Betalingsproblemer på boliglån:

– Det vil fortsette å øke

Inkassosaker på boliglån er tilbake på nivået før pandemien. Fortsatt har vi ikke sett den fulle effekten av rentehevningene, advarer analytiker.

ILLUSTRASJONSBILDE: Styringsrenten har blitt hevet gjentatte ganger det siste drøye året. For stadig flere følger inkassovarslene etter. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
ILLUSTRASJONSBILDE: Styringsrenten har blitt hevet gjentatte ganger det siste drøye året. For stadig flere følger inkassovarslene etter. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Etter lave nivåer av inkasso på boliglån under pandemien, begynte betalingsproblemene å øke utover fjoråret.

Økt styringsrente og dyrtid har forverret nordmenns betalingsevne, er de harde fakta fra inkassoselskapet Intrums årsgjennomgang for 2023.

Og verre vil det bli, skal vi tro Morten Trasti, Intrums sjefanalytiker.

Etterdønningene er på vei

– Vi er nå på det samme misligholdsnivået som før pandemien, men retningen er klar. Siden høsten 2022 har tallene økt måned for måned, og den underliggende trenden er stigende. 

I januar økte inkassotallene på boliglån med 20 prosent, sammenlignet med samme måned i 2022. 

Siden inkassoselskapet regner at det tar omtrent et år før rentehevninger slår ut i tallene, forventer Trasti at utviklingen vil fortsette.

Det til tross for at styringsrenten ser ut til å stabiliseres i år. 

– Rentehevningene i 2023 representeres enda ikke i årets mislighold. Det innebærer at misligholdet vil fortsette å øke. 

DYPDYKK: Analytiker i Intrum, Morten Trasti, sier boliglån er noe av det siste nordmenn unnlater å betale. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2
DYPDYKK: Analytiker i Intrum, Morten Trasti, sier boliglån er noe av det siste nordmenn unnlater å betale. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Kraftig økning

Totalt sank antall inkassosaker med fire prosent sammenlignet med 2022, mye grunnet lavere strømpriser.

Likevel økte det totale beløpet på inkassosaker for 2023 med 17 prosent. Dette skyldes at flere av sakene gjelder ubetalt boliglån, og at misligholdet gjelder stadig dyrere boliger. 

Beløpet på boliglånssaker økte med hele 69 prosent fra 2022 til 2023.

– Færre av dem som kommer inn med mislighold har inkassohistorikk hos oss fra før. Det henger sammen med at dem som har fått dyrere lån, ikke klarer betjene boliglånet grunnet rentekostnadene, sier Trasti. 

ØKENDE: Antall boliglån som ikke blir betalt i tide blir stadig flere. Foto: Frode Hoff / TV 2
ØKENDE: Antall boliglån som ikke blir betalt i tide blir stadig flere. Foto: Frode Hoff / TV 2

Verre å betjene lån nå

Lave inkassotall under pandemien gir store utslag når man sammenligner 2023 med de foregående årene. 

Likevel er det forskjeller på tiden før pandemien i 2019, og dyrtiden vi er inne i nå. 

Ifølge Gisle James Natvik, professor i samfunnsøkonomi ved BI, viser finansmarkedet i USA at realrentene nå forventes å ligge langt høyere i fremtiden enn før pandemien.

Høy realrente vil si at prisen på penger stiger mer enn prisen på varer, og gjør det dyrere å ha gjeld.

Forklaring på realrente

Realrente er differansen mellom den nominelle renten og prisstigning, altså inflasjon.

På grunn av prisstigning vil man få kjøpt mindre for hundre kroner om ett år, enn i dag. En del av renten man får i banken går dermed med til å kompensere for høyere priser.

Realrenten er renten utover prisstigning, og angir dermed hvor mye renten reelt sett gir i økt kjøpekraft.

Kilde: Store Norske Leksikon

– Det betyr at markedet forventer at det skal være dyrere å betjene gjeld på lang sikt enn det har vært de siste årene, noe man ikke trodde i 2019. Det betyr at husholdningenes finansielle stilling forventes å bli svakere enn før.

– Arbeidsledigheten i Norge er på omtrent samme nivå som i 2019, og det er et høyt antall ledige stillinger. Det er neppe på grunn av arbeidsmarkedet at dette skjer.

Han legger til at realrentene til nå har vært lave, fordi inflasjonen har vært høyere enn renten. 

AVGJØRENDE: På tross av høye renter er fortsatt de totale inkassotallene lave. Mye vil avhenge av arbeidsledigheten i tiden fremover. Foto: Thomas Evensen / TV 2
AVGJØRENDE: På tross av høye renter er fortsatt de totale inkassotallene lave. Mye vil avhenge av arbeidsledigheten i tiden fremover. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Ledigheten vil avgjøre

Nettopp arbeidsmarkedet kan bety mye for om inkassotallene plutselig eksploderer. 

Fredag opplyste NAV at ledighetstallene økte til 2,1 prosent i januar, det høyeste på nesten to år.

Trasti i Intrum påpeker at totaltallene for inkasso fremdeles er lave.

– Hvis ledigheten øker i løpet av året, vil det påvirke misligholdet. Det vil også være en øvre grense for hvor høyt rentene kan gå, før større boliglånsgrupper ikke lenger klarer betjene renter og avdrag.