Gasslekkasjen i Østersjøen:

Derfor slår ikke ekspertene alarm

Mandag smalt det i to gasskabler i Østersjøen. Klimaforskere tar imidlertid lekkasjen med knusende ro.

Omfanget av lekkasjen på Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen kan bli rekordstort, skriver den danske avisen Information.

Det er konstatert fire lekkasjer, som spyr ut giftige metangasser.

– Om all gassen i ledningene skulle lekke ut, snakker vi om rundt 300 000 tonn metan. Dette tilsvarer rundt ti prosent av Norges klimagassutslipp i løpet av et år.

Det sier Jan Ivar Korsbakken, forsker ved CICERO Senter for klimaforskning.

– Stort utslipp

IKKE BEKYMRET: Jan Ivar Korsbakken, forsker ved CICERO Senter for klimaforskning, sier metangassene først og fremst får lokale konsekvenser. Foto: CICERO
IKKE BEKYMRET: Jan Ivar Korsbakken, forsker ved CICERO Senter for klimaforskning, sier metangassene først og fremst får lokale konsekvenser. Foto: CICERO

Ifølge Korsbakken er lekkasjene i Østersjøen et stort utslipp isolert sett, men noen store konsekvenser for klimaet tror han derimot ikke lekkasjene vil få.

– Vi kommer ikke til å se et stort hopp i klimagassutslippene i 2022 på grunn av denne lekkasjen. Når det er sagt, så kan metangassene gi lokal skade på økosystemene rundt.

Det danske energidirektoratet har beregnet at det samlede utslippet fra gasslekksajen på Nord Stream tilsvarer 32 prosent av Danmark samlede klimabelastning over et år.

I verste fall tilsvarer gassen fra de to rørledningene rundt 14,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge Energistyrelsen.

– Det høres mye ut, men i det store bildet er det kun en liten promille, sier klimaforsker Robbie Andrew.

Han viser til at det blir sluppet ut ca 50 milliarder tonn CO2-ekvivalenter globalt, hvert år.

Svenske marinebiologer er på den andre siden svært bekymret for konsekvensene av utslippene i Østersjøen, nær Bornholm.

– Akkurat dette området er et av de viktigste fiskeområdene i hele Østersjøen øst for Bornholmsdypet. Vi vet at det er et viktig område for den lille bestanden vi har igjen av torsk i Østersjøen, sier forsker Thomas Dahlgren ved Gøteborgs universitet til Expressen.

Les hele saken her.

Kan gi langvarige konsekvenser

Også WWF Norge er tydelige på at gassutslippene vil få konsekvenser for det lokale dyrelivet.

REAGERER: Generalsekretær i WWF, Karoline Andaur, sier gassutslippene forverrer klimakrisen. Foto: Nordvik, Haakon
REAGERER: Generalsekretær i WWF, Karoline Andaur, sier gassutslippene forverrer klimakrisen. Foto: Nordvik, Haakon

– Slike gassutslipp kan påvirke flere dyr negativt – eksempelvis fisk og krepsdyr som var rett i nærheten da eksplosjonene gikk av og som i tiden etter ikke klarte å komme seg unna gassen som siver ut, sier generalsekretær Karoline Andaur.

– Vi jobber nå med å innhente mer informasjon for å få et mer helhetlig bilde av de umiddelbare konsekvensene gasslekkasjen har på naturen i området.

Andaur sier gassutslippene kan gi langvarige negative konsekvenser for havet.

– Det siver ut enorme mengder med gass fra Nord Stream gjennom vannmassene og ut i atmosfæren som bidrar til å forverre klimakrisen vi er i, sier Andaur.

ONSEKVENSER: Effektene av gasslekkasjen kan være dødelige for fiskelivet. Illustrasjonsfoto. Foto: Cornelius Poppe/NTB
ONSEKVENSER: Effektene av gasslekkasjen kan være dødelige for fiskelivet. Illustrasjonsfoto. Foto: Cornelius Poppe/NTB

– Klimagassene gjør at havene våre blir både varmere og surere, og det har store konsekvenser for det rike artsmangfoldet som bor i havet og oss mennesker.

Ursula von der Leyen varslet nylig at det er satt ned en arbeidsgruppe der Norge og EU skal jobbe sammen om gass. Det har kommet fram at Norge er interessert i langsiktige gasskontrakter med EU.

Ifølge Andaur er gasslekkasjen i Østersjøen en viktig påminnelse om hvorfor vi må slutte med olje og gass og gå over til fornybar energi.

– Langsiktige gasskontrakter med EU kan ikke brukes som argument for å bygge ny infrastruktur og starte nye olje- og gassprosjekter, spesielt ikke i sårbare områder som Arktis.

Kan bli rekordstort

Mengden metan som strømmer ut i atmosfæren fra Nord Stream-rørledningene, er historisk stor.

Den kan gjøre det til det største utslippet fra en naturgassinstallasjon noensinne, skriver Information.

ENORME UTSLIPP: Anslag viser at utslippene i Østersjøen kan dreie seg om mer enn 350.000 tonn metan . Foto: AP
ENORME UTSLIPP: Anslag viser at utslippene i Østersjøen kan dreie seg om mer enn 350.000 tonn metan . Foto: AP

Avisen har sammenlignet flere eksperters anslag på hvor mye av den klimafiendtlige klimagassen som vil slippes ut dersom rørene tømmes helt.

Både den tyske miljøorganisasjonen Deutsche Umwelthilfe, det amerikanske Environmental Defense Fund og Greenpeace Danmark anslår at det kan dreie seg om mer enn 350.000 tonn metan.

Det er mer enn tre ganger mengden som slapp ut da et rør sprakk ved et naturgasslagringsanlegg i Aliso Canyon i California i 2015, og slapp ut rundt 100.000 tonn metan i atmosfæren, skriver NTB.