SKATT: Det er flere ting du bør tenke på når du søker i skattelistene. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2
SKATT: Det er flere ting du bør tenke på når du søker i skattelistene. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2
Skattelister:

Derfor kan du ikke alltid stole på tallene

I skattelistene finner du folks inntekt, skatt og formue. Men kan du egentlig stole på tallene som står der?

Skattelistene for 2021 har kommet.

Her finner du alle som skatter i Norge sin inntekt, skatteinnbetaling og formue ved utgangen av fjoråret.

Men før du begynner å snoke i hva naboen, eller favorittkjendisen din tjente, er det noen ting du bør vite om tallene.

Åpent for alle

Skattelistene inneholder opplysninger om hele den skattepliktige befolkningen. Alle kan få innsyn i disse opplysningene.

– Dette skal bidra til opplyste diskusjoner og tilliten til skattesystemet. At det er åpenhet rundt inntekt, formue og skatt, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark til TV 2.

DIREKTØR: Skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Foto: Per Haugen / TV  2
DIREKTØR: Skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Foto: Per Haugen / TV 2

I listene finner du navn, postnummer, fødselsår, formue, og inntekt og beregnet skatt.

Men tallene stemmer ikke alltid med virkeligheten.

Fem spørsmål og svar om skattelistene

Når kan jeg søke i skattelistene?

Skattelistene offentliggjøres onsdag 7.desember klokken 05.00.

Hvordan kan jeg søke i skattelistene?

For å søke i skattelistene på skatteetaten.no må du logge deg inn via ID-porten. Det er bare siste års skattelister som er tilgjengelig på skatteetaten.no, dermed er det bare mulig å søke i skattelistene for siste inntektsår. Det er begrenset til 500 søk per måned.

Kan jeg søke anonymt?

Nei. Dagens ordning innebærer at du får vite hvem det er som har søkt på deg i skattelistene. Ved å klikke på en fane inne i søket får du en statistikk som viser hvem som har søkt på deg. Du får opp navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har søkt. Det ble i 2014 også innført 16 års aldersgrense på søk i skattelistene.

Hva er folk interessert i? Hvem søkes det mest på og hvor i landet er folk mest nysgjerrig?

Skatteetaten lager ikke statistikk på dette, men ganske mange søker på seg selv i skattelistene.

Hvor mange søker i skattelistene?

Fra desember 2021 til desember 2022 har det vært 1,5 millioner søk i skattelistene, fordelt på 473 000 unike innlogginger. 200 000 brukere har sjekket hvem som har søkt på seg.

Kilde: Skattetaten.

Netto og fradrag

Det første du må være klar over er at verken tallet for inntekt eller formue på skattelistene viser det man tradisjonelt tenker på som inntekt og formue.

– Det er viktig å presisere at dette ikke er en lønnsoversikt, men en oversikt over netto inntekt netto formue og beregnet skatt, sier Funnemark.

Nettoinntekt er resultatet av avtalt lønn minus alle fradragene du har krav på.

Det finnes mange typer fradrag. Personfradrag, minstefradrag, rentefradrag og fagforeningsfradrag osv.

– Man må ta tallene i skattelistene med en stor klype salt. Det er det ingen tvil om, sier advokat og skattesjef i Danske Bank, Per-Ole Hegdahl.

EKSPERT: Skattesjef i Danske Bank, Per-Ole Hegdahl. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
EKSPERT: Skattesjef i Danske Bank, Per-Ole Hegdahl. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Han kommer med et eksempel på hvordan det kan se ut:

– Hvis du har hatt en lønnsinntekt på 600.000 kroner, og du samtidig har to millioner kroner i boliglån som gir renteutgifter på 80.000 kroner i året, vil nettoinntekten din i skattelistene bli cirka 410.000, sier advokat Hegdahl.

I samme skatteoppgjør skal du betale rundt 140.000 kroner i skatt.

– Hvis vi nå legger 140.000 kroner inn i et skatteberegningsprogram eller benytter skattekalkulatoren på Skatteetatens sider, vil 150.000 kroner i skatt tilsi at du har tjent cirka 550.000 kroner.

Forskjellen skyldes at du også har renteutgifter som ikke fremkommer av skattelistene.

– Vi ser at størrelsen på renteutgiftene vil påvirke nettoinntekt og skatt. Så lenge fradragene ikke fremkommer i skattelisten, vil det derfor være så å si umulig å finne eksakt svar på hva en person faktisk har i lønnsinntekt, sier Hegdahl.

– Misvisende

Som om ikke denne usikkerhetsfaktoren var nok, vil skatten også påvirkes av hvorvidt du må betale formuesskatt.

Formuen oppgis også i netto formue i skattelistene. Netto formue er all formue minus gjeld. Enkelte formuesobjekter verdsettes også vesentlig lavere enn det som er den reelle verdien på markedet.

