Fastlegekrisen

Derfor er det ikke bare å «utdanne flere leger»

Det er skrikende behov for flere fastleger, men medisinutdanningen har fortsatt skyhøye poengkrav og få studieplasser. Det er det gode grunner til.

OMFATTENDE: Det er en rekke ting som skiller medisinstudiet fra andre utdanninger. Bildet er en modellklarert illustrasjon, og ikke direkte knyttet til saken. Foto: Gorm Kallestad / NTB
OMFATTENDE: Det er en rekke ting som skiller medisinstudiet fra andre utdanninger. Bildet er en modellklarert illustrasjon, og ikke direkte knyttet til saken. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Man hører det til stadig i media - legene er overarbeidet, de har stappfulle pasientlister, og det er for få fastleger å ta av.

I arbeidet rundt saker med fastlegekrisen, er det ett spørsmål som jevnlig dukker opp blant folk:

«Hvorfor utdanner man ikke bare flere leger? Flere studieplasser kunne også senket poengkravet».

Så enkelt er det nok ikke.

– En av grunnene er at medisin, sammen med tannlegestudiet, er den dyreste utdanningen i Norge. Én studieplass koster 2,5 millioner kroner i løpet av seks år, sier Steinar Hunskår.

ERFAREN: Professor Steinar Hunskår har hatt mange ulike roller i det medisinfaglige miljøet, både nasjonalt og internasjonalt. Foto: Tone Morken
ERFAREN: Professor Steinar Hunskår har hatt mange ulike roller i det medisinfaglige miljøet, både nasjonalt og internasjonalt. Foto: Tone Morken

Han er professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen, og har veiledet legestudenter gjennom studiet i en mannsalder.

– Fryktelig mange

Til forskjell fra andre utdanninger der man kan putte 400 studenter inn i et auditorium med store forelesninger, krever medisinstudiet langt flere fasiliteter og oppfølging.

– Det er 25 ulike fag på medisinstudiet, og det er fryktelig mange. I tillegg trengs det dyre bygninger med store krav til lab-fasiliteter og undervisning helt ned på én-til-én-nivå.

I 2019 kom Grimstad-utvalget med en anbefaling til norske myndigheter om å opprette 440 nye plasser på medisinstudiet.

Siden den gang har regjeringen kommet med 125.

Hunskår, som også satt i dette utvalget, sier det er opp til regjeringen å bevilge mer penger til flere studieplasser.

– Regjeringen har sagt at det skal komme flere, men vi vet ikke hvor mange, når eller hvor de kommer. Det er veldig frustrerende, for vi trenger å planlegge dette.

KRAV: Medisin er blant de vanskeligste studiene å komme inn på her til lands. I 2022 sto medisin for syv av ti utdanninger med høyest poenggrense i ordinær kvote. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
KRAV: Medisin er blant de vanskeligste studiene å komme inn på her til lands. I 2022 sto medisin for syv av ti utdanninger med høyest poenggrense i ordinær kvote. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Det største hinderet

Prodekan Jon Magnussen ved NTNU sier Universitetet gjerne vil utdanne flere leger, men at det er et spørsmål om penger.

– Vi er avhengige av finansiering. Dette er dyre utdanninger, så det må i så fall komme penger fra departementet, sier Magnussen.

Også prodekan Magnus Løberg ved Universitetet i Oslo sier penger er det største hinderet for opprettelsen av nye studieplasser.

– Når det blir avklart med finansiering, er det flere forhold rundt organisering og drift av medisinstudiet som må på plass, for eksempel fysisk plass i lokalene, skriver Løberg i en e-post.

Han nevner også behov for rekruttering av flere leger med doktorgrad til universitetet, som skal undervise medisinstudentene.

PLASS: Studieledelsen ved det medisinske fakultetet i Oslo sier det er krevende å skaffe praksisplasser i kommunehelsetjenesten. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
PLASS: Studieledelsen ved det medisinske fakultetet i Oslo sier det er krevende å skaffe praksisplasser i kommunehelsetjenesten. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Løberg opplyser at de har ansatt over 100 allmennleger i deltidsstillinger, som skal veilede studentene mens de er i praksis underveis i studiet.

– Allmennleger har i dag en rekke ulike oppgaver og bruker svært mye tid på jobb. Dette har vi også merket ved at en del praksisveiledere har sluttet fordi de ikke lengre har tid til å veilede studenter, skriver Løberg.

– Vi tror det ville vært lettere om kommunene fikk et større ansvar for å legge til rette for praksis, og dette er en modell vi nå forsøker i noen kommuner på Sørlandet.

Slik svarer departementet

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) sier til TV 2 at regjeringen ser behovet for å utdanne flere leger.

– Derfor har vi hatt en storstilt satsing på å opprette flere studieplasser i medisin. På halvannet år har vi opprettet 45 nye studieplasser i nord, som er et stort, viktig og riktig løft, skriver Hoel.

