Derfor har ikke bakkeinvasjonen startet

– En slik operasjon i et bymiljø er ekstremt krevende, sier Sigbjørn Halsne, Sjef Landmakt ved Krigsskolen

VENTER INVASJON: Israel har varslet en bakkeinvasjon av Gaza etter angrepet 7. oktober. Foto: SAID KHATIB / AFP
VENTER INVASJON: Israel har varslet en bakkeinvasjon av Gaza etter angrepet 7. oktober. Foto: SAID KHATIB / AFP

Etter angrepet på Israel fra Gazastripen lørdag 7. oktober startet det israelske forsvaret forberedelsene til en bakkeinvasjon.

Snart to uker senere har en storstilt invasjon fortsatt ikke startet. Det er det flere grunner til.

– Det er viktig å få frem at en invasjon ikke er noe Israel nødvendigvis ønsker, men noe man gjør hvis man opplever at man må.

Det sier Sigbjørn Halsne, Sjef Landmakt ved Forsvarets høgskole.

INNSIKT: Sigbjørn Halsne, Sjef Landmakt ved Forsvarets høgskole. Foto: Forsvarets høgskole
INNSIKT: Sigbjørn Halsne, Sjef Landmakt ved Forsvarets høgskole. Foto: Forsvarets høgskole

Han sier at Israel nå jobber med å samle inn etterretningsinformasjon for å få en best mulig situasjonsforståelse av hva de vil møte inne i Gaza.

– De vil i størst mulig grad lokalisere hvor gislene og Hamas-grupperingene er, slik at de ikke går inn blindt, sier Halsne.

Kan utløse nye angrep

Han peker også på at Israel ved en invasjon må være forberedt på mulige angrep andre steder i landet.

– De ønsker nok en solid tilstedeværelse også nord i Israel i tilfelle Hizbollah starter en aksjon når de går inn i Gaza, sier Halsne.

Omfattende forberedelser

Ifølge forsvarseksperten tar det også tid å forberede en operasjon av denne størrelsen. Man skal ha nok vann, drivstoff, ammunisjon og sanitet, for å nevne noe.

VANSKELIG OPERASJON: Israel står nå med mer enn 37 bataljoner langs grensa til Gazastripen sør i Israel. Foto: Aage Aune / TV 2
VANSKELIG OPERASJON: Israel står nå med mer enn 37 bataljoner langs grensa til Gazastripen sør i Israel. Foto: Aage Aune / TV 2

– Israel har en mobiliseringshær der mange trenger oppfriskningstrening, og her spesielt på kamp i et bymiljø. Det er en enorm operasjon å få et tilstrekkelig antall styrker stridsklare, sier Halsne.

Vanskelig operasjon

Han legger vekt på at Gaza er et ekstremt krevende bymiljø, med en blanding av legitime mål og sivile.

– I tillegg har man tunnelsystemet som skaper en ekstra dimensjon ved at Hamas kan bruke det til både å beskytte seg og forflytte mannskap og ammunisjon, sier Halsne.

MOBILISERER: Det israelske forsvaret (IDF) har mobilisert over 350.000 soldater til krigen mot Hamas. Foto: Aage Aune
MOBILISERER: Det israelske forsvaret (IDF) har mobilisert over 350.000 soldater til krigen mot Hamas. Foto: Aage Aune

Han mener det innebærer at den overlegne teknologiske fordelen Israels moderne hær har reduseres siden de ikke får utnyttet luftrommet for å få oversikt over hvor fienden er.

– Det blir en kamp fra gatehjørne til gatehjørne og fra hus til hus. Det er den meste krevende formen for operasjoner som bakkestyrker kan drive med, sier Halsne.

Når det gjelder hva slags motstand som venter fra Hamas sin side er han mer usikker på.

– Det vi vet er at de har håndvåpen, rifler og lette panservåpen. De har også noen tyngre trådstyrte missiler som kan penetrere panservogner, sier Halsne.

Han mener summen av disse faktorene gjør at en eventuell invasjon trekker ut i tid. Noe andre også påpeker.

Får støtte

– Man må ta inn over seg at dette er en større militær operasjon som krever omfattende forberedelser, sier Hanne Eggen Røislien, spesialrådgiver i Forsvarsstaben.

Hun peker på at det krever en svært god situasjonsforståelse for å gå inn med soldater på bakken.

– Gaza er et uoversiktlig sted. Vi kan forvente at det skjer mer, men det er umulig å si når invasjonen skjer, sier Hanne Eggen Røislien.

Heller ikke historiker og doktorgradsstipendiat i Midtøsten-historie ved Universitetet i Oxford, Eirik Kvindesland, er overrasket over at en invasjon fortsatt er på forberedelsesstadiet.

FØLGER MED: Eirik Kvindesland, historiker og doktorgradsstipendiat i Midtøsten-historie ved Universitetet i Oxford, tror Israel samler diplomatisk støtte for en invasjon. Foto: Privat
FØLGER MED: Eirik Kvindesland, historiker og doktorgradsstipendiat i Midtøsten-historie ved Universitetet i Oxford, tror Israel samler diplomatisk støtte for en invasjon. Foto: Privat

– Jeg tror det både handler om at Israel vil forberede seg skikkelig og samle diplomatisk støtte før en invasjon, sier Kvindesland.

Ingen langsiktig plan

Han peker på at Israel ikke har noen langsiktig Gazapolitikk.

– Det er lett å si at man skal knuse Hamas, men hva skal komme etterpå? Skal Israel okkupere Gaza på nytt, spør Kvindesland.

Han mener at dette er spørsmål det jobbes med i forkant av en invasjon, samt at det virker som USA maner til forsiktighet.

– Jeg tror også det er en faktor at man ikke vil handle overilt. Samtidig som man samler informasjon om hvordan Hamas forbereder seg på en invasjon, sier historikeren.

Redd Barna bekymret

Redd Barna frykter en invasjon vil få dramatiske konsekvenser for sivile.

– En bakkeinvasjon av Gaza vil være en fullstendig katastrofe for innbyggerne, og det er særlig barna som vil betale den høyeste prisen, sier generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange.

BEKYMRET: Generalsekretær I Redd Barna, Birgitte Lange, frykter de sivile konsekvensene av en bakkeinvasjon. Foto: Stein Akre / TV 2
BEKYMRET: Generalsekretær I Redd Barna, Birgitte Lange, frykter de sivile konsekvensene av en bakkeinvasjon. Foto: Stein Akre / TV 2

Hun frykter at en invasjon vil kunne føre til flere skadde og drepte, og ytterligere forsterke lidelsene til barn og voksne som fra før av lever i det hun beskriver som et mareritt.

– Den humanitære situasjonen er nå ekstremt alvorlig, og ved en bakkeinvasjon vil trolig enda større deler av Gaza bli jevnet med jorden. Det vil i så fall ha enormt ødeleggende konsekvenser for tilgangen til helsetjenester, vann, husly og mat, som er sterkt begrenset fra før av, sier generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange.

– Hvordan vil en bakkeinvasjon påvirke arbeidet til Redd Barna i området?

– En bakkeinvasjon vil gjøre hjelpearbeidet vårt enda vanskeligere, fordi enda mer av infrastrukturen trolig vil bli ødelagt. Vi står klare på den egyptiske siden av grensen for å sende nødhjelp inn til Gaza. Derfor ber vi nå om en umiddelbar våpenhvile slik at nødhjelpen kommer inn, sier Birgitte Lange.