FERDIG: Mandag var den siste av flere dager sakkyndige uttalte seg om det viktigste beviset i rettssaken, nemlig DNA-beviset. Foto: Politiet
FERDIG: Mandag var den siste av flere dager sakkyndige uttalte seg om det viktigste beviset i rettssaken, nemlig DNA-beviset. Foto: Politiet
DNA-beviset:

– Det eneste unntaket er om han hadde på seg hansker

Ekspertene har uttalt seg om det viktigste beviset i rettssaken mot Johny Vassbakk. Påtalemyndigheten og forsvarerne er uenige i hva det betyr for saken.

DNA-beviset, det viktigste beviset i rettssaken hvor Johny Vassbakk står tiltalt for drapet på Birgitte Tengs, er ferdig gjennomgått av de sakkyndige.

– Bevisførselen de siste dagene gir oss gode bevis for å mene at det er tiltaltes DNA som er funnet på strømpebuksen til offeret, sier statsadvokat Thale Thomseth.

Ifølge Thomseth er det solid grunnlag for å mene at Johny Vassbakks DNA har havnet på Tengs' strømpebukse ved fysisk kontakt.

– Vi mener at når det er funnet en fullverdig Y-profil, er det gode holdepunkter for å si at den er direkte avsatt, sier hun.

Statsadvokat Thale Thomseth i Birgitte Tengs-rettssaken i Haugaland og Sunnhordaland tingrett. Foto: Frode Sunde / TV 2
Statsadvokat Thale Thomseth i Birgitte Tengs-rettssaken i Haugaland og Sunnhordaland tingrett. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun støtter seg til sakkyndige Jonathan Whitaker, som i retten brukte tid på å forklare at jo flere steg som er involvert i overføring av DNA, jo mindre er sjansen for at man får et fullverdig DNA-treff.

– Det gir oss gode holdepunkter for å mene at denne Y-profilen er gjerningsrelevant, sier statsadvokaten.

Hun mener det er svært lite trolig at DNA-profilen har havnet på Tengs' strømpebukse ved en tilfeldighet.

– Vi har ingen konkret informasjon om at tiltalte og offeret har vært på samme sted til samme tid, sier hun og legger til:

– Gitt at de har det, er det vanskelig å se for seg at DNA-profilen har festet seg på strømpebuksen til Birgitte, når den var dekket med flere lag av klær, sier Thomseth.

BEVIS: Dette er strømpebuksa som Johny Vassbakks DNA ble funnet på. Foto: Politiet
BEVIS: Dette er strømpebuksa som Johny Vassbakks DNA ble funnet på. Foto: Politiet

– Hvor er DNA-profilen?

Thomseth trekker frem at tidligere bevisførsel i saken har slått fast at det må være gjerningsmannen og ikke offeret som har trukket ned strømpebuksen.

Nettopp dette overrasket DNA-ekspert Jonathan Whitaker.

– Hvor er DNA-profilen til personen som drog ned strømpebuksa, spør Whitaker retorisk til retten.

Linning på strømpebuksa er nemlig analysert, uten DNA-treff. Ifølge den sakkyndige ville man forventet å finne DNA fra personen som trakk ned strømpebuksa.

– Det eneste unntaket er om han hadde på seg hansker, sier han.

DNA-EKSPERTER: Jonathan Whitaker og Peter Gill har begge lang fartstid som sakkyndige innen rettsmedisin. Foto: Kristian Myhre / TV 2
DNA-EKSPERTER: Jonathan Whitaker og Peter Gill har begge lang fartstid som sakkyndige innen rettsmedisin. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Likevel, Whitaker mener det er en påfallende mangel på DNA-spor andre steder også. Det sier Whitaker kan skyldes at politiet har mislyktes i å oppdage og samle inn mer DNA, eller at det rett og slett ikke er overført i det hele tatt.

Saken står på stedet hvil

Stian Bråstein, tiltalte Johny Vassbakks forsvarer, har en helt annen oppfatning av de siste dagene.

– Essensen i det de sakkyndige sier er at det skal fryktelig lite til, og at DNA vedvarer i lang tid, også etter det er oversmittet, sier Bråstein.

Han viser til Peter Gill, som i retten sa at DNA på en strømpebukse som verken blir brukt eller vasket kan vedvare lenge.

– Hvis strømpebuksen har blitt brukt og deretter lagret, vil jeg forvente DNA-spor fra forskjellige typer kontakter som kan vedvare over dager, måneder og år, sa Gill til tingretten.

Bråstein mener saken står slik den gjorde innledningvis, og at forsvarernes sak slett ikke er svekket etter flere dager med DNA-eksperter.

UENDRET: Forsvarerne mener ikke de DNA-sakkyndige har gitt forklaringer som beviser hvordan Johny Vassbakks DNA havnet på strømpebuksen til Birgitte Tengs. Foto: Frode Sunde / TV 2
UENDRET: Forsvarerne mener ikke de DNA-sakkyndige har gitt forklaringer som beviser hvordan Johny Vassbakks DNA havnet på strømpebuksen til Birgitte Tengs. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Alle skriftlige rapporter har vært kjent for oss på forhånd, så vi er ikke overrasket over forklaringene de sakkyndige har gitt i dag og forrige uke.

Forsvareren mener det har blitt redegjort for hvordan bevis er håndtert og analysert, men at én ting mangler.

– Vi har fått svar på hva sannsynligheten er for at dette tilhører tiltalte i saken, men de ikke kan si noe om hvordan eller når DNA-et havnet der, sier Bråstein.