Gutt funnet med store skader

– Den groveste og vondeste saken jeg har hatt

Den grusomme oppdagelsen fikk politiske konsekvenser i Bergen. Nå stilles guttens far for retten.

FUNNET SKADD: Den syv år gamle gutten ble funnet hardt skadd i en leilighet i Bergen. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
FUNNET SKADD: Den syv år gamle gutten ble funnet hardt skadd i en leilighet i Bergen. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

1,5 år har gått siden politibetjenter tok seg inn i en leilighet i Bergen sentrum. Det de fant der inne sjokkerte mange, og førte til at byrådet i Bergen måtte gå av. 

For i en seng inne i leiligheten, lå en hardt skadet gutt på sju år. Han skal ha vært fastbundet, og hadde blåmerker, sår og skader over hele kroppen. 

Dersom han ikke hadde blitt funnet, «kunne skadene vært livstruende», mener påtalemakten. 

De har tiltalt guttens far for grov mishandling. Og mener sjuåringen ble utsatt for vold, tvang og trusler i over tre uker før han ble funnet. 

Bistandsadvokat: – Ubeskrivelig

Mandag starter rettssaken mot faren i Hordaland tingrett. 32-åringen risikerer lang forvaringsstraff, men nekter straffskyld.

– Dette er den groveste og vondeste saken jeg har hatt, sier den nå åtte år gamle guttens bistandsadvokat, May Britt Løvik.

Hun har over 20 års erfaring.

– Det er en nærmest ubeskrivelig vond sak. Med mishandling av et forsvarsløst barn. Og det handler om en gutt som kom alene til Norge.

BISTANDSADVOKAT: May Britt Løvik har over 20 års erfaring og bistår den fornærmede gutten som i dag er blitt 8 år. Mishandlingssaken i Bergen er den verste hun har jobbet med. Foto: Frode Hoff / TV 2
BISTANDSADVOKAT: May Britt Løvik har over 20 års erfaring og bistår den fornærmede gutten som i dag er blitt 8 år. Mishandlingssaken i Bergen er den verste hun har jobbet med. Foto: Frode Hoff / TV 2

Sterke inntrykk

TV 2 er kjent med at retten må være forberedt på svært sterke inntrykk. Blant annet er selve pågripelsen og politiaksjonen, der gutten ble funnet, fanget på video. 

Den grove mishandlingen skal ha startet 16. juli 2022. Gutten ble funnet av politiet 7. august.

Han skal blant annet ha blitt slått i ansiktet, overkroppen og underlivet. Både flat og knyttet hånd, samt belte og en elektrisk kabel, skal ha blitt brukt i mishandlingen.

Faren er også tiltalt for å ha kommet med verbale krenkelser, tvunget gutten til å ta armhevinger, bundet ham fast i sengen og spylt han med kaldt vann.

Men far hadde selv bedt om hjelp fra barnevernet, kort tid før mishandlingen skal ha startet. 

RYSTET BERGEN: Saken har rystet Bergen og felt et byråd. Foto: Frode Hoff / TV 2
RYSTET BERGEN: Saken har rystet Bergen og felt et byråd. Foto: Frode Hoff / TV 2

Slaktet barnevernet

Gutten kom til Norge i juni samme år, etter at far hadde søkt om familiegjenforening. Allerede 6. juli oppsøkte far barnevernet på eget initiativ, etter råd fra venner.

Ti dager seinere skal mishandlingen ha startet, ifølge tiltalen. 

Ikke på noe tidspunkt var barnevernet selv i kontakt med gutten, før barnevern og politi ble varslet av en bekjent av familien 7. august. 

Det var blant årsakene til at Statsforvalteren i Vestland slaktet etatens håndtering i en tilsynsrapport. 

– Dette er brudd på barnevernloven, konkluderte de. 

Dette skjedde sommeren 2022:

Juni: Gutten kommer til Norge.

6. juli: Far oppsøker barnevernstjenestens kontor. Han hadde fått råd fra venner om å kontakte barnevernstjenesten for å få hjelp med barnet. Kontaktpersonen i barnevernet vurderte at saken ikke hastet.

15. juli: Far møter til en samtale hos barnevernet. Formålet med samtalen var å få mer informasjon fra far om hvilken hjelp han og sønnen trengte. Det var telefontolk og to kontaktpersoner til stede under samtalen.

16. juli: Mishandlingen starter, ifølge tiltalen.

25. juli: Bekymringsmeldingen blir vurdert i et meldingsmøte. Her ble den vurdert til å ha «middels alvorlighetsgrad». At barnet hadde behov for hjelp, men at det ikke var akutt. Samme dag sendte barnevernstjenesten flere tekstmeldinger til far, og forsøker å nå han på telefon. De ber om en samtale 27. juli, men far skriver at tidspunktet ikke passer.

26. juli: Barnevernet forsøker å kontakte far, men lykkes ikke.

27. juli: Barnevernet tar igjen kontakt. Det blir også besluttet at de skal dra på uanmeldt hjemmebesøk, men finner ikke ut hvilken leilighet far og sønn bor i. Begrunnelsen er at det mangler navn på dørklokken. De forsøker å nå far på telefon, og oppholder seg utenfor adressen i 30 minutter, før de går fra stedet. Kontaktpersonene mener det ikke er grunnlag for å gå til politiet. Dette begrunnes med at barnevernet har taushetsplikt.

Seinere samme dag: Far skriver i en tekstmelding til barnevernstjenesten at de kan snakke med sønnen når han begynner på skolen etter ferien. I sin redegjørelse for Statsforvalteren kommer det fram at de barnevernsansatte besluttet at det var forsvarlig og til barnets beste å la saken bero til etter ferien.

