Denne butikken har hatt flere personer på NAV-tiltak enn den har vanlige ansatte

Nille er en storforbruker av NAV-tiltak, men de nekter for at ordningen er lønnsom for kjeden.

Mange som står uten jobb blir tilbudt et arbeidsmarkedstiltak fra NAV, for eksempel arbeidstrening.Det innebærer at man jobber i en bedrift i en begrenset periode mens NAV betaler hele eller deler av lønnen. Hensikten med dette er å gi den arbeidsledige kunnskap og kompetanse slik at vedkommende kan ta en vanlig jobb.Men slik regelverket er i dag, er ikke arbeidsgiveren forpliktet til å ansette personen når tiltaket er over.

Mer innhold fra TV 2