FØLGER MED: Espen Nakstad har fulgt apekopp-utbruddet tett gjennom sommeren. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
FØLGER MED: Espen Nakstad har fulgt apekopp-utbruddet tett gjennom sommeren. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Dette er bekymringen nå: – Da har vi en ny sykdom i Europa

Apekopp-utbruddet i Norge har begynt å stabilisere seg. Likevel mener Espen Nakstad at det er én ting man må følge nøye med på i tiden videre.

31. mai i år fikk Norge sitt første bekreftede tilfelle av apekopper. Lenge var det knyttet stor usikkerhet til hvordan smitten ville spre seg, og frykten var at utbruddet ville vokse raskt.

Tre måneder etter første tilfelle er det nå registrert totalt 80 tilfeller av apekopper i Norge, og FHI mener smitten har begynt å flate ut.

– Det er positivt at smittetallene har stabilisert seg og virker å gå ned flere steder. Da har de tiltakene som er iverksatt hatt effekt, sier Siri Laura Feruglio, overlege i FHI.

BLEMMER: Apekopper kan gi feber, hovne lymfeknuter og kløende utslett med blemmer. Her blir en pasient med apekopper undersøkt i Lima, Peru. Foto: Martin Mejia/Ap
BLEMMER: Apekopper kan gi feber, hovne lymfeknuter og kløende utslett med blemmer. Her blir en pasient med apekopper undersøkt i Lima, Peru. Foto: Martin Mejia/Ap

Selv om mye nå peker i riktig retning, er det fortsatt ett stort usikkerhetsmoment.

– Det som er den store bekymringen til WHO er at dette i verste fall kan spre seg til dyr i Europa, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Kan få store konsekvenser

Apekopper er en infeksjonssykdom som kan smitte fra dyr til mennesker, noe som kalles en zoonose.

Viruset kommer opprinnelig fra Vest-Afrika og smitter vanligvis mellom smågnagere, men kan også smitte til mennesker.

– Tidligere har utbruddene vært ganske beskjedne, men akkurat denne gangen så har det blitt et stort utbrudd i mange land, sier Nakstad.

UTBRUDD: Det er registrert over 22.000 tilfeller av apekopper i Europa. Foto: NIAID / AP
UTBRUDD: Det er registrert over 22.000 tilfeller av apekopper i Europa. Foto: NIAID / AP

I tillegg til at sykdommen kan smitte fra dyr til mennesker, kan den også smitte fra mennesker til dyr. Dersom dette skjer i Europa, vil det få store konsekvenser.

– Da har vi rett og slett en ny sykdom i Europa som vi må håndtere, og det er det ingen som ønsker, sier Nakstad.

Blusser opp igjen og igjen

Dersom apekopper smitter fra mennesker til dyr i Europa, vil sykdommen bli endemisk.

Det betyr at sykdommen ikke vil forsvinne, men at det til stadighet kan komme nye utbrudd. Apekopper er allerede endemisk i flere land i Sentral- og Vest-Afrika.

– Hvis det skjer, er det klart at det blir utfordrende. Det betyr i verste fall at man må ha en annen vaksinepraksis, og det vil medføre mer arbeid for å håndtere utbrudd, sier Nakstad.

SLÅ NED: Nakstad mener det er viktig å slå ned på utbruddet i Europa før det kan smitte fra mennesker til dyr. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
SLÅ NED: Nakstad mener det er viktig å slå ned på utbruddet i Europa før det kan smitte fra mennesker til dyr. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

FHI skriver at det viktigste kjente reservoaret for viruset i Afrika er gnagere og ekorn. Bekymringen er derfor at viruset kan smitte til smågnagere i Europa, for eksempel gjennom husdyr.

Nakstad mener derfor det er viktig å få ned apekoppsmitten så fort som mulig.

– Målet er å få antall tilfeller ned på null og fortsatt leve i et Europa hvor dette ikke er en sykdom som blusser opp fra tid til annen, sier Nakstad.

Tror utbruddet kan stoppes

Hittil er det kun menn som er smittet av apekopper i Norge, og FHI mener det er lite sannsynlig at smitten vil spre seg i hele befolkningen.

INFORMASJON: Helsemyndighetene har jobbet tett med ulike organisasjoner for å nå ut med informasjon om utbruddet. Foto: Martin Fønnebø / TV 2
INFORMASJON: Helsemyndighetene har jobbet tett med ulike organisasjoner for å nå ut med informasjon om utbruddet. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Vi regner med at det fortsatt vil forekomme videre spredning blant menn som har sex med menn, men svært liten sannsynlighet for en epidemi i den allmenne befolkningen, sier Siri Laura Feruglio.

Også Nakstad tror det vil være mulig å slå ned på utbruddet.

– Smittespredningen i Europa er fortsatt innen et ganske begrenset miljø. Vi tror derfor det skal være mulig å få stanset dette utbruddet hvis vi jobber systematisk og informerer godt, sier Nakstad.

Det finnes ikke en egen vaksine mot apekopper, men Folkehelseinstituttet har fått klarsignal til å bruke koppevaksiner fra beredskapslageret.

Vaksinasjonen startet mandag 8. august, men FHI opplyser at det kun er gitt noen få vaksinedoser så langt.