Dette lurer «alle» på om det kontroversielle bildet

Noen medier har identifisert den andre influenseren, andre ikke. – Har pressen en agenda?

SLADDET: Mange har stilt spørsmål ved hvilke vurderinger mediene har gjort knyttet til Sophie Elises kontroversielle Instagram-bilde. Foto: Skjermdump
SLADDET: Mange har stilt spørsmål ved hvilke vurderinger mediene har gjort knyttet til Sophie Elises kontroversielle Instagram-bilde. Foto: Skjermdump

Debatten som har rast desidert mest i norske medier den siste uka, handler om to kjente kvinner og en liten pose med hvitt innhold.

Etter at Sophie Elise Isachsen (28) søndag publiserte bildet på Instagram, til sine 581.000 følgere, har mange medier publisert bildet. De fleste har da sladdet den andre kvinnen.

Når ulike medier handler så ulikt, med tanke på identifisering, blir mange undrende og lurer på hva som er grunnen til forskjellsbehandlingen.

Generalsekretær Reidun K. Nybø i Norsk Redaktørforening er veldig glad for at nordmenn stiller spørsmålet og krever et svar fra mediene.

PRESSEETIKK: Reidun Kjelling Nybø er generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Foto: Lise Åserud/ NTB
PRESSEETIKK: Reidun Kjelling Nybø er generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Foto: Lise Åserud/ NTB

– Det er et godt tegn for samfunnsdebatten, sier Nybø.

Skjult agenda?

Nybø påpeker at spørsmålet om identifisering trolig er den vanskeligste presseetiske vurderingen som mediene tar, spesielt i saker som er negative eller klanderverdige.

– Når medier identifiserer den ene, men ikke den andre, så er det mange som lurer. Er det noen som blir vernet her? Har pressen en annen agenda for å ikke identifisere? Men jeg kan forsikre om at alle norske redaksjoner har grundige diskusjoner rundt alle disse spørsmålene, og redaktørene tar velveide beslutninger, sier hun.

– Utfordrer det medienes troverdighet når vi handler så ulikt?

– Nei, absolutt ikke. Jeg mener at det viser at vi har mediemangfold og redaksjonell uavhengighet. Når det gjelder identifiseringer er det ofte medier som TV 2, VG, Dagbladet og Nettavisen som gjerne går litt lenger i identifiseringer enn for eksempel NRK og lokalaviser gjør.

BILDET: Dette er det mye omtalte bildet, som Sophie Elise Isachsen publiserte på Instagram. Bildet ble tatt ned fra plattformen etter kort tid. Foto: Skjermdump / Instagram
BILDET: Dette er det mye omtalte bildet, som Sophie Elise Isachsen publiserte på Instagram. Bildet ble tatt ned fra plattformen etter kort tid. Foto: Skjermdump / Instagram

– Stor uenighet

Nybø mener det er viktig at folk får vite at det pågår heftige diskusjoner om identifisering, blant journalister og redaktører.

– Også innad i redaksjonene er det ofte stor uenighet om hvordan man skal gå fram i slike saker. Men det er alltid ansvarlig redaktør som har siste ordet.

Generalsekretæren er også tydelig på at det er mange hensyn som skal veies opp mot hverandre, når mediene vurderer identifisering.

– I denne saken skjønner jeg godt at mediene lander på ulike vurderinger, når det gjelder eksponering av Sophie Elise og hennes venninne.

STOR FØLGERSKARE: Sophie Elise Isachsen er blant landets mest vellykkede influensere. Foto: Vidar Ruud / NTB
STOR FØLGERSKARE: Sophie Elise Isachsen er blant landets mest vellykkede influensere. Foto: Vidar Ruud / NTB

Noen viktige forskjeller

Nybø trekker fram at de to kvinnene på bildet er ikke hvem som helst i norsk offentlighet. Men at det er forskjeller på dem.

– Mens Sophie Elise er veldig eksponert og søker offentlighetens lys, er ikke den andre kvinnen like eksponert.

Andre momenter generalsekretæren trekker fram er at det var Sophie Elise, én av Norges største influensere, som postet dette bildet på sin Instagram-konto - for så å slette det. Hun har en veldig synlig offentlig rolle, og søker også offentligheten selv. I tillegg har hun en avtale med Norges største mediehus.

– Jeg vil ikke si hva som er rett eller feil med tanke på identifisering. Det er opp til enhver redaktør, sier Nybø.

TV 2 har vært i kontakt med ett av mediene som har identifisert den andre kvinne på bildet. Vi velger å ikke gjengi deres argumenter, da dette vil føre til at TV 2 identifiserer kvinnen.

TV 2: – Forstår at mange lurer

TV 2 har lagt seg på en annen linje, og valgt å ikke navngi den andre influenseren og sladde henne på bilde.

