AVVIKLES: Dagens krav om innreisekarantene avvikles, opplyser regjeringen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
AVVIKLES: Dagens krav om innreisekarantene avvikles, opplyser regjeringen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Dagens krav om innreisekarantene avvikles

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet avvikler regjeringen kravet om innreisekarantene, fordi det ikke lenger anses som smittevernfaglig nødvendig.

I dag må personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, og ikke kan dokumentere at de er fullvaksinert, eller har gjennomgått korona med gyldig koronasertifikat, i innreisekarantene.

Det opplyser regjeringen i en pressemelding.

FHI viser til at reisende «uten koronasertifikat» utgjør syv prosent av de registrerte reisende, og fire prosent av smittetilfellene.

Etter FHIs vurdering har dermed tiltaket liten betydning for epidemiens utvikling eller for sykehuskapasiteten i Norge, og anser ikke at innreisekarantene er nødvendig i dagens situasjon.

– Jeg er enig med FHI i at andelen smittede blant innreisende uten koronasertifikat er så liten relatert til den smittesituasjonen vi har i Norge nå, at tiden er inne for å endre på kravet om innreisekarantene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

TEST: Uvaksinerte må fortsatt vise negativ koronatest ved innreise, og testkravet på grensen videreføres. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
TEST: Uvaksinerte må fortsatt vise negativ koronatest ved innreise, og testkravet på grensen videreføres. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Avvikling av innreisekarantene vil bidra til en raskere åpning av samfunnet, med enklere innreise. Dette kan gi positive samfunnsøkonomiske konsekvenser for næringslivet generelt og reiselivsbransjen spesielt.

Fortsatt test ved grensen

Reisende må fortsatt teste seg og registrere seg ved ankomst til Norge.

Krav om attest for negativ test tatt før ankomst gjelder også fortsatt for personer som ikke kan dokumentere med koronasertifikat, at de er fullvaksinert eller har gjennomgått koronainfeksjon.

De som allerede er i innreisekarantene kan gå ut av denne fra og med midnatt, natt til 26. januar.

– En viktig årsak til at jeg mener vi nå bør oppheve kravet om innreisekarantene er behovet for å se smitte- og innreisekarantene i sammenheng. Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære er allerede avviklet.

– Fra 26. januar vil smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære være mulig å erstatte med daglig testing, sier Kjerkol.

Ny vurdering i februar

Innreisekarantene kan gjeninnføres dersom smittesituasjonen skulle endre seg eller det skulle komme en ny virusvariant som krever strengere tiltak.

Regjeringen vil komme tilbake med en samlet vurdering av alle innreisetiltak, som testkrav på grensen, i begynnelsen av februar.

Kravet opphører fra og med midnatt, natt til 26. januar 2022.