KOLLISJON: Animasjon fra Havarikommisjonen viser hele hendelsesforløpet og kollisjonen mellom fregatten Helge Ingstad og tankskipet Sola TS. Foto: Illustrasjonsfoto/Havarikommisjonen
KOLLISJON: Animasjon fra Havarikommisjonen viser hele hendelsesforløpet og kollisjonen mellom fregatten Helge Ingstad og tankskipet Sola TS. Foto: Illustrasjonsfoto/Havarikommisjonen
Ingstad-forliset:

– De la seg til trygghet, og ble vekket av et kaos av gnister

Aktoratet avviser plent at systemfeil var årsaken til kollisjonen, og mener den 33-årige vaktsjefen handlet uaktsomt. Forsvareren ber derimot om full frifinnelse.

Fire år etter havariet av fregatten Helge Ingstad, er rettsaken i gang.

På tiltalebenken sitter vaktsjefen - navigatøren med det øverste ansvaret - da det norske krigsskipet kolliderte med tankskipet «Sola TS» i Hjeltefjorden utenfor Bergen en novembernatt i 2018.

I forkant av rettssaken har 33-åringen gjennom sine forsvarere sagt at ulykken skyldtes en systemfeil, og at kollisjonen skyldtes flere ulike årsaker utenfor hans kontroll.

Dette avviste statsadvokat Benedikte Høgseth da hun startet sitt innledningsforedrag på rettens første dag.

– Påtalemyndigheten sitt syn er at han ikke er gjort til syndebukk. Hans handlinger var ikke et resultat av systemsvikt, men egne handlinger. Han var uaktsom, sier statsadvokaten.

AKTOR: Statsadvokat Benedikte Høgseth i Helge Ingstad-rettssaken. Foto: Frode Hoff / TV 2
AKTOR: Statsadvokat Benedikte Høgseth i Helge Ingstad-rettssaken. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Dramatisk og livsfarlig

Politiet mener vaktsjefen gjorde flere feil i de femten minuttene mellom vaktbyttet og kollisjonen klokken 04.01 den natten.

I tiltalen hevdes det at han unnlot å diskutere det opplyste objektet de hadde kurs mot. I tillegg lot han være å gjøre unnamanøver da han ble bedt om det av tankskipet «Sola TS».

I Havarikommisjonen sin rapport fremgikk det at personellet på broen trodde lysene stammet fra et objekt som lå til ro inntil land. Det stemte ikke.

Aktoratet understreket at bare et mirakel hindret tap av menneskeliv.

Av de 137 om bord, var det kun få som fikk mindre skader. At livene deres ble satt i såpass stor fare, er likevel svært alvorlig, ifølge aktor.

– Vi legger til grunn at disse personene opplevde dette som veldig dramatisk og livsfarlig. De la seg til trygghet, og ble vekket av et kaos av gnistrer og vanninntrenging.

Her kolliderer fregatten og Sola TS

Ingen grunn til redusert forventning

Den nå 33 år gamle offiseren ble klarert som vaktsjef i mars 2018. I august samme år fikk han ansvar for planlegging og utdanning av nye vaktsjefer.

Aktoratet mener at straffespørsmålet ligger i hvilke rolleforventninger man kan rette mot 33-åringen, og hva en anstendig vaktsjef skulle og burde gjort i den faktiske situasjonen.

– Vi har ikke funnet grunner til å redusere disse forventningene til vaktsjefen, sier Sylta.

– Vaktsjefen var en dyktig mann, og ble også ansett som flink av andre offiserer.

PÅTALEMYNDIGHET: Statsadvokat Magne Kvamme Sylta i rettssalen under KNM Helge Ingstad-rettssaken. Foto: Frode Hoff / TV 2
PÅTALEMYNDIGHET: Statsadvokat Magne Kvamme Sylta i rettssalen under KNM Helge Ingstad-rettssaken. Foto: Frode Hoff / TV 2

Aktorene mener også at det er flere ting som gjorde at vaktsjefen burde agert og handlet annerledes enn han gjorde.

– Man kunne redusert farten, krasjstoppet eller svinget til styrbord.

33-åringen ble tilbudt en forenklet rettergang eller tilståelsesdom, men sa nei til dette. Han har hele veien nektet straffskyld.

Uenige om skyld

Etter ulykken satte Havarikommisjonen og politiet i gang hver sin parallelle gransking og etterforskning av saken.

Da Havarikommisjonen la frem sin endelige rapport, pekte de blant annet på uerfaren besetning og manglende øving som årsaker til kollisjonen.