7. august: Barnevernsvakten blir varslet om at gutten ligger skadet og bundet til en seng. Barnevernsvakten melder omgående til politiet, som aksjonerer mot fars leilighet. Det er en bekjent av far som varsler barnevernsvakten, ifølge Bergens Tidende.

Kilde: Tiltalen mot far og Statsforvalterens tilsynsrapport

Felte byrådslederen 

– Jeg kan ikke si noe annet enn at dette er en helt grusom sak. Ingen barn skal måtte oppleve dette, sier nåværende barnevernsbyråd Charlotte Spurkeland (H), etter å ha lest hva guttens far er tiltalt for. 

Spurkeland var i 2022 i opposisjon, og blant dem som sørget for at daværende byrådsleder Roger Valhammer (Ap) måtte gå av. 

– Vi står her i kveld på grunn av en liten, sju år gammel gutt som ble mishandlet av sin egen far. Han ble bundet fast i sin egen seng i en leilighet i byen vår. Han ble liggende. Han ble liggende for lenge, sa Valhammer, da han, etter at det var klart at det gikk mot et flertall for mistillit mot ham, trakk seg 7. oktober 2022. 

MÅTTE GÅ: Tidligere byrådsleder Roger Valhammer (Ap). Foto: Sorosh Sadat / TV 2
MÅTTE GÅ: Tidligere byrådsleder Roger Valhammer (Ap). Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Dommen over barnevernets håndtering i saken ble siste dråpe i begeret for et barnevern i krise. 

– Det var såpass alvorlige saker som fremkom, som gjorde at vi ikke lenger hadde tillit til byrådet. Det var store feil og mangler i barnevernet. Feil som ikke var rettet, selv om de hadde fått flere rapporter som viste disse feilene, sier Charlotte Spurkeland i dag. 

– Må lære av saken

Etter valget i fjor høst overtok Spurkeland jobben som sosialbyråd, og dermed også det øverste ansvaret for barnevernet. 

– Vi må lære av denne saken og forhindre at det kan skje igjen. 

HAR OVERTATT ANSVARET: Charlotte Spurkeland (H) er byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold i Bergen. Foto: Frode Hoff / TV 2
HAR OVERTATT ANSVARET: Charlotte Spurkeland (H) er byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold i Bergen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Sammen med den ferske barnevernsdirektøren Rønnaug Frøiland jobber Høyre-politikeren for å fortsette arbeidet med å få etaten ut av krisen. 

– Det skulle ikke skjedd, at han ikke fikk hjelp. Da han henvendte seg, skulle vi ha tatt fatt i saken og undersøkt den, sier Frøiland. 

Utover det ønsker hun ikke å kommentere den kommende rettssaken. 

Frøiland overtok toppjobben etter Alette Knudsen, som trakk seg samme høst som byrådet gikk av. 

Barnevernet har siden jobbet med en rekke grep. Blant annet er det opprettet et sentralt mottak for bekymringsmeldinger, slik at en i større grad kan sikre seg at alle meldinger som kommer inn til barnevernet blir håndtert på riktig måte. 

– Vi kan aldri sikre oss hundre prosent mot at sånne hendelser kan skje igjen, men det er det vi jobber for, fortsetter barnevernsdirektøren. 

NY TOPPSJEF: Rønnaug Frøiland er ansatt som ny etatsdirektør for barn og familie i Bergen kommune. Foto: Frode Hoff / TV 2
NY TOPPSJEF: Rønnaug Frøiland er ansatt som ny etatsdirektør for barn og familie i Bergen kommune. Foto: Frode Hoff / TV 2

Lukker trolig dørene

Det er satt av seks dager i Hordaland tingrett. Den tiltalte faren skal gi sin forklaring på hva som skjedde den sommeren, allerede mandag. 

Totalt skal rundt 30 personer vitne, blant annet fra barnevernet, opplyser statsadvokaten til TV 2. 

Påtalemakten mener guttens far skal straffes fordi han gjentatte ganger «lot ham være skadet og alene i leiligheten over lengre tid, og unnlot å sørge for nødvendig helsehjelp».

GROV MISHANDLING: Guttens far er tiltalt for grov mishandling, men nekter straffskyld. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
GROV MISHANDLING: Guttens far er tiltalt for grov mishandling, men nekter straffskyld. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

I tillegg til blåmerker og sår, hadde gutten flere brudd og skader, deriblant skader som tilsvarer tredjegrads forbrenning.

Bildene av det som møtte politiet i leiligheten 7. august vil vises i retten. Da lukkes trolig dørene for publikum og pressen får referatforbud.

For bistandsadvokat Løvik blir det viktig å belyse for retten hvordan mishandlingen har påvirket gutten fysisk og psykisk. Hun vil kreve oppreisningserstatning og at faren får varig kontaktforbud mot sønnen.

– Gutten etter forholdene har det bra i dag. Han er godt ivaretatt der han bor, sier Løvik.

Risikerer forvaring

Statsadvokat Asbjørn Onarheim bekrefter til TV 2 at et viktig tema i retten blir tiltaltes skyldevne. Altså om faren kan straffes, eller må anses som utilregnelig.

 – Men det ligger jo i tiltalevedtaket at vi mener at han har skyldevne, sier Onarheim. 

Der varsler påtalemakten om at det kan bli lagt ned påstand om forvaringsstraff. To sakkyndige skal likevel følge rettssaken og gi sine vurderinger av tiltaltes psykiske helse.

TV 2 har vært i kontakt med den tiltalte farens forsvarer. Han ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt. 

For ordens skyld: Tidligere byrådsleder Roger Valhammer er nå ansatt som direktør for samfunnskontakt i TV 2. Han har ingen befatning med TV 2s redaksjonelle valg.