Introvert eller ekstrovert?

Dette er tegnene på om du er introvert eller ekstrovert

Mange bruker personlighetstypene ekstrovert og introvert for å beskrive seg selv. Men hva betyr det, og hva er du egentlig?

- Man har en tendens til å tro at alle som er reserverte er introverte og alle som er sosiale er ekstroverte, men det er mer komplisert enn det, sier psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren.I populærpsykologien er det vanlig å si at personer med ekstrovert personlighet henter energi fra omgivelsene, mens introverte personer henter energi fra sitt indre.Det er derimot ikke støttet av forskningen.Seiglivet myteLindgren forteller at det har oppstått mange myter knyttet ti
Se dagens overskrifter

Mer innhold fra TV 2