Dette kan være Oslos viktigste klimatiltak

KLEMETSRUD (TV 2): Teknologien i denne containeren skal etter planen kutte CO2-utslippene i Oslo med 400.000 tonn i året.

Svære ovner ved energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo sluker restavfallet fra Oslos innbyggere. 1000 tonn avfall forvandles hver dag til fjernvarme.Forbrenningen fører også til store CO2-utslipp. Anlegget på Klemetsrud er det største utslippspunktet i Oslo.Det har eierne av anlegget, Fortum og Oslo kommune, tenkt å gjøre noe med. De vil installere et anlegg som kan fange CO2 fra røykgassen. Gassen skal lagres i flytende form i gamle oljereservoarer fle

Mer innhold fra TV 2