Tidenes største transportutredning:

– Det er viktig at landet henger sammen

Hver eneste lørdag i 12 år har forkjempere for en Nord-Norgebane tent en varde for å få en jernbane til over 100 milliarder. Onsdag kommer rapporten som skal gi nye svar.

TALER TIL POLITIKERNE: Hilde Sagland har bygget en egen jernbanestasjon på tunet sitt. Hun har også hentet åtte meter med jernbanesviller fra Ofotbanen. – Dette er et budskap for det Nord-Norge mangler for å få ut sitt fulle potensiale, sier Hilde Sagland. Foto: Vidar Eng
TALER TIL POLITIKERNE: Hilde Sagland har bygget en egen jernbanestasjon på tunet sitt. Hun har også hentet åtte meter med jernbanesviller fra Ofotbanen. – Dette er et budskap for det Nord-Norge mangler for å få ut sitt fulle potensiale, sier Hilde Sagland. Foto: Vidar Eng

Hilde Sagland er en ekte ildsjel fra Målselv i Troms. De siste 12 årene har hun vært svært engasjert for at det skal bygges en ny jernbanelinje mellom Fauske og Tromsø.

Et prosjekt som i 2019 ble omtalt til å koste opp mot 120 milliarder kroner.

– Det er ofte blitt dratt fram at Nord-Norgebanen er et ran av folket sine skattepenger, men det er jeg ikke enig i. Dette er nasjonsbygging som vil binde landet vårt sammen, sier Sagland.

– Hva tenker du om de enorme kostnadene?

– Man kan ikke sette en pris på hva nasjonsbygging koster. Du kan ikke beregne lønnsomhet på beredskap- og forsyningssikkerhet, forteller hun.

Engasjementet er det ingen ting å si på.

– Det er viktig at landet henger sammen, og det har Norge råd til, sier Sagland.

STORTINGSFLERTALLET: Etter stortingsvedtaket i 2021 kom «helteveggen» opp på stasjonsområdet, men så ble det stille fra politikerne. Foto: Vidar Eng
STORTINGSFLERTALLET: Etter stortingsvedtaket i 2021 kom «helteveggen» opp på stasjonsområdet, men så ble det stille fra politikerne. Foto: Vidar Eng

Ved Målselvbrua har folk samlet seg hver lørdag i 12 år for å tenne en varde for å kreve jernbaneutbygging.

– Vardebrenning er et gammelt tegn for å varsle fare, forteller hun.

På stedene Olsborg i Målselv og på Setermoen i Bardu kommune er det lagt ned jernbaneskinner som en prolog på at Nord-Norgebanen må komme.

Egen stasjon

Sagland har bygget sin egen «ventestasjon».

– Foran den ligger det åtte meter med jernbanesviller som jeg har fått fra Ofotbanen som går mellom Narvik og Kiruna, forteller hun.

I 2021 slapp Sagland og entusiastene jubelen løs da regjeringen fikk en klar ordre fra Stortinget om å begynne arbeidet med å realisere jernbane i Nord-Norge.

VENTEROM: Inne i oppholdsrommet ligger kart over planlagte traseer helt opp til Kirkenes og Vadsø fra 1800-tallet og frem til i dag. Foto: Vidar Eng
VENTEROM: Inne i oppholdsrommet ligger kart over planlagte traseer helt opp til Kirkenes og Vadsø fra 1800-tallet og frem til i dag. Foto: Vidar Eng

Det endte med at Samferdselsdepartementet ga Jernbanedirektoratet i oppdrag å lage en ny konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norgebanen.

– En slik fullverdig konseptvalgutredning av Nord-Norgebanen vil gi oss nyttig kunnskap om hvordan en jernbane mellom Fauske og Tromsø kan realiseres, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) da oppdraget ble gitt.

Onsdag denne uken kommer utredningen som har vurdert ulike løsninger for jernbane på strekningen mellom Fauske og Tromsø, med mulig sidelinje til Harstad.