Det medfører at opplysninger om en persons formue hentet fra skattelistene, ofte er svært misvisende, forklarer Hegdahl.

Grensen for å måtte betale formueskatt er en netto formue over 1,7 millioner kroner for enslige, og over 3,4 millioner kroner for ektefeller.

– Ikke bare er formuesskatten med på å gjøre det mer utfordrende å beregne hva en person har i formue, men formuesskatten og de verdier som ligger til grunn for denne kompliserer det man kan lese ut av skattelistene, sier Hegdahl.

LISTE: Skattelistene viser inntekten og formuen til hele Norges befolkning. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2
LISTE: Skattelistene viser inntekten og formuen til hele Norges befolkning. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Bolig til 10 millioner - men null i formue

La oss si at naboen din er ugift og eier en bolig verdt ti millioner kroner, og har 800.000 kroner i lån. Da vil han ende med null i netto formue på skattelisten.

Dette skjer fordi boligen gis en verdsettelsesrabatt på 75% som gir en skattemessig formuesverdi på 2,5 millioner krigen.

Lånet kommer til fradrag med 800.000, som i sum gir 1,7 millioner i netto formue, forklarer Hegdahl.

– Bolig med skattemessig formuesverdi på 2,5 millioner - etter verdsettelsesrabatt - der eier også har lån på 800.000 kroner eller mer, vil ikke utløse formuesskatt. Er skattebetalers gjeld på 2,5 millioner eller mer vil netto formuen være negativ og han vil fremstå med null i formue, sier han.

Leier bolig - plutselig syv millioner i formue

Hegdahl har flere eksempler på hvordan formueskatt påvirker tallet på listene.

La oss se for oss følgende:

Den andre naboen din har i stedet ti millioner kroner i banken og leier i stedet for å kjøpe bolig. Gjelden hennes er også på 800.000 kroner. I dette tilfellet vil formuen bli noe ganske annet i skattelistene.

Denne naboens formue i skatteoppgjøret vil bli 9,2 millioner kroner, på bakgrunn av regnestykket «formue minus gjeld».

– Resultatet er at naboen med leid bolig må betale 75.000 i formuesskatt, mens han som har brukt pengene sine på bolig slipper helt unna formuesskatten, sier Per Ole Hegdahl.

Naboen som eier en bolig slipper billig unna formuesskatten, men må riktignok betale eiendomsskatt.

– Vi ser imidlertid at den ulike verdsettelsen av bolig og bankinnskudd gir helt forskjellige netto formuesverdier, sier Hegdahl.

BOLIG: Eiendommen dukker ikke opp som formue i skattelistene. Foto: Frode Hoff / TV 2
BOLIG: Eiendommen dukker ikke opp som formue i skattelistene. Foto: Frode Hoff / TV 2

Overrasket over tallene?

Det hender også at noen pengesterke personer fremstår i skattelistene som «nullskatteytere», eller har lave inntekter og betaler nesten ikke noe i skatt.

Det kan det være flere grunner til.

– Eier man et aksjeselskap kan eieren velge om han vil ta ut overskuddet som lønn eller utbytte. Utbytte er også skattepliktig, men denne formen for inntekt gjør det mer utfordrende å hente ut informasjon om korrekt inntekt fra skattelistene.

En annen variant er at inntekten er helt normal, men så har vedkommende solgt aksjer med tap. Da vil vedkommende kunne fremstå med null i inntekt, forklarer Hegdahl.

Forholdet mellom verdi og gjeld kan også spille inn, ifølge skattedirektør Funnemark.

– Hvis du for eksempel har store verdier, men tilsvarende høy gjeld, blir nettoinntekt og nettoformue redusert. Men skattelistene viser ikke negative beløp, og du vil stå med null i inntekt eller formue om du ender opp i minus, sier Funnemark.

En annen grunn kan være at folk rett og slett har sendt inn gale summer.

Opplysningene på skattelistene baserer seg på tallene vi selv fører inn på skattemeldingen. Og det hender at folk gjør feil når de leverer den.

Sjekk deg selv

Skattedirektøren oppfordrer alle til å sjekke seg selv på skattelistene, og rette opp i eventuelle feil.

– \Feil kan skje, og dersom du oppdager at du har glemt noe i skattemeldingen, kan du fortsatt gå inn og endre den tre år tilbake i tid, sier Funnemark.

Hvis det viser seg at opplysningene ikke har vært riktig risikerer du å få tilleggsskatt.

Funnemark minner om at skattegrunnlaget for 2023 er tilgjengelig fra 15. desember. Også her må opplysningene om inntekt, formue og gjeld stemmer med virkeligheten.

SKATT: Skattedirektøren ber alle sjekke at skatteopplysningene stemmer, Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
SKATT: Skattedirektøren ber alle sjekke at skatteopplysningene stemmer, Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– For eksempel har renten økt for de aller fleste. Da må inn og sjekke at rentefradraget som ligger i skattekortet ditt er riktig, sier skattedirektøren.