KOKOPOLITIKK. Klimaminister Espen Barth Eide møtte Høyres Nikolai Astrup til debatt om klimaløsninger på Zerokonferansen i Oslo. Foto: Truls Aagedal / TV 2
KOKOPOLITIKK. Klimaminister Espen Barth Eide møtte Høyres Nikolai Astrup til debatt om klimaløsninger på Zerokonferansen i Oslo. Foto: Truls Aagedal / TV 2
Barth Eide om den borgerlige regjeringen:

– Dere bygde koko-mye motorvei

På Zerokonferansen om miljøpolitikk slo klimaministeren fast at nye motorvei-prosjekter er fortidens politikk. – Disse er ikke løsningen på verken klima- eller natur-problemene, sier Espen Barth Eide.

Zerokonferansen i Oslo torsdag startet med en debatt mellom fire miljøpolitikere. SV-leder Audun Lysbakken, Venstre-leder Guri Melby og Høyres Nikolai Astrup diskuterte klimapolitikk med klimaministeren. Og det var i denne forbindelse at Espen Barth Eide (Ap) slo fast at den tidligere borgerlige regjeringen bygde for mye motorvei.

MOTORVEI. Espen Barth Eide mener bygging av motorveier både er til skade for naturen og for klima. Her på Zerokonferansen sammen med Nikolai Astrup, Audun Lysbakken og Guri Melby. Foto: Truls Aagedal / TV 2
MOTORVEI. Espen Barth Eide mener bygging av motorveier både er til skade for naturen og for klima. Her på Zerokonferansen sammen med Nikolai Astrup, Audun Lysbakken og Guri Melby. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Koko-politikk

– Dere bygde koko-mye motorvei, slo Eide fast overfor Høyres Nikolai Astrup.

Så betyr dette at dagens regjering vil stoppe videre utbygging av motorveier? Nei, ikke helt.

Når TV 2 snakker med Barth Eide viser han til de store problemene som motorvei-bygging medfører, både for klima og for de store inngrep i naturen.

Zero konferansen Foto: Truls Aagedal / TV 2
Zero konferansen Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det er bedre å oppgradere veier som allerede finnes, rette ut svinger, utvide veien, gjøre dem bredere og oppgradere fylkesveier framfor å hele tiden å bygge ny motorvei.

– Bygger vi for mye motorvei i Norge?

– Vi skal i hvert fall ikke fortsette sånn som vi har gjort, å bygge i hytt å pine, sier Barth Eide, som ikke vil konkretisere hvilke veiprosjekter som eventuelt bør skrotes.

– Vi skal ikke stoppe pågående prosjekter, men den langsiktige politikken må være mer økonomisk og ta mer hensyn til både klima og natur.

– Hva med de prosjektene som ligger som planer, men ikke er startet opp?

– Når det gjelder enkeltprosjekter er det best at samferdselsministeren svarer på det. Det jeg snakker om er en langsiktig innretning på dette, sier klimaministeren til TV 2.

Får støtte

Høyres medlem i miljø- og energikomiteen på Stortinget, Nikolai Astrup, er ikke enig i at motorvei-prosjekter skal legges i skuffen.

Nikolai Astrup Foto: Truls Aagedal / TV 2
Nikolai Astrup Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Jeg mener at det er riktig at vi har god og solid infrastruktur i Norge med trafikksikre veier. Så er det ikke alle steder det skal bygges motorvei, men noen steder er det trafikkgrunnlag for det og da er det riktig å bygge slike, sier Astrup til TV 2.

Og byggingen av motorveier i forrige regjeringsperiode var helt nødvendig, mener han.

Men klimaministeren får støtte fra Framtiden i Våre Hender. Leder Anja Bakken Riise er enig i at den forrige regjeringen bygde koko-mange motorveier. Men hun er usikker på om dagens regjering mener alvor med kuttet i nye veiprosjekter.

Anja Bakken Riise i Fremtiden i Våre Hender er avventende til regjeringens motorveipolitikk. Foto: Truls Aagedal / TV 2
Anja Bakken Riise i Fremtiden i Våre Hender er avventende til regjeringens motorveipolitikk. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det gjenstår å se om det ikke bare er for å spare penger på neste års statsbudsjett, eller om de vil ta faktiske grep i årene framover. Og da handler det om å bygge ut kollektivtilbudene i mye større grad enn de legger opp til, sier hun til TV 2.