PENGER: Selv om bankene selv har beredskap, er det ting du kan gjøre for å heve egen beredskap. Foto: Frode Sunde / TV 2
PENGER: Selv om bankene selv har beredskap, er det ting du kan gjøre for å heve egen beredskap. Foto: Frode Sunde / TV 2

Derfor bør du fremdeles ha kontanter

I en fersk rapport gir Norges Bank råd til hvilke tiltak folk flest kan gjøre for å sikre seg dersom det skulle oppstå problemer i det norske banksystemet.

Torsdag la Norges Bank frem rapporten Finansiell infrastruktur. Rapporten tar for seg beredskap i betalingssystemet i Norge.

I tillegg gis det råd for hva enkeltpersoner kan gjøre for å sikre seg ved eventuelle problemer i betalingssystemet.

Dette bør du gjøre

Norges Bank legger vekt på at betalingssystemet i Norge er sikkert og at det sjeldent oppstår feil.

Dersom noe skulle oppstå, er det beredskapsløsninger hos bankene og andre aktører som først skal håndtere avvik.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har likevel disse rådene for egenberedskap:

Flere betalingskort

Dersom det skulle oppstå avvik hos èn spesifikk betalingstjeneste, kan det lønne seg å ha ulike typer betalingskort. Et eksempel på dette er å ha et visa-kort og et mastercard-kort.

Hold noe kontanter

Norges Bank understreker at kontanter kan brukes selv om de elektroniske beredskapsløsningene ikke fungerer. Det kan derimot i noen situasjoner være vanskelig å få tak i.

Norges Bank anbefaler derfor at du har noe kontanter tilgjengelig. Hvor mye avhenger av hva husholdningen har av nødvendighetsvarer, og hva en vil trenge i en beredskapssituasjon.

Konto i flere banker

Skulle det oppstå tekniske problemer hos en enkeltbank, kan det å ha en konto i en annen bank være redningen. I tillegg understrekes det at det er en viss garanti for de pengene du har på konto. «Vi har også en innskuddsgarantiordning som garanterer for kundeinnskudd på opptil 2 millioner kroner per innskyter per bank», skriver Norges Bank.

Nøkkeltall

Det finnes i dag 118 ulike banker i Norge, og hver dag gjennomføres det 10,6 millioner transaksjoner.

Selv om de fleste har gått helt eller delvis over til digitale betalingsløsninger, sirkulerer det kontanter til en verdi av 35 milliarder kroner.

82 prosent av alle betalinger mellom privatpersoner, gjøres med mobiltelefon.