Norges «gutfordringer»:

– Det er en farlig utvikling

Sterke krefter har sett sitt snitt til å fortelle en historie om likestilling som en kake der jentene tar en større og større del, mener AUF-leder Astrid Hoem.

TENKER PÅ GUTTA: Astrid Hoem mener venstresida ikke har vært gode nok på de problemene som rammer guttene spesielt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
TENKER PÅ GUTTA: Astrid Hoem mener venstresida ikke har vært gode nok på de problemene som rammer guttene spesielt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I vår kommer mannsutvalget med sin rapport med likestillingsråd til politikerne, etter å ha jobbet to år med gutter og menns likestillingsutfordringer.

TV 2 har spurt ungdomspolitikere hva de mener er unge menn og gutters fremste likestillingsutfordringer. 

– Vi ser at det er en enorm polarisering mellom kjønnene, sier AUF-leder Astrid Hoem.

Hoem synes å se at gutter og jenter i større grad forholder seg til ulike virkeligheter.

– Jeg synes det er en skremmende utvikling, sier Hoem til TV 2.

Ulike virkeligheter

Utviklingen ser hun selv i egen vennegjeng, og tillater seg en anekdotisk illustrasjon. 

– Mens jeg har en Tiktok-feed der algoritmene gir meg hudpleietips og siste nytt om abortkampen i USA, får menn Jordan B. Peterson og biler.

Hun tror pandemien kan ha akselerert kjønnspolariseringen.

ULIKE FEEDER: Hoem frykter konsekvensene av at gutter og jenter ikke får samme fakta og diskusjonsgrunnlag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
ULIKE FEEDER: Hoem frykter konsekvensene av at gutter og jenter ikke får samme fakta og diskusjonsgrunnlag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Vi har vært mindre sammen på tvers under og etter pandemien. Kohortene ble ofte jentegjenger og guttegjenger, sier Hoem og legger til:

– Det fellesskapet som da ble brutt ned må vi nå få til å gjenoppbygge.

Ikke har vært gode nok

TV 2 har tidligere skrevet om Unge Høyre-leder Ola Svenneby. Han mener en del gutter kan ha godt av mer disiplin og konkurranse i skolen. 

Hoem mener venstresida ikke har vært gode nok på de problemene som rammer guttene spesielt. 

– Guttene er overrepresentert når det gjelder frafall i skolen. Vi vet også at det er flere unge menn enn kvinner som tar sitt eget liv. Dette er noe av det vi diskuterer mest i AUF akkurat nå, sier Hoem.

Kanskje ikke så rart ettersom AUF var blant skolevalgets tapere, samtidig som moderpartiet også har mistet grepet om unge menn. 

Nær 60 prosent av guttene som deltok i skolevalget sier i en spørreundersøkelse at det er nok likestilling eller at likestillingen har gått for langt. Til sammenligning svarte nær 74 prosent av jentene at likestillingen bør føres videre.

Hoem mener polariseringen er betegnende. 

– Farlig utvikling

Hun synes å se at «sterke krefter» har sett sitt snitt til å å fortelle en historie om likestilling som en kake der jentene tar en større og større del.

NYE KAMPER: AUF-lederen mener den viktigste likestillingskampen for guttene nå står i klasserommet. Foto: Javad Parsa
NYE KAMPER: AUF-lederen mener den viktigste likestillingskampen for guttene nå står i klasserommet. Foto: Javad Parsa

– Det er en farlig utvikling, at man setter jenter og gutter opp mot hverandre. Vi vet at også mye av dette handler om ulikhet og forskjeller. Den kampen vil også sørge for at mange av guttene får en bedre hverdag.

– Hvilke krefter tenker du på da?

– Vi ser det internasjonalt med Andrew Tate og andre antifeminist-influensere. Milevis fra dem, men likevel, så ser vi den norske høyresiden spiller på noe av det samme.

Forskjeller mellom gutter og jenter i skolen

  • Jenter har bedre språkforståelse en guttene allerede før de begynner på skolen, mens gutter har bedre romforståelse enn jenter i 4–6-årsalderen.
  • Nær 70 prosent av de som får spesialundervisning i grunnskolen er gutter.
  • Det er også flere gutter som faller fra videregående opplæring.
  • I 2022 passerte andel kvinner menn med lang høyere utdanning for første gang.
  • I 2040 forventer SSB at det vil være 87 prosent av kvinnene mot 61 prosent av mennene som har fullført høyere utdanning.
  • Kilde: SSB og NOU 2019: 3

Vil endre modell

AUF-lederen mener den viktigste likestillingskampen for guttene nå står i klasserommet.

STORE FORSKJELLER: AUF-lederen tror det er på høy tid å få en mer praktisk skolehverdag for å minske gapet mellom gutter og jenters frafallsprosent. Her med statuen «Woman (beeing looked at)» Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
STORE FORSKJELLER: AUF-lederen tror det er på høy tid å få en mer praktisk skolehverdag for å minske gapet mellom gutter og jenters frafallsprosent. Her med statuen «Woman (beeing looked at)» Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

 

– Vi har en for teoritung skole som fører til at altfor mange gutter faller av.

 På yrkesfaglinjer på videregående mener hun det må være mulig å endre modell for å hindre at gutta faller fra. 

– I dag er det vanligste å ha to år med ganske mye teori før du går ut i lære. Hvis du allerede er litt skolelei på videregående, så kan det bli ganske tungt. Det burde være mulig å få inn noe av læretiden tidligere.