Jernbanedirektoratet har blant annet gjort en grundig gjennomgang av konsekvenser for reindriftsnæringen, samiske interesser og klima og miljø, i tillegg til samfunnsøkonomi og kostnadsanslag.

Jernbanestrekningen fra Fauske (øst for Bodø) og Tromsø er på rundt 375 kilometer, mens linjen Bjerkvik (utenfor Narvik) til Harstad er på 80 kilometer.

STORE AVSTANDER: Kartet viser tidligere traseer som er vurdert for en Nord-Norgebane. Rapporten som nå er gjennomført skal se på mulige traseer uavhengig av tidligere utredninger. Foto: Jernbanedirektoratet
STORE AVSTANDER: Kartet viser tidligere traseer som er vurdert for en Nord-Norgebane. Rapporten som nå er gjennomført skal se på mulige traseer uavhengig av tidligere utredninger. Foto: Jernbanedirektoratet

Tidenes transportutredning

Da Nordlandsbanen til Bodø ble åpnet i 1962, var det et uttalt politisk mål om at banen skulle videreføres nordover fra Fauske til Narvik, endestasjonen for Ofotbanen, og så videre til Tromsø.

Sist gang det ble laget en grundig utredning av en mulig ny jernbane nord for Fauske var i 1993 i regi av NSB.

Også i 2019 kom det en behovsanalyse for en Nord-Norgebane.

SETERMOEN: Her ligger prolog stasjon nr. 1 som ble åpnet i 2010 av Dan Gschib og Ina Gravem Johansen som en protest på at det ikke er jernbane i Troms. Foto: Vidar Eng
SETERMOEN: Her ligger prolog stasjon nr. 1 som ble åpnet i 2010 av Dan Gschib og Ina Gravem Johansen som en protest på at det ikke er jernbane i Troms. Foto: Vidar Eng

– Rapporten i 2019 var dårlig utredet, vi er ikke så optimistiske nå heller. Du kan si at vi kan bli positivt overrasket og er avventende positive til den nye rapporten, sier Vidar Eng, leder i Tromskomiteen for jernbane.

Samtidig vil også Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor legge fram en svært omfattende utredning for hele transportsystemet i Nord-Norge.

Dette skal inngå i kunnskapsgrunnlaget for neste Nasjonal transportplan fra 2025 til 2036.

Viktig sak i Nord-Norge

Dette er en utredning av de samlede transportbehovene i landsdelen og alternative transportløsninger der vei, sjø, luft og jernbane ses i en sammenheng.

Dette er den største Konseptvalgtutredningen for transport i Norge noensinne, og vil ha en prislapp på flere hundre milliarder kroner.

Ideen om å binde Nord-Norge sammen med resten av landet med jernbane stammer fra slutten av 1800-tallet.

De siste årene har dette vært en viktig sak i politikken og et krav fra mange som bor i Nord-Norge.

VARDEBRENNING: Hver lørdag i 12 år brenner man bål for å kreve at Nord-Norgebanen blir bygd. Foto: Jan Hamre.
VARDEBRENNING: Hver lørdag i 12 år brenner man bål for å kreve at Nord-Norgebanen blir bygd. Foto: Jan Hamre.

– Har du store forventninger til at det blir en utbygging av Nord-Norgebane?

– Både ja og nei. Jeg ser fram til å høre innholdet i rapporten og forventer at det har skjedd fremgang siden forrige utredning, sier Sagland.

Uansett resultat, det blir det ny vardebrenning på lørdagen. Da er det nøyaktig 12 år siden man startet markeringen.

– Hva vil gjøre deg skuffet?

– Hvis Nord-Norgebanen bare blir nevnt som om at «ambisjonene» bare skal vurderes i neste forslag til Nasjonal transportplan, ja da blir jeg skuffet, sier Hilde Sagland, ildsjel og jernbane entusiasten fra Målselv.