Statsbudsjettet 2024:

Dette betyr statsbudsjettet for deg

Lavere barnehagepriser, dyrere legebesøk og skatteletter er blant forslagene. Slik vil din økonomi bli påvirket av neste års statsbudsjett.

STATSBUDSJETTET 2024: Fredag klokken 09 ble det klart hvordan regjeringen ønsker å fordele pengesekken i 2024. Foto: TV 2
STATSBUDSJETTET 2024: Fredag klokken 09 ble det klart hvordan regjeringen ønsker å fordele pengesekken i 2024. Foto: TV 2

Fredag klokken 09 la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2024.

Regjeringen planlegger å bruke 409,8 milliarder kroner fra Oljefondet neste år, noe som tilsvarer 2,7 prosent av oljefondet.

Dette er de viktigste endringene som kommer til å påvirke nordmenns økonomi og hverdag.

Så mye må du skatte

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å gi skatteletter til en rekke lønnsmottakere.

– 85 prosent av skattyterne vil få om lag uendret eller lavere inntektsskatt, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum da han la fram budsjettet.

SKATT: En rekke prioriteringer i statsbudsjettet vil påvirke hvor mye eller hvor lite skatt du må betale. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
SKATT: En rekke prioriteringer i statsbudsjettet vil påvirke hvor mye eller hvor lite skatt du må betale. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
 • Pensjonister som tjener rundt 300.000 i året får 4500 kroner i skattelette.
 • Alle som tjener under en million kroner i året vil få lavere eller lik skatt. Dette tilsvarer 85 prosent av alle skatteytere.
 • Tjener du mellom 100.000 og 200.000 i året får du 200 kroner i skattelette.
 • Tjener du mellom 250.000 og 450.000 kroner vil få en skattelette på 200 kroner.
 • Tjener du mellom 450.000 og 700.000 kroner vil du få en skattelette på 400 kroner.
 • Alle som tjener mellom 700.000 og 800.000 kroner vil få en skattelette på 200 kroner.
 • Alle som tjene over en million kroner vil få en skatteøkning på 800 kroner.

Eleven og studenten

Dette er blant de viktigste endringene for eleven og studenten.

SKOLE OG UTDANNING: I statsbudsjettet foreslår regjeringen blant annet å øke borteboerstipendet for videregående elever. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2
SKOLE OG UTDANNING: I statsbudsjettet foreslår regjeringen blant annet å øke borteboerstipendet for videregående elever. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2
 • Borteboerstipend: Borteboerstipend til videregåendeelever som ikke kan bo hjemme, økes med 600 kroner i måneden.
 • Utstyrsstipend: Utstyrsstipend for elever på videregående skole øker i gjennomsnitt med 220 kroner.
 • Studentboliger: Regjeringen foreslår å gi tilsagn til 1650 nye studentboliger i 2024.
 • Studiestøtte: Studenter får 9000 kroner mer (sju prosent) i studieåret 2023–2024. For studieåret 2024–2025 øker studiestøtten ytterligere med 3,8 prosent.

Barnefamilien

Flere av prioriteringene i statsbudsjettet påvirker lommeboken til de som har barn.

BARN OG UNGE: Regjeringen foreslår blant annet å kutte i barnehageprisene. Foto: Aage Aune / TV 2
BARN OG UNGE: Regjeringen foreslår blant annet å kutte i barnehageprisene. Foto: Aage Aune / TV 2
 • Barnehagepriser: Fra 1. august neste år kuttes barnehageprisene fra 3000 til 2000 kroner i måneden.
  For familier i de 189 mest spredtbygde kommunene, foreslår regjeringen å redusere maksimalprisen til 1500 kroner fra 1. august 2024.
 • Kontantstøtte: Regjeringen foreslår å avvikle kontantstøtten for de fire siste månedene. Barn i alderen fra og med 20 måneder til og med 23 måneder vil ikke lenger få kontantstøtte.
 • Foreldrepermisjon: Regjeringen foreslår å forlenge foreldrepengeperioden for de som velger 80 prosent inntektsdekning under foreldrepermisjon. Da vil man få utbetalt tilnærmet like mye ved å velge 80 prosent som ved å velge 100 prosent inntektsdekning.
 • Foreldrepermisjon for fedre: Regjeringen vil utvide fars del av foreldrepermisjonen med to nye uker. Dette betyr at far kan ta ut 10 uker foreldrepermisjon. For å finansiere utvidelsen, foreslår regjeringen å redusere nivået på ytelsen til 90 prosent for åtte av disse ti ukene.
 • Barnetrygd: De månedlige utbetalingene i barnetrygden blir på samme nivå som i år. Fordi regjeringen anslår en prisvekst på 3,8 prosent, vil disse pengene bli mindre verdt til neste år.

