PLANENE ALDRI SJØSATT: EC-O Energi utarbeidet allerede i 2011 en prosjektskisse for utvidelse av vannkraftverket Sarp. Planene ble oppdatert i 2014, men har siden blitt liggende i en skuff. Foto: Jan-Petter Dahl
PLANENE ALDRI SJØSATT: EC-O Energi utarbeidet allerede i 2011 en prosjektskisse for utvidelse av vannkraftverket Sarp. Planene ble oppdatert i 2014, men har siden blitt liggende i en skuff. Foto: Jan-Petter Dahl

Denne fossen kunne produsert like mye strøm som hele vindparken på Frøya

En utvidelse av vannkraftverket Sarp kunne gitt fornybar strøm til 10.000 husstander. Men planene har aldri blitt noe av.

På Frøya i Trøndelag demonstrerer lokalbefolkning og naturvernere fortsatt mot utbyggingen av en vindpark som totalt vil gi 201 GWh strøm.E-CO Energi laget i 2011 en prosjektskisse for en utvidelse av vannkraftverket Sarp i Saprsborg. Nesten uten nye naturinngrep og uten å endre vannstanden i Glomma kan produksjonen ifølge denne skissen økes med 200 GWh strøm.Både Frøya og Sarp 2 vil dermed kunne produsere fornybar energi tilsvare

Mer innhold fra TV 2