KJENTE FJES: Utenfor Olje- og energidepartementet sitter Ella Marie Hætta Isaksen og Greta Thunberg. De er blant flere hundre som demonstrerer mot vindturbiner. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
KJENTE FJES: Utenfor Olje- og energidepartementet sitter Ella Marie Hætta Isaksen og Greta Thunberg. De er blant flere hundre som demonstrerer mot vindturbiner. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
Aksjon i Oslo sentrum:

Derfor demonstrerer Fosen-aksjonistene

Flere hundre demonstranter, inkludert Greta Thunberg, sperrer inngangen til departementet. Dette er saken.

I fire døgn har flere hundre demonstranter blokkert lobbyen til Olje- og energidepartementet i Oslo sentrum. Blant dem sitter verdens mest kjente klimaaktivist.

Ansatte i en rekke departementer har blitt bedt om å jobbe hjemmefra. Hva dreier alt dette seg om?

Hvorfor demonstrerer de?

Demonstrasjonen handler om vindturbiner.

I Fosen i Trøndelag står nemlig Norges største vindkraftanlegg, med 151 turbiner.

I oktober 2021 bestemte Høyesterett at dette anlegget bryter med urfolks rettigheter.

REIN: Reindrift er en viktig del av samisk kultur. Disse dyrene lever i Roan Vindpark i Fosen. Foto: Nord-Fosen Siida.
REIN: Reindrift er en viktig del av samisk kultur. Disse dyrene lever i Roan Vindpark i Fosen. Foto: Nord-Fosen Siida.

Høyesterett mente at vindturbinene bryter med FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Denne konvensjonen gir urfolk rett til såkalt kulturutøvelse.

I hundrevis av år har samene brukt Fosen til reindrift.

Høyesterett konkluderte med følgende: «Det er på det rene at reindrift er en vernet form for kulturutøvelse».

De mente at vindparken vil «ha en vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet til å utøve sin kultur på Fosen.»

Høyesterett bestemte at reineiernes rettigheter vil være krenket hvis det ikke settes inn «tilfredsstillende avbøtende tiltak.»

Ingen slike tiltak har kommet ennå. De 151 vindturbinene går fortsatt for full maskin.

Torsdag forrige uke var det 500 dager siden dommen i Høyesterett. Det ble startskuddet for demonstrasjonen foran Olje- og energidepartementet.

AKSJON: Mange unge samer deltar i aksjonen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
AKSJON: Mange unge samer deltar i aksjonen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Mange unge samer deltar i demonstrasjonen, deriblant artist og skuespiller, Ella Marie Hætta Isaksen.

Hun sier at aktivistene har hatt kampanjer, høringsrunder og kronikker etter at dommen kom. Likevel surrer fortsatt vindturbinene.

Sivil ulydighet er dermed «siste utvei», ifølge Isaksen.

– Vi har ikke blitt hørt. Da var det et nødvendig steg å ta. Det er lett å rettferdiggjøre litt uskyldig sivil ulydighet, når staten Norge begår over 500 dager med menneskerettighets­brudd mot sitt eget folk, sier hun til TV 2.

Målet er å få departementet til å fatte et vedtak om å fjerne vindturbinene fra Fosen.

Aksjonistene demonstrerte i helgen inne i lobbyen til Olje- og energidepartementet.

DELTAR: Artist Ella Marien Hætta Isaksen har demonstrert i dagevis. På bildet ser vi også Natur og ungdom-leder Gina Gylver. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
DELTAR: Artist Ella Marien Hætta Isaksen har demonstrert i dagevis. På bildet ser vi også Natur og ungdom-leder Gina Gylver. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Natt til mandag ble de fjernet av politiet.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DDS) mente de brøt med sikkerheten.

Mandag morgen kom aksjonistene tilbake. Nå sitter de utenfor hovedinngangen.

Mandag ettermiddag ble flere demonstranter båret vekk av politiet.

Hva gjør Greta Thunberg der?

Blant de flere hundre demonstrantene er den svenske klimaforkjemperen Greta Thunberg.

Hun ble en verdenssensasjon i 2018 da hun satt i «skolestreik for klimaet» utenfor det svenske parlamentet.

Greta Thunberg er i Oslo for «å støtte samenes kamp for sine menneskerettigheter og urfolksrettigheter».

