener strømanalytiker Lene Hagen i Volue Insights. Hun peker på fem faktorer som skal til for at vi beholder de lave prisene.

USIKKERT: Når kulden kommer og forbruket går opp, vil det legge press på prisene. Hvor lange kuldeperiodene blir, vil ha mye å si for strømprisene. Varmt vann i dusjen er noe som krever mye strøm. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2
USIKKERT: Når kulden kommer og forbruket går opp, vil det legge press på prisene. Hvor lange kuldeperiodene blir, vil ha mye å si for strømprisene. Varmt vann i dusjen er noe som krever mye strøm. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

11. november var det årets hittil laveste snittpris på strøm. Den ligger på i underkant av to øre. Hele landet vil også i løpet av natten betale under ett øre per kilowattime. Hva i alle dager har skjedd med strømkrisen?

Vi kan ikke slippe jubelen løs enda med tanke på prisene i vinter. Da må i så fall en rekke faktorer spille på lag med oss, ifølge strømanalytiker i Volue Insights, Lene Hagen.

Slik kan du spare en tusenlapp på strømregningen, se video:

Lavt prispress

Grunnen til den billige strømmen vi har i dag, er i all hovedsak knyttet til været, opplyser Hagen. Det har vært godt med nedbør og en mild høst. I tillegg blåser det, slik at vindkraftproduksjonen er høy. Det gjelder i Norge og for resten av Europa.

– Totalt sett har prispresset vært svakt, og vi har dermed hatt lave priser, sier Hagen.

– Siden slutten av august, til i dag, har vi faktisk hatt nærmere 70 prosent reduksjon i både gass og kraftprisene i det nordiske og europeiske markedet. Det har vært en enorm endring i markedet, sier Hagen

Økt forbruk

Det varer derimot neppe evig. Nå som det blir kaldere, går vi inn i en periode med normalt høyere forbruk, som vil legge mer press på prisene, ifølge Hagen.

Akkurat nå er gasslagrene i Europa gode, ifølge Hagen. Det samme gjelder kullagrene, LNG-kapasiteten og kjernekraftproduksjonen.

– Det er stor usikkerhet rundt hvordan konsekvensen av et økt forbruk, både i Norden og Europa, vil påvirke prisbildet fremover, sier Hagen.

VARME: Varmeovnen er en av gjenstandene som trekker mye strøm i hjemmet. Foto: Frode Sunde / TV 2
VARME: Varmeovnen er en av gjenstandene som trekker mye strøm i hjemmet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Usikkerheten, forteller Hagen, er relatert til hvor lenge den kalde perioden eventuelt varer, og hvor mye det vil øke forbruket totalt sett i Europa og i Norden.

– Spørsmålet er hvor mye gass som vil tas i bruk og hvordan lagerutviklingen av gass i forhold til leveranser vil være framover i det europeiske markedet, sier Hagen.

Bruker Europa mye gass, får det konsekvenser for oss.

– Vi har sett at gassprisen i det europeiske markedet har stor innflytelse på prisutviklingen i det norske markedet. Forbruket på det europeiske markedet vil ha en stor konsekvens for prisutviklingen i Norden, sier Hagen.

Fem faktorer

Det er fem faktorer som må spille på lag med oss om vi skal ha billig strøm i vinter, ifølge Hagen.

1. Vi må håpe på en mild vinter. Både i Norge og Europa. Lange kuldeperioder vil bety økt forbruk, som kan gi høye strømpriser.

2. Relativt lavt forbruk. Er vi mer energieffektive og nøysomme, legger vi mindre press på markedet.

3. Opprettholdelse av gassleveranse til Europa. Får Europa den gassen de trenger, vil det ha mye å si for prisene her hjemme. Norge er den største gasseksportøren til det europeiske markedet per i dag.

4. En vedvarende god kjernekraftproduksjon i Norden og Europa. I kuldeperioder her hjemme, vil kraften fra fornybar energi i Europa bli viktig for å holde prisene nede.

5. En videreutvikling av LNG-kapasiteten. Økt flytende lagringskapasitet og bedre infrastruktur må til. Der foregår det en god utvikling, ifølge Hagen.