– Den varslede krisen er ikke tatt på alvor

Intensivkapasiteten i Norge har blitt bygget systematisk ned over tid, til tross for at mange har varslet om konsekvensene. Nå innrømmer statsministeren at dette er en åpenbar svakhet.

Etter snart to år og ti millioner vaksinestikk lever nordmenn igjen under en rekke inngripende tiltak.Gjennom pandemien har tiltakene blitt begrunnet med hensynet til et presset helsevesen, som potensielt kan knele.For det er bare 278 intensivplasser tilgjengelig på norske sykehus i en normal beredskap. Det er langt under gjennomsnittet i mange europeiske land. Mener det er en villet politikk- Vi har lav syk