HAVARI: 8. november 2018 endte fregatten Helge Ingstad i fjæresteinene etter å ha kollidert med tankskipet «Sola TS». Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
HAVARI: 8. november 2018 endte fregatten Helge Ingstad i fjæresteinene etter å ha kollidert med tankskipet «Sola TS». Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Politiet på sin side siktet både vaktsjefen på Ingstad, trafikklederen på Fedje VTS og kapteinen på tankskipet «Sola TS».

Men riksadvokaten henla sakene mot Fedje og kapteinen.

Det er derfor kun den 33 år gamle vaktsjefen som nå sitter på tiltalebenken. Gjennom sin forsvarer Christian Lundin har han tidligere uttalt at han syns dette er urimelig.

Forsvarer: – Kunne vært unngått

I sitt innledningsforedrag understreket forsvareren igjen at kollisjonen skyldtes en systemfeil, og at 33-åringen ikke kan straffeforfølges.

– Dette kunne vært unngått om de andre gjorde det de skulle, sier Lundin, og trekker frem flere ulike momenter.

Disse dreier seg blant annet om den korte tiden fra vaktbytte til kollisjon, mangel på informasjon og anrop fra trafikksentralen på Fedje, mangel på lydsignaler og at «Sola TS» ikke forklarte Ingstad hvorfor de måtte svinge.

Lundin trekker også frem en feil hos trafikksentralen på Fedje, som også statsadvokaten nevnte.

SYSTEMSVIKT: Christian Lundin er forsvarer i rettssaken rundt fregatten Helge Ingstad. Han mener det er en rekke ting som gikk galt, og at vaktsjefen ikke alene kan klandres. Foto: Frode Hoff / TV 2
SYSTEMSVIKT: Christian Lundin er forsvarer i rettssaken rundt fregatten Helge Ingstad. Han mener det er en rekke ting som gikk galt, og at vaktsjefen ikke alene kan klandres. Foto: Frode Hoff / TV 2

Trafikksentralen glemte å plotte inn radarekkoet fra Ingstad. Hadde dette blitt gjort, hadde sentralen kunne fulgt fregatten via kartverktøyene og blitt alarmert selv om at krigsskipet seilet med avslått AIS.

– Det var ikke hans (33-åringen, journ. anm.) beslutning av AIS var passiv modus. Han blir låst i sin egen oppfatning, og søker bekreftelser på sitt bilde. Dette er menneskelig og noe vi alle kan kjenne oss igjen i, sier Lundin.

Dette mener de gikk galt

Forsvarer Lundin la frem en rekke punkter om hva de mener gikk galt:

Tankskipet «Sola TS»

 • Manglende bruk av radar før de gikk fra kai.
 • AIS viste “parkert” helt frem til klokken 03.51. Flere minutter etter at skipet la fra kai.
 • Skipet søkte ikke om avgang slik de skulle.
 • Kunne kalt opp Ingstad tidligere og vært tydelig på hvorfor Ingstad måtte svinge.
 • Lydsignaler ble ikke brukt.
 • Uklar ansvarsfordeling mellom los, kaptein og navigatør.

Trafikksentralen på Fedje

 • Skal overvåke trafikken, men registrerte ikke Ingstad.
 • Det meldes ikke fra til andre fartøy at det er et krigsskip på vei inn i området uten AIS.
 • Zoomet inn på Stureterminalen, men ikke ut igjen. Slik går man glipp av Ingstad.
 • Lite tydelige beskjeder.

KNM «Helge Ingstad»

 • Seilte med passiv AIS. Denne avgjørelsen tok ikke vaktsjefen.
 • Hadde to på opplæring, samtidig.
 • VHF-radio sto et stykke unna vaktsjefen.
 • Manglende målføring av Sola TS. Manglende bruk av radar. Manglende beskjeder. Ingen på bro sier fra til vaktsjefen om han at må passe på.

Over 30 vitner

Mer enn 30 personer skal vitne i saken, og det er satt av over to måneder i retten.

TO MÅNEDER: Det er satt av to måneder i rettssaken mot vaktsjefen som var ombord på Ingstad Foto: Frode Hoff / TV 2
TO MÅNEDER: Det er satt av to måneder i rettssaken mot vaktsjefen som var ombord på Ingstad Foto: Frode Hoff / TV 2

Blant de som skal vitne de neste åtte ukene, er besetningen som var på bro da kollisjonen inntraff. I tillegg skal en rekker forsvarstopper forklare seg.

Den avtroppende vaktsjefen, som gikk av vakt rundt 15 minutter før kollisjonen, er også innkalt.

To trafikkledere på Fedje, kapteinen og losen på «Sola TS» skal forklare seg i starten av februar. Ingen av disse har tidligere uttalt seg, men kapteinen på tankskipet var mistenkt under politiets etterforskning.