Da konserndirektøren åpnet opp om psykisk helse, skjedde det noe uventet

Lars Erik Lund fikk enorm oppmerksomhet da han fortalte om psykisk sykdom i fjor. Han mener åpenheten også har gjort noe med arbeidsplassen hans.

Det startet med et innlegg til venner og kjente på Facebook for snart et år siden. Konserndirektør for strategi og bærekraft Lars Erik Lund i Veidekke fortalte at han følte seg nedstemt og hadde fått diagnosen depresjon.Responsen var enorm, Lund gikk fra intervju til intervju og fikk senere Åpenhetsprisen.Et år senere mener han at både han og arbeidsplassen hans har endret seg etter at han fortalte om sine p