AKSJONERER: Svenske Greta Thunberg har vært over hele verden for å fremme klimakampen. Nå er hun i Oslo. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2.
AKSJONERER: Svenske Greta Thunberg har vært over hele verden for å fremme klimakampen. Nå er hun i Oslo. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2.

– Vi kan ikke bruke klimaomstilling som bakgrunn for kolonialisme. Vi må stå opp mot de menneskerettighetskrenkelsene som har vært, sier Thunberg til TV 2.

Hva sier regjeringen?

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han forstår at folk er frustrerte.

– Jeg er for at det skal være rom for å demonstrere og si hva man mener hvor man er uenig, når det skjer på forsvarlig vis, sier han.

Olje- og energiminister Terje Aasland sa følgende mandag:

– Denne saken er en stor belastning for reindriftssamene på Fosen, det forstår jeg godt. Det er viktig at vi kommer raskt videre nå og finner svar på det Høyesterettsdommen ikke svarer på, nemlig hva som nå skal skje med de to vindkraftverkene, sier han.

Aasland ble også spurt hva han mener om politiets innblanding.

– Jeg har hele tiden sagt at jeg synes en fredfull markering har vært bra for demokratiet. Men når det gjelder hendelsene rundt demonstrantene, er det DSS som håndterer det, sier Aasland til NRK mandag morgen.

Dette støtter også statsministeren.

Politiet fjernet demonstrantene blant annet for at ansatte skulle slippe til jobben sin, opplyser DSS til TV 2.

Aasland legger til:

– Ytringsfrihet er en grunnleggende demokratisk rett, og derfor ha DSS vært opptatt av å legge til rette for at demonstrantene skal få ytre seg. Dessverre finner vi ikke løsninger raskere ved at departementsansatte hindres fra å gå på jobb.

SVARER: Olje- og energiminister (Ap) sier det tar tid å bestemme seg. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
SVARER: Olje- og energiminister (Ap) sier det tar tid å bestemme seg. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Aasland pratet også med aktivistene torsdag forrige uke, da aksjonen startet.

– Vi hadde for så vidt en god samtale da. Jeg hadde en forståelse for at de ønsket å komme med sine synspunkt, sier statsråden.

Aasland gir følgende forklaring på hvorfor vindturbinene i Fosen ikke er fjernet:

Regjeringen trenger mer kunnskap for å fatte et nytt vedtak.

– Vi må ha de formelle prosessene vi må ha. Vi må ha en ny utredning, hente inn ny kunnskap, for så å fatte et nytt vedtak i saken. Vi har vært opptatt av å konsultere både mot reindriften og Sametinget, sier Aasland til NRK.

VIND: 150 vindturbiner er installert i Fosen i Trøndelag. Bildet er fra Roan Vindpark. Foto: Stein Roar Leite / TV 2
VIND: 150 vindturbiner er installert i Fosen i Trøndelag. Bildet er fra Roan Vindpark. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Dette kan ta opp til et år.

Regjeringens mål å tilrettelegge for at vindkraft og reindrift i Fosen skal eksistere parallelt.

Torsdag denne uken skal olje- og energiministeren møte sametingspresidenten.

Demonstrasjonen, og Fosen-saken, blir et tema.

Endringer i konsesjonene krever et oppdatert kunnskapsgrunnlag, og det er en pågående dialog med både reindrifta og Sametinget om dette, sier Aasland.

Har noen andre reagert?

Flere partier har vist sin støtte til demonstrantene.

MDG sin leder Arild Hermstad mener regjeringens oppførsel etter dommen har vært skammelig.

– De sitter og trenerer denne saken. Det har de gjort i over 500 dager, og det kan ikke Norge være bekjent med, sier Hermstad til NRK.

Partiet SV krever at regjeringen tar ned vindturbinene.

Nå vil de kalle inn statsminister Jonas Gahr Støre til Stortinget.

– Vi kommer til å be statsministeren komme til Stortinget for å redegjøre for hvordan regjeringen har tenkt å sørge for at menneskerettighetsbruddet på Fosen avsluttes, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i SV til Vårt Land.

TIL STEDE: Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i SV besøkte demonstrantene mandag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
TIL STEDE: Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i SV besøkte demonstrantene mandag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det er ikke gitt at SV får med seg et flertall på ønsket sitt.

Høyre, Venstre, Frp og KrF har sammen med regjeringen en avventende holdning til det hele, ifølge Dagbladet.

TV 2 følger saken videre.