Dette er regjeringens strømpakke til næringslivet

Regjeringen kom med en helt klar oppfordring til kraftselskapene under fremleggingen av nye strømstøttetiltak til næringslivet.

Næringsminister Jan Christian Vestre presenterte under en pressekonferanse klokken 10 fredag regjeringens strømpakkeordning til bedrifter.

Se pressekonferansen direkte øverst i saken.

Allerede før pressekonferansen fredag morgen kunne TV 2 erfare at regjeringens løsning har en kostnadsramme på 3 milliarder kroner.

I en pressemelding fredag formiddag bekrefter regjeringen prislappen, og skriver også at ordningen vil treffe 20.000 bedrifter.

Vestre sier det som legges fram er tiltak som også NHO, LO og Virke stiller seg bak.

Oppfordring

Vestre understreket i starten av pressekonferansen at det er svært lav arbeidsledighet i det norske samfunnet nå, og at en ansvarlig økonomisk politikk er viktigere enn noen gang.

– Arbeidet med strømstøtte for næringslivet har vært en krevende balansegang, der vi på den ene siden må unngå å skape ytterligere press i norsk økonomi, samtidig som vi ønsker å gi strømintensive bedrifter hjelp til å omstille seg, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Han understreker de nye reglene for fastpris for bedrifter, som trer i kraft ved nyttår, og kommer med en oppfordring til kraftselskapene.

– Vi oppfordrer kraftselskapene til å starte konkurransen om fastpriskundene allerede nå. Dette er det viktigste tiltaket for å redusere strømkostnadene og usikkerheten for næringslivet, sier Vestre.

Flere elementer

Strømstøtteordningen vil består av følgende elementer, og vil i utgangspunktet vare fram til nyttår:

  • Lånegarantiordning – Regjeringen legger frem en subsidiert garantiordning for banklån. Dette innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter. Lånegarantiordningen vil åpne i november og vare til utpå våren 2023, forutsatt godkjenning fra EFTAs overvåkningsorgan. Taket for sum vil her være 50 millioner kroner.
  • Energitilskudd – En søknadsbasert ordning gjennom Enova, som inneholder to trinn: Bedriftene kan først få støtte hvis de gjennomfører energikartlegging. Bedrifter kan da få dekket 25 prosent av regningen over 70 øre per kilowattime. Trinn to er at de kan få mer støtte hvis de gjennomfører enøk-tiltak. Bedriftene kan da få dekket 45 prosent over 70 øre per kilowattime, får TV 2 opplyst. Støtten gjelder kun bedrifter hvor strøm utgjør minst minst 3 prosent av kostnadene.

– De bedriftene som nå er i en situasjon der de ikke kan investere i enøk-tiltak, de kan gjennomføre en energikartlegging. Ingen vil få støtte uten at de gjør noen tiltak, eventuelt en kartlegging, sier Vestre.

  • I tillegg kan bedriftene få dekket 50 prosent av kostnadene for de enøk-tiltakene de gjennomfører.
  • Utbytteforbud – Utbytteforbud i 2023 for alle som mottar støtte i en eller annen form

Vestre sier at man har hatt skisser for strømstøtte for næringslivet siden januar, men at situasjonen i norsk økonomi ikke har vært slik at de har ønsket å gjøre dette før.

– Vi kan ikke gi adrenalin til et næringsliv som løper maraton raskere enn Usain Bolt, men nå ser vi at krisen varer lenger enn ventet, og vi tenker derfor at dette er riktig tidspunkt, sier næringsministeren.

– Forkorter strømkrisen

Virke er svært fornøyd med ordningen som fredag ble lagt fram.

– Denne pakken vil forkorte strømkrisen og redde arbeidsplasser. Målet må være at næringslivet kan komme styrket ut av krisen, og det bidrar disse tiltakene til, sier Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i Virke.

– Virke har vært tydelige på at virksomhetene må få hjelp til å betale regningene og at de må få bedre forutsigbarhet for strømkostnadene. Vi er glade for at regjeringen har lyttet, sier han.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Amlid, understreker at de er fornøyd med ordningen, men at det kan bli nødvendig med justeringer underveis.

– Ting skjer fort, og vi må kunne se på eventuelle endringer underveis. Det har likevel vært et premiss for NHO at denne avtalen fungerer og oppleves som attraktiv fra starten av, sier Amlid.

Han understreker at ordningen avhjelper en krise nå, men at endringen over til bærekraftig energi må skje fort.

– Dette er et problem som vil vedvare dersom vi ikke produserer mer kraft, sier han.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier mange tillitsvalgte og ansatte i bedrifter har vært svært bekymret over strømprisene.

– Vi håper dette kan hjelpe til med å berge arbeidsplasser. Samtidig brukes det nå mye midler på ting som kunne gått til andre ting – derfor er det viktig at det kun er bedriftene som trenger det som får det. NHO og Virke må derfor følge opp og sørge for at det kun er bedriftene som trenger støtten, som får det, sier hun.