Foto: Goran Jorganovich / TV 2
Hurtigtestbrikke for korona. Foto: Frode Hoff / TV 2
IKKE NØYAKTIGE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forklarer hvorfor det er mulig å teste negativt på hurtigtest, men positivt på PCR-testen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Derfor kan du ha korona selv med negativ hurtigtest

Med stadig nye smitterekorder blir det utført tusenvis av hjemmetester hver dag. Men mange tar testene feil, derfor er det trolig høye mørketall. Ekspertene er tydelige på at du kan ha korona selv om du har negativ test.

Det er nå rekordhøy smitte som herjer rundt oss. Og når hurtigtester er en del av bærebjelken i strategien vår, er det mange som stiller spørsmål om hvorvidt vi kan stole på hurtigtestene.

POSTITIV: En positiv Covid-19 antigen hurtigtest. To streker markerer at korona er påvist. Foto: Erik Johansen / NTB
POSTITIV: En positiv Covid-19 antigen hurtigtest. To streker markerer at korona er påvist. Foto: Erik Johansen / NTB

Ekspertene er tydelige på at vi ikke kan stole blindt på hurtigtestene, og en negativ hurtigtest er ikke dokumentasjon på at man ikke har korona.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at hurtigtestene og PCR-testene er gode til hver sine formål.

– Hurtigtestene har vist seg å være godt egnet til å avdekke smitteførende personer, mens de noe mer sensitive PCR-testene i enkelte tilfeller finner virus hos personer som ikke lenger er smitteførende. Derfor er det mulig å teste negativt på hurtigtest, men positivt på PCR-test etter et sykdomsforløp med covid-19, sier Nakstad til TV 2.

LES NØYE: Espen Rostrup Nakstad anbefaler å sette seg godt inn i bruksanvisningen til hurtigtesten. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
LES NØYE: Espen Rostrup Nakstad anbefaler å sette seg godt inn i bruksanvisningen til hurtigtesten. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Frykter mørketall

Både Helsedirektoratet og Nakstad er klar over at ikke alle utfører hjemmetestene på riktig måte, noe som kan føre til at vi har mørketall når det gjelder omfanget av smitten.

– For at en test skal være pålitelig må den tas og analyseres på riktig måte. Vi kjenner til at noen ikke fører prøvepinnen rundt i fremre del av nesen lenge nok, og kanskje ikke lar den stå i analysevæsken lenge nok, sier Nakstad.

Han legger til at i andre tilfeller har man kanskje ikke avlest hurtigtesten til rett tidspunkt.

– Vi anbefaler derfor at man leser bruksanvisningen svært nøye før man bruker en hurtigtest, slik at man er sikker å framgangsmåten for prøvetaking og analyse, sier helsedirektøren.

Kartlegger hurtigtester

Organisasjonen Noklus har tidligere kvalitetssjekket ulike antigentester for helsemyndighetene. Nå kartlegger de alle de ulike hurtigtestene som selges i Norge.

Leder for Noklus, Mette Christophersen Tollånes, er tydelig på at kvaliteten på ulike hurtigtester er forskjellig.

– Generelt vet vi at hurtigtestene er dårligere enn PCR-tester og at de er dårligere hos folk som ikke har symptomer enn hos folk som har symptomer, sier hun.

– Men en hurtigtest av god kvalitet som er brukt riktig, av personer med symptomer, er til å stole på. Det skumle er at det er en del hurtigtester i salg som vi ikke vet noe om kvaliteten på, sier Tollånes.

Noklus-leder, Mette Christophersen Tollånes, sier at det er store forskjeller mellom de ulike hurtigtestene som selges.
Noklus-leder, Mette Christophersen Tollånes, sier at det er store forskjeller mellom de ulike hurtigtestene som selges.

Hun legger til at de ikke vet hvor stort problem det er at folk utfører testene feil, og heller ingen har skikkelig undersøkt hva om er den største feilen folk gjør.

– Men den typiske feilen man gjør er for eksempel at man ikke bruker pinnen riktig i nesen og dermed ikke får med nok virus, eller at man leser av testen for tidlig eller for sent. I tillegg kan det tenkes at tester av svært dårlig kvalitet er i omløp, sier Noklus-lederen.

Testprosjekt avlyst

I sommer hadde FHI planer om å teste hvor gode hurtigtestene egentlig er, ved å gjennomføre tester av rundt 15.000 personer som skulle gå på fem testkonserter i Oslo og Bergen.

Men fagdirektør for forskning i FHI, Atle Fretheim, som var ansvarlig for arrangementet fra FHI sin side, sier at prosjektet ble stanset da Oslo sa nei til å gjennomføre testkonserter og Bergen ikke kunne stille med testkapasitet.

– Når dette prosjektet ble stanset er det dermed ingen som sitter med det endelige svaret på hvor gode hurtigtestene egentlig er, sier Fredheim.

Falsk negativ test

Leder for Noklus sier at det sannsynligvis også er store forskjeller mellom de ulike hurtigtestene som selges.

TESTFEIL: Den typiske feilen mange gjør er å lese av testen for tidlig eller for sent. Foto: Truls Aagedal / TV 2
TESTFEIL: Den typiske feilen mange gjør er å lese av testen for tidlig eller for sent. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– De hurtigtestene som myndighetene har kjøpt inn er gode. Mange av de andre vet vi lite om. Vi er i gang med å samle det som finnes av tilgjengelig dokumentasjon om dette, for å lage en oversikt, sier Tollånes.

– Er en negativ hurtigtest dokumentasjon på at man ikke har korona?

– Nei. En test kan være «falsk negativ» hvis man ikke har symptomer og har lite virus i luftveiene. Den kan også være falsk negativ hvis man gjør noe feil når man tester seg. Eller den kan være falsk negativ hvis den har dårlig kvalitet.

Er du usikker på korrekt bruk av hjemmetest? Se videoen lenger oppe i denne saken.

10 millioner tester i desember

Det er nå et skrikende behov for hurtigtester i det ganske land. Mange apotek melder at det er stort rift om testene og at de snart er utsolgt.

Helsedirektoratet opplyser at de vil i løpet av desember motta ytterligere 10 millioner tester som vil bli fordelt til kommunene.

– Vi vil bestrebe at alle kommuner skal få tilsendt minst like mange nye tester som antall innbyggere i kommunen før jul, skriver de i en pressemelding.

Direktoratet opplyser at de arbeider med å skaffe flere nye hurtigtester.

– Vi tar sikte på å skaffe i størrelsesorden 30 millioner tester i 2022. Disse vil bli fordelt til kommunene etter samme prinsipp.

HURTIGTEST: Korona hurtigtest på Aker teststasjon. Foto: Siw Borgen / TV 2
HURTIGTEST: Korona hurtigtest på Aker teststasjon. Foto: Siw Borgen / TV 2