Hoel begrunner satsingen i nord med at regjeringen ønsker å desentralisere og spre medisinutdanningen ut i landet.

– Desentrale studiemodeller kan også øke rekrutteringen til allmennlegetjenesten og til distriktene.

SVARER: Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) i Kunnskapsdepartementet. Foto: Ragne B. Lysaker
SVARER: Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) i Kunnskapsdepartementet. Foto: Ragne B. Lysaker

På spørsmål om når regjeringen eventuelt vil følge Grimstad-utvalget sin anbefaling og opprette flere plasser på medisinstudiet, opplyser statssekretæren at myndighetene gradvis vil trappe opp antall plasser frem mot 2028.

– Regjeringen ser behovet for at flere leger blir utdannet i Norge og vil også fremover prioritere dette høyt, sier Hoel.

– Kan ikke pøse på

I tillegg til finansiering, er også mangel på turnusplasser en flaskehals, og det er ikke bare å opprette nye.

Etter endt 6-årig utdanning skal alle som får godkjent medisinutdanningen jobbe ett og et halvt år som turnuslege. I dag kalles ordningen LIS (leger i spesialisering).

– Vi kan ikke løse denne krisen med å pøse på med LIS-plasser. Det tilgjengelige antallet er bestemt ut ifra behovet vi tror vi har i dag.

– Studentene som står i kø vil ha mange plasser, mens helseforetakene vil ha et passelig antall, sier Hunskår.

BALANSE: Antall plasser for turnusleger er en krevende balansegang. På den ene siden vil studentene ha plass, mens på andre siden må helseforetakene disponere ressursene riktig. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
BALANSE: Antall plasser for turnusleger er en krevende balansegang. På den ene siden vil studentene ha plass, mens på andre siden må helseforetakene disponere ressursene riktig. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

En turnuslege trenger også tett oppfølging, samtidig som de veiledende legene i helseforetakene skal ha tid og overskudd til å gjøre jobben sin.

Advarer mot hjerneflukt

Det utdannes årlig rundt 600 leger i Norge. I tillegg uteksamineres rundt 500 norske leger fra utenlandske universiteter.

At nesten halvparten av legene uteksamineres i utlandet går på tvers av Legeforeningen sitt ønske om å utdanne opp mot 85 prosent av dem i Norge.

Dekan Gunbjørg Svineng ved Universitetet i Tromsø sier Norge bør tar større ansvar for å utdanne leger selv.

RÅD: Dekan Gunbjørg Svineng ved Universitetet i Tromsø Foto: UiT Norges arktiske universitet
RÅD: Dekan Gunbjørg Svineng ved Universitetet i Tromsø Foto: UiT Norges arktiske universitet

– Men det krever altså en finansiering av både universitetene og av praksisstedene i kommunene, hos fastlegene og i helseforetakene, sier Svineng.

Hunskår advarer mot å bidra til hjerneflukt, i form av at legene som utdannes i utlandet umiddelbart drar hjem til Norge ved endt studieløp.

– Vi burde heller utdanne flere enn vi behøver her, slik at vi kan eksportere kunnskapen og kompetansen. Norge kan ikke være bekjent av å kun utdanne 50 prosent av legene våre.

Mener dette er nøkkelen

Det trengs rundt 1200 nye leger årlig i Norge, for å opprettholde tjenestene og erstatte de som slutter eller går av med pensjon.

Dette oppfylles godt på vei i dag, men problemet med fastlegekrisen er at for få faktisk velger å være fastlege.

– Dette må først og fremst løses ved å gi bedre villkår i fastlegeordningen. Det tar syv-åtte år å få en ferdig utdannet lege, så denne krisen må vi løse her og nå, sier Hunskår.

For å gjøre det attraktivt å være fastlege igjen, mener professoren at yrkesgruppen må få en jobbhverdag som kan løses innenfor rimelig arbeidstid, med gode sosiale vilkår.

BEDRING: Studielederne ved Universitetene har klare tanker om hva som må til for å gjøre fastlegeyrket mer attraktivt. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
BEDRING: Studielederne ved Universitetene har klare tanker om hva som må til for å gjøre fastlegeyrket mer attraktivt. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Løberg ved Universitetet i Oslo mener arbeidet som lege i helsevesenet må bli mer preget av trivsel, motivasjon og faglig utvikling for at man skal ønske å stå i jobben.

– Vi må huske at mangelen på legespesialister er spesielt stor og økende, og at det tar mange år etter at man er ferdig med studiet før man er ferdig spesialist. Det er derfor særlig viktig å beholde de erfarne legene.

Bedre praksis = bedre lege?

Svineng ved Universitetet i Tromsø sier alle studentene skal ha praksisopphold på fastlegekontor.

Å bedre arbeidsforholdene der, vil umiddelbart kunne bedre rekrutteringen til yrket, tror hun.

– Gode og engasjerte fastleger som gir studentene gode praksisperioder med opplevd mestring tror jeg vil være en viktig faktor for at flere skal ønske å bli fastleger, sier Svineng.