Pasienten

Prioriteringene i statsbudsjettet vil påvirke blant annet gravide, eldre og tilbudet for psykisk helse. Det vil blant annet bli dyrere å dra til legen.

FLERE SYKEHJEMSPLASSER: Regjeringen ønsker blant annet å opprette 1500 nye sykehjemsplasser. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
FLERE SYKEHJEMSPLASSER: Regjeringen ønsker blant annet å opprette 1500 nye sykehjemsplasser. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
 • Gravide: Regjeringen vil bevilge 26 millioner kroner til utvikling av et digitalt helsekort for gravide.
 • Sykehjemsplasser: Regjeringen vil opprette 1500 nye sykehjemsplasser.
 • Psykisk helse: Regjeringen vil bevilge 150 millioner kroner for å bygge opp flere lavterskeltilbud for psykisk helse.
 • Fastlegeordningen: Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til fastlegene med 250 millioner kroner i 2024.
 • Egenandeler: Regjeringen foreslår å øke egenandelene med 4,35 prosent for lege-, psykolog- og fysioterapitjenester, poliklinikk, lab/røntgen, opphold ved opptreningsinstitusjoner, behandlingsreiser til utlandet, og pasientreiser.

Trafikanten

Flere av forslagene til regjeringen vil påvirke hvor dyrt det vil bli å bruke bilen.

DRIVSTOFFAVGIFT: Regjeringen ønsker å øke drivstoffavgiftene med 15 øre per liter. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
DRIVSTOFFAVGIFT: Regjeringen ønsker å øke drivstoffavgiftene med 15 øre per liter. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
 • Trafikkforsikringsavgift: For fossilbiler reduseres trafikkforsikringsavgiften med 400 kroner i året.
 • Drivstoffavgift: For bensin og diesel øker drivstoffavgiftene med 15 øre literen.
 • Kollektivtrafikk: Regjeringen foreslår å sette av 349 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk og 1,04 milliarder kroner til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud.

Arbeidsledige

Dette er de viktigste punktene for deg som står uten jobb.

UTEN JOBB: Flere av prioriteringene i statsbudsjettet påvirker deg som står uten jobb. Foto: Gorm Kallestad
UTEN JOBB: Flere av prioriteringene i statsbudsjettet påvirker deg som står uten jobb. Foto: Gorm Kallestad
 • Ungdomsgaranti: I sommer innførte regjeringen en ungdomsgaranti i regi av NAV, som skal hjelpe unge som har falt utenfor arbeidslivet til å komme seg inn igjen. I årets statsbudsjett vil regjeringen bruke 380 millioner kroner på dette prosjektet.
 • Arbeidsavklaringspenger: Regjeringen vil bevilge 44,1 milliarder kroner til arbeidsavklaringspenger (AAP) i 2024. Dette er en økning på 8,2 milliarder kroner. Økningen skyldes både at det blir flere mottakere av arbeidsavklaringspenger og at grunnbeløpet i folketrygden er økt.
 • Dagpenger: Regjeringen vil endre reglene om ventetid for dagpenger. Ventetiden på tre dager innenfor de første 15 dagene etter at dagpenger er innvilget, erstattes med en egenandel tilsvarende tre dager med dagpenger, som trekkes ved første dagpengeutbetaling.

Pensjonisten

Flere av forslagene i statsbudsjettet påvirker pensjonistene

STATSBUDSJETT 2024: Slik vil statsbudsjettet påvirke pensjonistene. Foto: Fride Sørensen / TV 2
STATSBUDSJETT 2024: Slik vil statsbudsjettet påvirke pensjonistene. Foto: Fride Sørensen / TV 2
 • Skattelette: Pensjonister som tjener rundt 300.000 kroner i året vil få 4500 kroner i lavere skatt per år.

Forbrukeren

Dette er de viktigste endringene som kan påvirke din lommebok.

PERSONLIG ØKONOMI: Slik vil regjeringens budsjettforslag påvirke din personlige økonomi. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2
PERSONLIG ØKONOMI: Slik vil regjeringens budsjettforslag påvirke din personlige økonomi. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2
 • Strømstøtte: Regjeringen foreslår strømstøtte til husholdninger ut hele 2024, og setter av 9,75 milliarder kroner til dette i budsjettet.
 • Avgifter på snus og sigaretter: Regjeringen ønsker å øke avgiftene på sigaretter og sigarer med 4,0 prosent. Snusavgiften vil de øke med 4,3 prosent.
 • Alkoholavgift: Regjeringen ønsker å øke avgiften på alkohol med 3,8 prosent.