– Jeg forstår godt at mange lurer på, og også er kritiske til, at TV 2 så langt velger ikke å fortelle hvem den andre influenseren er, sier nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække.

Hun forklarer hvorfor TV 2 likevel falt på valget om anonymisering.

NYHETSREDAKTØR: Karianne Solbrække i TV 2. Foto: Eivind Senneset / TV 2
NYHETSREDAKTØR: Karianne Solbrække i TV 2. Foto: Eivind Senneset / TV 2

– I sånne saker er det ofte slik at media har informasjon som vi ikke kan formidle, og hensyn vi må ta til enkeltpersoner. Det handler ikke nødvendigvis om rolle, posisjon eller forbindelser, sier hun.

Solbrække viser også til at det er en viktig forskjell på Isachsen og den andre influenseren.

– Den andre influenseren har formidlet til TV 2 at hun ikke samtykket til, eller visste at bildet ble publisert offentlig. Samtidig har Sophie Elise Isachsen formidlet til oss at publiseringen var et uhell.

Også VG, NRK, Dagbladet og Aftenposten har valgt å anonymisere den andre influenseren.

– Relevant å problematisere

Grunnen til at TV 2 i det hele tatt velger å omtale saken, vise bildet og fortelle at Isachsen er på bildet, er at det ble publisert på Instagram for over 580.000 følgere.

– Selv om det skulle være et uhell, mener jeg det likevel har offentlig interesse, sier Solbrække.

Hun understreker at TV 2 ikke vet hva som er i posen.

– Vi har spurt, men det har ikke influenserne ønsket å opplyse oss om.

TAUS: Sophie Elise Isachsen har foreløpig ikke villet la seg intervjue om saken. Foto: Vidar Ruud/ NTB
TAUS: Sophie Elise Isachsen har foreløpig ikke villet la seg intervjue om saken. Foto: Vidar Ruud/ NTB

Likevel mener Solbrække at debatten rundt bildet, spekulasjonene og signaleffekten en liten pose med hvitt pulver gir, er relevant å problematisere.

– Influenserne er forbilder for mange unge, og det betyr noe for folk hvordan de lever og hva de gjør. De har oppsøkt offentligheten, og de lever av den. Da kan man ikke plutselig trekke seg tilbake, og ikke si noe om hva dette handler om.

– Denne saken handler om hvilke signaler de gir, uavhengig av om det er narkotika eller sukker i den posen, sier hun.

Mange hensyn å ta

Generalsekretær Reidun K. Nybø i Norsk Redaktørforening er klar på at mediene ønsker å være åpne om sine vurderinger.

Viktige vurderinger:

Dette er noen av de viktigste vurderingene bak spørsmålet om identifisering, i saker som handler om klanderverdige eller straffbare forhold ifølge Vær varsom-plakaten:

  • Er det en svært ung person?
  • Er det en person i en vanskelig situasjon – feks. i forbindelse med en dramatisk hendelse? Vi skal ta særlig hensyn til mennesker i sjokk og sorg.
  • Er personen spesielt sårbar? Vi skal vise hensyn til personer i ubalanse eller i en vanskelig livssituasjon.
  • Er personen i en rolle der vedkommende aktivt søker offentlighet og er dette relevant for saken?
  • Kan identifisering ramme noen andre hardt – f eks mindreårige barn?
  • Er personen medievant? Vi skal ikke misbruke personers følelser, manglende medieerfaring, uvitenhet eller sviktende dømmekraft.
  • Kan manglende identifisering føre til forveksling med noen andre i samme rolle?
  • Er det et informasjonsbehov som vi kan begrunne saken med?

– Selv om redaksjonene ønsker å være mest mulig åpne om sine avgjørelser, sitter de ofte med informasjon som man ikke kan gå ut i offentligheten med.

Lederen for redaktørforeningen mener at norske medier har blitt mye bedre på å forklare hvorfor vi gjør ulike vurderinger. Men vi har enda et forbedringspotensial.

RETTESNOR: Reidun Nybø viser til at Vær Varsom-plakaten, som er medienes etiske rettesnor, har flere punkter som omhandler identifisering. Foto: Lise Åserud/ NTB
RETTESNOR: Reidun Nybø viser til at Vær Varsom-plakaten, som er medienes etiske rettesnor, har flere punkter som omhandler identifisering. Foto: Lise Åserud/ NTB

– Dersom redaktørstyrte medier fortsatt skal ha den posisjonen vi har, med høy tillit i befolkningen, må vi bli enda mer åpne om vurderingene vi gjør og hvorfor vi gjør dem. Vi må gi forklaringer med vilje til deling. Og kanskje det aller viktigste: vi må beklage og legge oss flate om vi gjør feil.