Vegvesen-bil stoppet:

– Dette er pinlig!

Statens vegvesen inviterte til fartskontroll for å få fokus på manglende respekt for fartsgrense i veiarbeidsområdet. Det endte opp med å bli en heller pinlig affære.

STANSET: Denne bilen fra Statens vegvesen ble stoppet i fartskontrollen. – Pinlig, sier vegvesenet selv. Foto: Arne Rovick / TV 2.
STANSET: Denne bilen fra Statens vegvesen ble stoppet i fartskontrollen. – Pinlig, sier vegvesenet selv. Foto: Arne Rovick / TV 2.

TV 2 har satt søkelyset på sikkerheten til veiarbeidere og trafikkdirigenter som lever farlig. Årsaken er at bilistene har liten eller ingen respekt for at farsgrensa er satt ned der det foregår veiarbeid.

Vegvesenet inviterte TV 2 til å overvære en fartskontroll på E39 på Bergsøya i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal i formiddag. Fartsgrensa var satt ned fra 80 til 50 km/t og med påminnelsesskilt 250 meter etter første skilting.

SJEKKER FARTA: UP stanset 29 bilførere som kjørte for fort i veiarbeidssona på E39 på Bergsøya i Gjemnes kommune. Foto: Arne Rovick  / TV 2
SJEKKER FARTA: UP stanset 29 bilførere som kjørte for fort i veiarbeidssona på E39 på Bergsøya i Gjemnes kommune. Foto: Arne Rovick / TV 2

Plutselig dukker en uniformert bil fra Statens vegvesen opp i kontrollsona og blir vinket inn til stoppost.

Mannskap fra Statens vegvesen og Utrykningspolitiet (UP) tror nesten ikke det de ser.

Beklager

UPs laser måler hastigheten til 62 km/t. 12 kilometer over den nye fartsgrensa på stedet.

Seksjonssjef Jan Arild Johansen i divisjon for drift og vedlikehold svarer dette:

– Det er pinlig at en vegvesen-bil blir tatt med for høy hastighet. Dette beklager vi på det sterkeste.

Johansen skriver i en e-post til TV 2:

– Vegvesenet er et tverrsnitt av folket for øvrig, men det påligger oss å gå foran med et godt eksempel. Vi har strenge regler for kjøring i tjeneste og med tjenestebiler, og denne saken vil bli fulgt opp av oss. Dette skal ikke skje, og viser hvor viktig det er å sette søkelyset på dette temaet. De som arbeider på og langs vei er der for oss alle, skriver Johansen.

Mange stanset

Nå var sjåføren i vegvesen-bilen langt fra den eneste som ignorerte de gule 50-skiltene på europaveien. I løpet av to og en halv time ble 29 bilister stanset for å ha kjørt for fort.

FART I SIKTE: UP-betjent Jan Arild Hanssen og kollegene vinket inn 29 sjåfører i kontrollen. Foto: Arne Rovick  / TV 2
FART I SIKTE: UP-betjent Jan Arild Hanssen og kollegene vinket inn 29 sjåfører i kontrollen. Foto: Arne Rovick / TV 2

En av disse kjørte inn i veiarbeidssonen i hele 76 km/t og mistet førerkortet på stedet.

– Det tallet er altfor høyt. Det er for mange som ikke respekterer at dette er et veiarbeidsområde med nedsatt fartsgrense, sier UP-betjent Jan Arild Hanssen til TV 2.

OPPGITT: Gruppeleder Jarle Paul Opsal i UP. Foto: Arne Rovick  / TV 2
OPPGITT: Gruppeleder Jarle Paul Opsal i UP. Foto: Arne Rovick / TV 2

Gruppeleder Jarle Paul Opsal i UP deler bekymringen til sin kollega.

– Dette er skremmende. Og det skjer dagen etter at dette er satt søkelyset på i media. Ut fra det som er dokumentert nå er det behov for økt kontrollaktivitet i slike veiarbeidsområder, sier Opsal.

Statens vegvesen er oppdragsgiver for utskiftning av dreneringssystemet langs europaveien på Bergsøya. De er glade for at UP gjennomfører fartskontroll her.

– Her kjøres det altfor fort. Det er en grunn til at hastigheten er satt ned og det handler primært om sikkerheten til arbeiderne og bilistenes sikkerhet, sier byggeleder Arnt Inge Ødegård til TV 2.

OPPTATT AV SIKKERHET: Byggeleder Arnt Inge Ødegård i Statens vegvesen maner til lavere fart. Foto: Arne Rovick / TV 2
OPPTATT AV SIKKERHET: Byggeleder Arnt Inge Ødegård i Statens vegvesen maner til lavere fart. Foto: Arne Rovick / TV 2

Statens vegvesen har registrert over 100 alvorlige hendelser og 20 påkjørsler av veiarbeidere de siste ti årene. En undersøkelse fra Kantar gjort for Trafikksikkerhetsforeningen avslører at 74 prosent av bilistene ofte kjører for fort der det er veiarbeid.

Men verken UP eller Statens vegvesen har noen god forklaring på den manglende respekten for redusert fartsgrense.

– Er dere og entreprenørene flinke nok til å fjerne skiltene når det ikke foregår veiarbeid?

– Vi har veldig fokus på det for å få respekt for skiltene. Hvis det er mulig, skal skilt tas ned når arbeidet er ferdig for dagen/kvelden. Men så kan det være tilfeller der vi må ha redusert hastighet uten at trafikantene ser hvorfor. Da handler det om asfaltkanter, grøfter som står åpent eller andre hindringer i sikkerhetssona, forklarer Ødegård.